Phân biệt và hướng dẫn cách dùng CAN, COULD, BE ABLE TO
Wednesday, 20 May 2020
Ngữ pháp tiếng Anh Từ vựng tiếng Anh

Phân biệt và hướng dẫn cách dùng CAN, COULD, BE ABLE TO

Advertisement
Phân biệt Can, Could, Be able to. Ảnh: La Mansión del Inglés

1 – Can & Could (có thể)

Khi phân biệt Can, Could, Be able to, trước tiên nên nhận ra điểm tương đồng và sự khác nhau của động từ khuyết thiếu Can và Could.

Can could đều có nghĩa là có thể, trong đó dạng phủ định của can cannot (can’t), dạng phủ định của could could not (could’t). Dưới đây là các cách sử dụng thường gặp của hai động từ khuyết thiếu này.

Can Could Ví dụ
Khả năng có thể làm gì
https://w.ladicdn.com/s550x350/5bd1678dbdf91d3ecbc6cb18/anh-ctw-pre-school-sach-06-20191008091927.png

trong hiện tại hoặc khả năng chung chung

trong quá khứ

She can run quite fast.

(Cô ấy có thể chạy khá nhanh.)

He couldn’t sing.

(Anh ấy đã không thể hát.)

Lời xin phép

(sử dụng trong bối cảnh lịch sự và trang trọng hơn)

Can/ Could I borrow your notebook?

(Tôi có thể mượn vở của bạn được không?)

Sự cho phép You can/ could borrow my helmet. (Bạn có thể mượn mũ bảo hiểm của tôi.)

2 – Be able to

Be able to có thể được dùng để chỉ khả năng, thay thế cho can và could. Tuy nhiên, Be able to có thể được sử dụng ở cả 3 thì hiện tại, quá khứ và tương lai. Đây là điểm nổi bật của động từ này khi phân biệt Can, Could, Be able to.

E.g.

I am able to work under pressure. (Tôi có khả năng làm việc dưới áp lực.) – Câu này động từ to be được chia ở thì hiện tại 
I was be able to work under pressure. (Tôi đã có khả năng làm việc dưới áp lực.) – Câu này động từ to be được chia ở thì quá khứ 
I will be able to work under pressure. (Tôi sẽ có khả năng làm việc dưới áp lực.) – Câu này được chia ở thì tương lai. 

Hy vọng rằng thông qua bài chia sẻ này, việc phân biệt Can, Could, Be able to giờ không còn là một khó khăn nữa. Các bạn đừng quên luyện tập sử dụng ba động từ này để không còn bối rối khi phân biệt Can, Could, Be able to nhé.

Hãy cùng chinh phục ngữ pháp tiếng Anh với học tiếng Anh Elight.

Đọc thêm:

∠ Động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh

∠ Cách dùng cấu trúc either or và neither nor

∠ Cách dùng cấu trúc do you mind và would you mind

Tham khảo chương trình học tiếng Anh của Elight:

∠ Sách tiếng Anh cơ bản dành cho người mất gốc học lại từ đầu

∠ Chương trình tiếng Anh trực tuyến Elight Online dành cho người bận rộn

Advertisement