Phân biệt từ đồng nghĩa: Goal, Objective và Target
Sunday, 31 Mar 2024
Phiêu cùng tiếng Anh

Phân biệt từ đồng nghĩa: Goal, Objective và Target

Advertisement
Rate this post

 

Tiếp tục với chủ đề phân biệt các từ đồng nghĩa, hôm nay các bạn hãy cùng elight tìm hiểu sự khác biệt giữa Goal, Objective và Target là gì nhé. Cả ba từ này đều có nghĩa là mục tiêu, mục đích vậy phải sử dụng chúng sao cho đúng đây?

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

1. Goal: /ɡəʊl/

Danh từ “Goal” thể hiện mục tiêu là “một điều gì đó mà bạn hy vọng đạt được”. Với ý nghĩa liên quan đến “mục tiêu” này, “Goal” thể hiện một mục tiêu mang tính chất thông thường, chung chung. Đồng thời, với danh từ này, mục tiêu thường là dài hạn nhưng không thể hiện sự cụ thể về thời gian hay con số.

Ví dụ: Becoming a teacher will be one of my goals. (Trở thành một giáo viên sẽ là một trong những mục tiêu của tôi).

         Please keep realistic in setting your goals. (Hãy thực tế trong việc đặt ra mục tiêu của bạn nhé!).

2. Objective: /əbˈdʒektɪv/

Danh từ “Objective” thể hiện mục tiêu là “một điều gì đó mà bạn đang cố gắng đạt được”. Với ý nghĩa này, “Objective” thể hiện mục tiêu hiện tại bạn đang cố gắng vươn tới, hay nói cách khác là mục tiêu trong ngắn hạn. Và vì bạn “đang cố gắng” nên danh từ này cũng thể hiện sự cụ thể phần nào trong mục tiêu bạn đang hướng đến.

Ví dụ: Attendance of all departments and divisions is the most important objective of this conference. (Sự tham dự của tất cả phòng ban, bộ phận là mục tiêu quan trọng nhất của hội nghị này).

        I have to buy a new house for my parents next month. It is my current objective. (Tôi cần phải mua một căn nhà mới cho Ba Mẹ vào tháng tới. Đó là mục tiêu hiện tại của tôi).

ĐỌC THÊM Cách phân biệt return, rebate, reimburse và refund

3. Target: /ˈtɑːɡɪt/

Danh từ “Target” thể hiện mục tiêu là “một kết quả mà bạn cố gắng đạt được”. Vậy nên mục tiêu cần phải cụ thể về chỉ tiêu, con số, thành quả cần đạt được. Vì vậy, “Target” thể hiện rõ nhất sự khác nhau giữa Goal – Objective – Target.

Ví dụ: About 30% in sale increase is our company’s main target in this quarter. (Doanh số bán hàng tăng khoảng 30% là mục tiêu chính của chúng ta trong quý này).

        In order to pass the final exam, you had better set a target which is not under 8.0 marks. (Để vượt qua bài thi này, bạn nên thiết lập một mục tiêu để đạt được không dưới 8.0 điểm).

Ngoài ra, danh từ “target” còn thể hiện mục tiêu là nơi chốn, người hoặc vật mà bạn nhắm đến khi tấn công hoặc bảo vệ. Ở nghĩa này, sự cụ thể của mục tiêu cũng được thể hiện.

Ví dụ: As for military, women and children are the most important target to protect once wars occur. (Đối với quân đội, phụ nữ và trẻ em là mục tiêu quan trọng nhất để bảo vệ một khi chiến tranh nổ ra).

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

Trên đây là một số khác biệt elight nhận thấy giữa Goal, Target và Objective. Hi vọng qua bài viết các bạn đã có thể nắm rõ những từ này để không sử dụng sai nữa nhé. Chúc các bạn học tốt.

Advertisement