Cấu trúc sử dụng Thì tương lai đơn vô cùng dễ hiểu | Elight
Wednesday, 1 May 2024
Ngữ pháp tiếng Anh

Thì tương lai đơn – the future simple

Advertisement
4.9/5 - (300 bình chọn)

Nắm vững thì tương lai đơn nhanh chóng và dễ dàng! Thì tương lai đơn được dùng để diễn tả về một hành động sẽ xảy ra sau khi nói hoặc tại một thời điểm trong tương lai. Đồng thời, nó cũng thường được dùng khi diễn đạt một điều ước hoặc một dự đoán.

1. Cấu trúc của thì tương lai đơn

Câu khẳng định Câu phủ định Câu hỏi Câu trả lời Yes Câu trả lời No
S + will + V-inf. S + will + not + V-inf.

(will not = won’t)

Will + S + V-inf? Yes, S + will. No, S + won’t.
I will pass the exam. I won’t give up on  my dream. Will you be there on time? Yes, I will. No, I won’t.

Chú ý:

– Viết tắt “Chủ ngữ + will”:

I will = I’ll                                      he will = he’ll

You will = you’ll                           she will = she’ll

We will = we’ll                             it will = it’ll

They will = they’ll

– Để nhấn mạnh ý phủ định, ta có thể thay thế “not”bằng “never”

VD: I will not do it again= I will never do it again.

    (Tôi sẽ không bao giờ làm việc đó nữa.

2. Cách sử dụng thì tương lai đơn

Cách dùng Ví dụ
Diễn đạt một quyết định tại thời điểm nói We will see what we can do to help you.

Chúng tôi sẽ có thể  làm gì để giúp anh.

Đưa ra lời yêu cầu, đề nghị, lời mời Will you open the door?

Anh đóng cửa giúp tôi được không? → lời yêu cầu.

Will you come for lunch?

Trưa nay cậu tới ăn cơm nhé? → lời mời

Diễn đạt dự đoán không có căn cứ People will not go to Jupiter before the 22nd century.

Con người sẽ không thể tới sao Mộc trước thế kỉ 22.

Rất rõ ràng và dễ hiểu đúng không? Lát nữa chúng mình sẽ cùng luyện tập về thì tương lai đơn ngay phía dưới nên đừng lo không biết cách áp dụng nhé !

Chú ý:

Shall/ will đều là các trợ động từ (auxiliary verb) dùng trong thì tương lai đơn với nghĩa là sẽ.

Trước đây, người ta phân chia:

Shall/ will Cách sử dụng
Shall dùng với ngôi thứ nhất I shall be there soon

We shall be there soon

Will dùng với ngôi thứ 2 và 3 You will be there soon

He/ She/ It will be there soon.

They will be there soon.

Theo dõi tiếng Anh Elight để không bỏ lỡ những bài học vô cùng thú vị.

Ngày nay, shall rất ít được sử dụng, đặc biệt là trong tiếng Anh Mỹ. Người ta sử dụng will trong mọi chủ ngữ.

Tuy nhiên, nguyên tắc này còn được áp dụng trong cách nói lịch sự và hoa mỹ, cũng như trong các bài thi và bài viết mang tính học thuật.

3. Dấu hiệu nhận biết thì Tương Lai Đơn

Do thì tương lai đơn được dùng để diễn tả một hành động, sự việc xảy ra trong tương lai, nên cách dùng này thường đi với các trạng từ chỉ thời gian như: tomorrow, next day/ week/ year/ century, in the future…

4. Bài tập thì Tương Lai Đơn

Thì tương lai đơn trong Tiếng Anh tuy dễ sử dụng nhưng nếu không luyện tập thường xuyên sẽ không tạo ra được phản xạ Tiếng Anh thành thạo. Vì vậy, các bạn hãy cùng luyện tập thì tương lai đơn với những ví dụ dưới đây nhé!

1. I’m afraid I _______(not/ be) able to come tomorrow.

2. Because of the train strike, the meeting _______(not/ take) place at 9 o’clock.

3. A: “Go and tidy your room.”

B: “Yeah. I ______( do) it!”

4. If it rains, we ________ (not/ go) to the beach.         

5. In my opinion, she ______ (pass) the exam.

6. A: “I’m driving to the party, would you like a lift?”

B: “Okay, I ______(not/ take) the bus, I’ll come with you.”

7. He ______ ( buy) the car if he can afford it.

8. It’s a secret, promise me you ______ (not/ tell) anyone.

9. According to the weather forecast, it _______ (snow) tomorrow.

10. A: “I’m really hungry.”

B: “In that case we _______ (not/ wait) for John.”

Correct answers:

1. won’t be

2. won’t take

3. will do

4. won’t go

5. will pass

6. won’t take

7. will buy

8. won’t tell

9. will snow

10. won’t wait

Advertisement
Sự kiện
Sự kiện
Giảm 25% sách TACB
Địa điểm
Elight Book, số 22 khu TT nhà hát Chèo Việt Nam, ngõ 169 Doãn Kế Thiện,Mai Dịch, Cầu Giấy,Hà Nội-100000
Bắt đầu
31/07/2019
Kết thúc
31/08/2019
Mô tả
Giảm giá 25% bộ sách tiếng Anh cơ bản của Elight Learning English chỉ còn 350.000đ
Giá
VND 350000