Tổng quan về những điều kiện ở hiện tại
Wednesday, 3 Apr 2024
Ngữ pháp tiếng Anh Phiêu cùng tiếng Anh Tiếng Anh cho người đi làm Tiếng Anh THPT

Tổng quan về những điều kiện ở hiện tại

Advertisement
Rate this post

Chúng ta ai cũng biết đến câu điều kiện cũng như 3 loại của câu điều kiện. Tuy nhiên, không phải ai trong chúng ta cũng hiểu rõ về cách dùng chi tiết và ý nghĩa của các câu điều kiện. Vậy còn chờ gì mà không tìm hiểu gốc rễ của những điều kiện ở hiện tại trong bài hôm nay cùng elight!

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

1 – Cấu trúc

Khi chúng ta đang nói về một vấn đề thực tế trong hiện tại, cả hai động từ đều ở thì hiện tại. Lưu ý đến vị trí của dấu phảy.

Ex: If you put the card in, the lights come on.

If plants don’t get water, they die.

Nếu chúng ta viết về kết quả trước thì không cần thêm dấu phảy.

Ex: The light comes on if you put the card in.

Plants die if they don’t get water.

 

Câu hỏi

Results

Advertisement
Rate this post
Advertisement
Advertisement
Rate this post
Advertisement

#1. When your car enters the drive, the garage doors ........

#2. If you ..... into a room, the lights come on.

#3. If it .... cold, the heating system turns on

HOÀN THÀNH

ĐỌC THÊM: 3 loại câu điều kiện: Công thức, Cách dùng và Bài tập

2 – Cách sử dụng

Chúng ta thường dùng if hoặc when + các thì hiện tại

 

Để nói về các tình huống thực tế If you turn the key, the engine starts.
Để nói về một sự kiện luôn theo sau cái khác When I go to bed late, I feel tired the next day.
Để nêu ra các luật If a player drops the ball, he/she is out.

Lưu ý:

  • Chúng ta không lặp lại chủ ngữ

If you want more information, you look on our website.

→ If you want more information, look on our website.

  • Chúng ta không sử dụng to phía sau please:

If you need anything, please to call reception.

→ If you need anything, please call reception.

 

Câu hỏi

Results

Advertisement
Rate this post
Advertisement
Advertisement
Rate this post
Advertisement

#1. My boss gets angry when ... late for work.

#2. You ..... need a passport if you never travel anywhere.

#3. If you .... to smoke, please use the balcony.

HOÀN THÀNH

Bạn làm đúng hết phần bài tập hướng dẫn chứ? Elight hi vọng sau bài đọc hôm nay các bạn sẽ nắm thật vững những điều kiện ở hiện tại.

Advertisement