Cách phân biệt SAY - TELL - TALK và SPEAK đơn giản
Wednesday, 1 Nov 2023
Ngữ pháp tiếng Anh

PHÂN BIỆT SAY – TELL – TALK – SPEAK

Advertisement
5/5 - (24 bình chọn)

Say, speak, talk, tell đều có nghĩa là “nói”, điều này hẳn có nhiều bạn đã biết tuy nhiên việc phân biệt Say – Tell – Talk – Speak thì không phải ai cũng nắm được. Bài viết này sẽ giúp các bạn phân biệt Say – Tell – Talk – Speak thông qua cách sử dụng của chúng.

1 – Cách sử dụng

Say có thể được coi là động từ chỉ hành động “nói” có nghĩa chung nhất, thường được sử dụng khi muốn truyền đạt lời nói.

E.g. He said that he was listening to music. (Anh ấy nói rằng anh ấy đang nghe nhạc.)

Shh! Don’t say a word! (Suỵt! Đừng nói lời nào!)

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

Talk thường cho thấy hai hoặc nhiều người hơn đang nói chuyện. Talk mang nghĩa “nói chuyện”, “trao đổi về việc gì”, … với mục đích chia sẻ thông tin, ý tưởng hoặc cảm xúc.

E.g. Don’t talk in class! (Không nói chuyện trong lớp!)
Can I talk to Joanna? (Tôi có thể nói chuyện với Joanna không?)Speak cũng có nghĩa tương tự như talk tuy nhiên thường được dùng trong bối cảnh trang trọng và lịch sự hơn.

E.g. Can you speak to the council about that issue? (Bạn có thể nói với hội đồng về vấn đề đó không?)

Ngoài ra speak còn được sử dụng để diễn tả khả năng nói một ngôn ngữ nào đó.

E.g. He can speak Spanish. (Cậu ta biết nói tiếng Tây Ban Nha.)

Tell có nghĩa gần tương tự như say, được sử dụng khi muốn truyền đạt một thông tin hoặc hướng dẫn ai đó làm gì. Tuy nhiên trong khi say tập trung thể hiện lời nói, tell lại chú trọng nội dung và thông điệp từ lời nói đó.

E.g. Tell mom I’ll come home late. (Nói với mẹ em sẽ về nhà muộn nhé.)

2 – Các cấu trúc phân biệt Say – Tell – Talk – Speak

Để phân biệt Say – Tell – Talk – Speak, đôi khi các bạn có thể dựa vào cấu trúc trong câu của các từ này.

a – Say

say something to somebody

E.g. Luke said goodbye to his girlfriend and hung up the phone. (Luke đã nói tạm biệt với bạn gái của anh ấy và dập máy.)

say that

E.g. Her father says that she is ill. (Bố của cô ấy nói rằng cô ấy bị ốm.)

b – Talk

talk (to somebody) (about somebody/ something)

E.g. I need to talk to you. (Tôi cần nói chuyện với bạn.)

c – Speak 

speak (to somebody) (about something/somebody)

E.g. I need to speak to the manager. (Tôi cần nói chuyện với quản lý.)

Nhìn chung các bạn có thể phân biệt Say – Tell – Talk – Speak thông qua ý nghĩa hoặc cấu trúc mà trong câu đang sử dụng. Để đảm bảo là bạn đã nắm vững kiến thức, hãy cùng Elight luyện tập qua phần luyện tập sau:

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

3 – Bài tập

Bài 1: Chọn đáp án đúng. 

Results

Advertisement
5/5 - (24 bình chọn)
Advertisement

Advertisement
5/5 - (24 bình chọn)
Advertisement

#1. Can you _____ me the way to the station, please?

#2. He didn’t _____ a word.

#3. She _____ her name was Sue.

#4. Let me _____ you something about my hobbies.

#5. Forget everything I just _____

HOÀN THÀNH

Bài 2: Chọn đáp án đúng

Results

Advertisement
5/5 - (24 bình chọn)
Advertisement

Advertisement
5/5 - (24 bình chọn)
Advertisement

#1. Why didn’t you _____ him that before?

#2. Why didn’t you _____ that before?

#3. They _____ nothing to me.

#4. You don’t need to _____ us that.

#5. What did Eric _____ when he saw the new bike?

HOÀN THÀNH

Bài 3: Chọn đáp án đúng

Results

Advertisement
5/5 - (24 bình chọn)
Advertisement

Advertisement
5/5 - (24 bình chọn)
Advertisement

#1. Don’t _____ him about our plans.

#2. I waited for an answer, but she didn’t _____ a word.

#3. He _____ that he would wait for me at the library.

#4. He _____ us that he was going to buy a new car.

#5. Do you _____ English?

HOÀN THÀNH

Bài 4: Chọn đáp án đúng

Results

Advertisement
5/5 - (24 bình chọn)
Advertisement

Advertisement
5/5 - (24 bình chọn)
Advertisement

#1. Come here, Mike. We need to _____ .

#2. To _____ you the truth, I don’t remember anything.

#3. Did the director _____ at the conference?

#4. Do you know how to _____ good-bye in Arabic?

#5. We spent the whole evening _____ about old friends.

HOÀN THÀNH

 

Hy vọng sau bài chia sẻ này, các bạn sẽ không còn gặp khó khăn trong việc  phân biệt Say – Tell – Talk – Speak nữa. Chúc các bạn sớm giỏi tiếng Anh!

 

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

Advertisement