Phân biệt từ đồng nghĩa: Street, Road, Path, Way và Route
Tuesday, 30 Jan 2024
Phiêu cùng tiếng Anh

Phân biệt từ đồng nghĩa: Street, Road, Path, Way và Route

Advertisement
Rate this post

Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao lại là “Country Road” mà không phải “Country Street”? Vì đọc Country Road nghe hay hơn ư? Chắc chắn đó không phải lý do rồi. Thế nhưng sự khác biệt giữa những Street, Road, Path và Way là gì? Cùng elight khám phá nhé.

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

1. Road: /rəʊd/

+ Ý nghĩa: một con đường nối hai địa điểm với nhau, có bề mặt cứng để các phương tiện giao thông đi qua. Trong các từ vựng cần phân biệt ở bài này, road hàm ý chỉ con đường nói chung.

+ Sự khác biệt?

  • Road hàm ý chỉ con đường nói chung, và chỉ bao hàm ý nghĩa “đường”, không bao hàm nhà cửa hai bên. Dù là đường đi ở thành phố với nhà cửa, cây cối hai bên (dùng street) hay ở nông thôn (không có nhà cửa, hàng quán 1 hoặc cả 2 bên đường). Miễn là trên con đường đó, con người và phương tiện giao thông đi lại được.

        Ví dụ: This main road, which leads to the historic museum, is undergoing the 2nd renovation. (Con đường chính này, cái mà dẫn đến viện bảo tàng lịch sử, đang trải qua sự tân trang lần thứ 2).

  • Road thường dùng để chỉ các con đường lớn, dài và quan trọng trong thành phố.

        Ví dụ: Le Duan street is one of the most important roads in Ho Chi Minh City. (Đường Lê Duẩn là một trong những con đường quan trọng nhất tại thành phố Hồ Chí Minh).

  • Road còn dùng để chỉ các con đường đang trong quá trình sửa chữa, nâng cấp.

        Ví dụ: A few streets as Nguyen Thi Minh Khai, Ton Duc Thang,… will be the roads works in 2 weeks. (Một vài con đường như Nguyễn Thị Minh Khai, Tôn Đức Thắng sẽ được sửa chữa trong 2 tuần nữa).

2. Street: /striːt/

+ Ý nghĩa: một con đường trong thành phố, nông thôn, làng mạc và có nhà cửa, hàng quán ở một hoặc cả hai bên đường.

 

+ Sự khác biệt?

  • Ta thường dùng Street cho các con đường ở thành phố vì đáp ứng được đặc điểm trong ý nghĩa. Khác với Road, Street có phạm vi sử dụng hẹp, cụ thể hơn.

        Ví dụ: There are many houses, shops and trees on this street. (Có nhiều nhà, cửa hàng và cây cối trên con đường này).

  • Street được dùng để nêu tên những con đường (street) cụ thể.

        Ví dụ: Nguyen Thi Minh Khai street (viết tắt là st.).

ĐỌC THÊM Cách phân biệt Goal, Objective và Target

3. Way: /weɪ/

+ Ý nghĩa: một lối đi, tuyến đường cụ thể đến một nơi nào đó. Với ý nghĩa này, ta dùng Way với nghĩa là “lối đi”. Khi nói “this way” chúng ta có thể dịch là “lối này”.

+ Sự khác biệt?

  • Way thể hiện con đường nhỏ hơn Street trong thành phố hoặc với Road trong cả thành phố hoặc nông thôn. Ta có thể dịch Way khi ám chỉ đến lối đi, ngõ, hẻm,….

        Ví dụ: The fastest way to come to his house is far away 200 meters from here. (Lối đi nhanh nhất đến nhà anh ấy thì cách đây 200 mét).

  • Mở rộng thêm, way thường được dùng để chỉ con đường trong tưởng tượng cũng như hàm nghĩa “cách”, “giải pháp”.

        Ví dụ: The best way to predict your future is to create it. – Abraham Lincoln – (Cách tốt nhất để dự đoán tương lai của bạn là hãy tạo ra nó).

4. Path: /pɑːθ/

+ Ý nghĩa: một con đường, được hình thành do quá trình con người, xe cộ đi lại và tạo nên. Ta có thể dịch Path là “đường mòn”.

+ Sự khác biệt: sự khác biệt của Path nằm trong ý nghĩa của nó. Khác với Road, Street, Way, không có chủ đích hình thành một con đường là Path.

Ví dụ:

I have known many paths leading to that waterfall, which is really picturesque. (Tôi biết nhiều đường mòn cái mà dẫn đến thác nước ấy, cái mà đẹp như tranh vẽ vậy).

 

5. Route: /ruːt/

+ Ý nghĩa: một tuyến đường nối hai địa điểm với nhau, thường hàm ý trừu tượng, không sử dụng về vật chất.

+ Sự khác biệt: Hàm ý đường mà Route hướng đến không thể đi lại được trên nó.

Ví dụ:

The city council has just applied many new routes for commuters to choose with buses, trains or taxis. (Hội đồng thành phố vừa mới áp dụng nhiều tuyến đường mới cho người sử dụng phương tiện giao thông để chọn với xe buýt, xe lửa hay taxi).

Bạn đã nắm được ý nghĩa và sự khác biệt của street, way, road, path và route chưa? Còn những từ đồng nghĩa nào mà bạn muốn elight phân biệt nữa? Hãy bình luận cho elight biết suy nghĩ của các bạn nhé.

Advertisement