Tổng hợp các nhóm liên từ cách sử dụng đầy đủ nhất (Phần 1)
Thursday, 6 Jun 2024
Ngữ pháp tiếng Anh

Tổng hợp các nhóm liên từ cách sử dụng đầy đủ nhất (Phần 1)

Advertisement
Rate this post

Liên từ trong tiếng Anh đã trở nên vô cùng quen thuộc với người học và thường xuyên được sử dụng trong các cấu trúc ngữ pháp câu. Việc liên kết các từ giúp bạn kết nối các ý tưởng và các câu khi bạn nói hoặc viết tiếng Anh. Chúng ta có thể sử dụng các từ nối để đưa ra ví dụ, thông tin, tóm tắt, xâu chuỗi thông tin, đưa ra lý do hoặc kết quả hoặc để đối chiếu các ý tưởng. Bài viết dưới đây Elight sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ và cụ thể các loại liên từ và cách sử dụng đầy đủ nhất trong tiếng Anh.

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

1 – Liên từ bổ sung ý

 

 • And:
 • In addition: Ngoài ra
 • As well as: Cũng như
 • Also: Cũng
 • Too: Quá
 • Furthermore: Hơn nữa
 • Moreover: Hơn thế nữa
 • Apart from: Ngoại trừ

 

 • In addition to: Ngoài

 

 • Besides: Bên cạnh đó

 

 

Cách sử dụng 

 

 • And dùng để liên kết các ý tưởng cùng cấp . Trong câu, chúng ta đặt dấu phẩy giữa mỗi mục, nhưng không đặt trước and 

 Ví dụ: “We discussed training, education and the budget.” 

 

 • Also được sử dụng để thêm một ý tưởng bổ sung hoặc nhấn mạnh. Bạn có thể sử dụng also không chỉ để cung cấp cho nhấn mạnh.

Ví dụ: “We are concerned not only by the costs, but also by the competition.”

 

 • As well as có thể được sử dụng ở đầu hoặc giữa câu

Ví dụ: “As well as the costs, we are concerned by the competition. 

 

 • Too đi hoặc ở cuối câu, hoặc sau khi đối tượng và phương tiện cũng

Ví dụ: “They were concerned too.”

“I, too, was concerned.”

 

 • Apart frombesides thường được sử dụng để có nghĩa là cũng như , hoặc thêm vào.

Ví dụ: “Apart from Rover, we are the largest sports car manufacturer.”

 

 • Moreoverfurthermore thêm thông tin bổ sung cho điểm bạn đang thực hiện.

Ví dụ: “Marketing plans give us an idea of the potential market. Moreover, they tell us about the competition.”

 

2 – Liên từ tổng kết

 

 • In short: Nói tóm lại
 • In brief: Tóm lại 
 • In summary: Tóm tắt
 • To summarise: Để tóm tắt
 • In a nutshell: Tóm lại
 • To conclude: Để kết luận
 • In conclusion: Tóm lại là

Cách sử dụng

Chúng ta thường sử dụng những từ này ở đầu câu để tóm tắt những gì chúng ta đã nói hoặc viết.

∠ ĐỌC THÊM Động từ To be trong tiếng Anh

3 – Liên từ sắp xếp các ý tưởng

 

 • The former, … the latter: Cái trước… cái sau
 • Firstly, secondly, finally: Thứ nhất, thứ hai, cuối cùng
 • The first point is: Điểm đầu tiên là
 • Lastly: Cuối cùng
 • The following: Điểm sau

 

 

Cách sử dụng

 • The formerthe latter hữu ích khi bạn muốn đề cập đến một trong hai điểm.

Ví dụ: “Marketing and finance are both covered in the course. The former is studied in the first term and the latter is studied in the final term.”

 

 • Firstly,secondly, … finally (hoặc lastly) là những cách hữu ích để liệt kê các ý tưởng. Rất hiếm khi sử dụng “thứ tư” hoặc “thứ năm”. Thay vào đó, hãy thử điểm đầu tiên , điểm thứ hai , điểm thứ ba).

 

 • The following là một cách tốt để bắt đầu một danh sách.

Ví dụ: “The following people have been chosen to go on the training course: N Peters, C Jones and A Owen.”

Results

Advertisement
Rate this post
Advertisement
Advertisement
Rate this post
Advertisement

#1. I go to the gym to keep fit __ meet my friends.

#2. the gym I usually either lift weights __ use the treadmill.

HOÀN THÀNH

Sách Tiếng Anh Cơ Bản là bộ học liệu độc quyền do Elight xây dựng, cung cấp đầy đủ kiến thức nền tảng tiếng Anh bao gồm Phát Âm, Từ Vựng, Ngữ Pháp và lộ trình ôn luyện bài bản 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc Viết.

Bộ sách này dành cho:

☀ Học viên cần học vững chắc nền tảng tiếng Anh, phù hợp với mọi lứa tuổi.

☀ Học sinh, sinh viên cần tài liệu, lộ trình tỉ mỉ để ôn thi cuối kỳ, các kì thi quốc gia, TOEIC, B1…

☀ Học viên cần khắc phục điểm yếu về nghe nói, từ vựng, phản xạ giao tiếp Tiếng Anh.

Trên đây là phần đầu tiên của bài viết tổng hợp về liên từ. Bạn nghĩ sao về bài viết này của elight? Elight nên thay đổi và giữ gì trong bài viết tiếp theo? Hãy chia sẻ cho elight biết nhé!

Advertisement