Phân biệt từ đồng nghĩa: Sự khác nhau giữa Wake up và Get up
Tuesday, 2 Apr 2024
Ngữ pháp tiếng Anh Phiêu cùng tiếng Anh

Phân biệt từ đồng nghĩa: Sự khác nhau giữa Wake up và Get up

Advertisement
Rate this post

 

Cùng mang nghĩa là “thức dậy” nhưng đâu là sự khác nhau giữa wake up và get up? Cùng phân biệt 2 từ này trong bài viết dưới đây cùng elight nhé.

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

1 – Wake up

Ý nghĩa:Thức dậy

Sử dụng “wake up” để nói về hành động thức dậy, điều này ngầm được hiểu ở thời điểm ngay khi bạn vừa chấm dứt giấc ngủ và mở mắt.

Việc tỉnh giấc này có thể diễn ra tự nhiên khi bạn không còn muốn ngủ nữa. Ví dụ: Finally she woke up after sleeping 12 hours.

Việc tỉnh giấc này có thể do thứ gì đó (something) hay ai đó (someone) tác động lên bạn. Khi đó, cụm từ này thường được dùng theo dạng “wake someone up”.

Ví dụ

Why am I still tired when I wake up? (Tại sao tôi vẫn buồn ngủ khi tôi ngủ dậy

When she woke up, she no longer had a headache.(Khi cô ấy tỉnh dậy, cô ấy không cảm thấy đau đầu nữa)

Về mặt lý do, việc tỉnh giấc này có thể do yếu tố bản thân (tự mình tỉnh giấc).

Ví dụ:

I hope she wakes up soon, we have to go.(Hi vọng cô ấy sẽ tỉnh dậy sớm, chúng ta phải đi).

Finally he woke up! (Cuối cùng anh ta đã tỉnh lại).

Hoặc “wake up” còn có thể nói về hành động thức giấc do các điều kiện ngoại cảnh tác dụng. (Thường đi theo cum “wake someone up”)

Ví dụ:

My alarm clock rang and I woke up immediately.(Chuông đồng hồ kêu và tôi tỉnh dậy ngay lập tức).

The sound of the baby crying woke me up. (Tiếng trẻ em khóc đã đánh thức tôi)

ĐỌC THÊM Cách phân biệt Accept và Agree

2 – Get up

Ý nghĩa: Thức dậy, đứng lên ra khỏi một cái gì đó.

Sử dụng “get up” để nói về hành động tỉnh dậy và tại thời điểm khi ra khỏi giường ngủ.

Ví dụ

I first thing I do when I get up is go to the toilet. (Việc đầu tiên tôi làm khi tôi thức dậy là đi vào nhà vệ sinh)

This morning I got up earlier than normal. (Sáng tôi tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày)

I got up in the middle of the night to find myself another blanket because I was cold.

(Tôi thức dậy giữa đêm để tìm một cái chăn khác bởi trời quá lạnh).

Ví dụ

Như vậy, bạn phải “wake up” rồi mới có thể “get up” được. “Wake up” là trạng thái tỉnh giấc còn “get up” là hành động thức dậy, đứng lên. Tiếng Việt đều gọi chung là thức dậy mà không dùng hai động từ riêng để phân biệt.

Hai câu dưới đây sẽ giúp bạn phân biệt chúng dễ dàng hơn:

  • I wake up around 7 o’clock but I don’t get up until around 8. I like to lie in bed reading before I start.
  • I wake up at 6.0 and get up 4 minutes later.

 

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

Bạn đã biết rõ sự khác biệt của wake up và get up rồi chứ? Hãy thử làm bài tập nhỏ dưới đây để kiểm tra xem nhé! Sau đó hãy chia sẻ kết quả của bạn bên dưới phần bình luận cho elight biết nhé!

Results

Advertisement
Rate this post
Advertisement
Advertisement
Rate this post
Advertisement

#1. A strong earthquake.....

#2. My dog often jumps on my bed and.......

#3. I first thing I do when I ....... is go to the toilet.

#4. This morning I .............. earlier than normal.

#5. I wake up at 6.0 and ....... 4 minutes later.

#6. John ................. by throwing a bucket of water on him.

#7. I have to .......... early tomorrow because it will be busy day

HOÀN THÀNH
Advertisement