Phân biệt từ đồng nghĩa: Say, Tell, Talk và Speak Khám phá sự khác biệt
Thursday, 9 May 2024
Phiêu cùng tiếng Anh

Phân biệt từ đồng nghĩa: Say, Tell, Talk và Speak

Advertisement
Rate this post

 

Trong tiếng Anh, bốn từ say, tell, talk và speak thường rất dễ nhầm lẫn.Mặc dù nghĩa của bốn từ này đều liên quan đến nói nhưng cách sử dụng rất khác nhau. Cùng Elight tìm hiểu sự khác nhau của bốn từ Tell, Say Talk và Speak nhé.

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

1 – Say /seɪ/

+ Ý nghĩa: nói hoặc bảo, chú trọng vào lời của người nói ra, đến ai đó về một điều gì đó.

+ Cách dùng: Với ý nghĩa của say, chúng ta dùng từ này để nhấn mạnh cả về hành động nói và nội dung lời nói. Mặt khác, khi dùng say, ta nhấn mạnh vào người nói, không thường chú ý đến người nghe. Ngoài ra, say là một ngoại động từ (transitive verb – động từ có túc từ đi sau). Một lưu ý khác, say cùng với tell được dùng trong câu tường thuật.

Ví dụ: 

+ She said (to me) that she came from France. (Cô ấy đã nói rằng cô ta đến từ nước Pháp).

+ Can you say something? I feel quite quiet here. (Bạn có thể nói điều gì đó không? Tôi cảm thấy ở đây khá yên ắng).

2 – Tell /tel/

+ Ý nghĩa: kể hoặc bảo để cung cấp thông tin cho ai đó bằng việc nói hoặc viết.

+ Cách dùng: Với ý nghĩa của tell, chúng ta dùng từ này để thể hiện hành động nói, bảo người khác làm gì hay kể về một điều gì đó. Mặt khác, tell đề cập đến cả người nói, người nghe và thông tin người nói cung cấp. Ngoài ra, tell cũng là một ngoại động từ (transitive verb – động từ có túc từ đi sau). Như vậy, tell khác với say ở 02 điểm sau:

  • Tell có thêm nghĩa “bảo” hay “kể”. So với say, tell nhấn mạnh vào hành động nói hơn nội dung lời nói.

        Ví dụ: Let them tell me about the reason why you went away! (Hãy để họ bảo tôi lý do vì sao bạn đã đi xa thế!)

  • Tell còn dùng để thể hiện việc cung cấp thông tin bằng hành động viết.

        Ví dụ: These notes told us every evidence of this theft. (Những ghi chú này đã nói cho chúng tôi mọi bằng chứng của vụ trộm này).  

Một lưu ý khác, say cùng với tell thường được dùng trong câu tường thuật.

ĐỌC THÊM Cách phân biệt Find, Seek, Locate, Discover, Hunt for, Look For và Search for

3 – Talk /tɔːk/

+ Ý nghĩa: nói chuyện với ai đó; nói về ai đó/điều gì đó.

+ Cách dùng: Với talk, chúng ta dùng động từ này để thể hiện hành động nói chuyện (giữa hai hoặc nhiều người) hoặc hành động nói về điều gì đó. Talk khác biệt với Say và Tell ở 02 điểm:

  • Talk hàm chứa ý nghĩa việc nói chuyện với nhau (talk to/with somebody) thay vì nói hãy kể một cách đơn thuần như say, tell. Với ý nghĩa nói về điều gì đó, talk gần giống với tell.

        Ví dụ: In order to help us understand these lessons thoroughly, the teacher asked us to talk to each other. (Để giúp chúng tôi hiểu các bài học này một cách thấu đáo, giáo viên đã yêu cầu chúng tôi nói chuyện trao đổi với nhau).

  • Talk là một nội động từ (intransitive verb – động từ không có túc từ đi sau). Điểm này khác với say và tell. Mặc dù, talk vẫn có thể là ngoại động từ với ý nghĩa “thảo luận điều gì đó quan trọng hoặc nghiêm túc).

     Ví dụ: They stopped talking to start work. (Họ đã dừng việc nói chuyện để bắt đầu công việc).

4 – Speak /spiːk/

+ Ý nghĩa: nói; phát biểu.

+ Cách dùng: Với speak, chúng ta dùng từ này để thể hiện hành động nói điều gì đó. Với ý nghĩa này, speak gần giống với say hay talk. Tuy nhiên speak khác với say, tell ở 02 điểm sau:

  • Speak hàm chứa ý nghĩa phát biểu, nói trong một hoàn cảnh chính thức, trang trọng. Thay vì nói hãy kể một cách đơn thuần như say, tell, talk.

        Ví dụ: On be half of our company, he will speak at the annual meeting in this July. (Đại diện cho công ty chúng tôi, anh ấy sẽ phát biểu tại cuộc họp thường niên vào tháng 7 này).

  • Speak là một nội động từ (intransitive verb – động từ không có túc từ đi sau). Điểm này khác với say và tell tuy nhiên giống với talk. Mặc dù, speak vẫn có thể là ngoại động từ trong một số trường hợp cụ thể.

Ví dụ: You had better speak aloud so that we can listen the announcements. (Bạn tốt hơn nên nói to để chúng tôi có thể nghe được các thông báo).

Một lưu ý khác, speak được dùng khi nói về ngôn ngữ nào đó.

Ví dụ: Can you speak English? (Bạn có thể nói tiếng Anh không?)

Giờ thì bạn đã nắm được sự khác nhau về nghĩa và cách sử dụng của say, tell talk và speak rồi chứ? Bạn còn muốn elight phân biệt những từ đồng nghĩa nào nữa? Hãy bình luận bên dưới cho elight biết nhé.

 

Advertisement