Wiki Pages
Thursday, 26 Dec 2019

5 / 5 ( 1 vote ) R&D đọc là /ɑːr  ən  diː/ là từ viết tắt của Research &…

Insight có phiên âm quốc tế là /ˈinsait/, có thể tạm dịch sang tiếng Việt với ý nghĩa là sự thấu…