Các Động Từ Khuyết Thiếu (Modal Verbs) Phổ Biến Bạn Cần Học Trong Tiếng Anh
Friday, 1 Mar 2024
Ngữ pháp tiếng Anh

Các Động Từ Khuyết Thiếu (Modal Verbs) Phổ Biến Bạn Cần Học Trong Tiếng Anh

Advertisement
4.7/5 - (48 bình chọn)

Như bạn đã biết, động từ là một thành phần vô cùng quan trọng trong một câu. Ngoài các động từ ta đã quen mặt như động từ liên kết (is, am, are, …), động từ chỉ hành động (eat, sing, …), một loại động từ nữa được dùng rất phổ biến là động từ khuyết thiếu – modal verbs.

Động từ khuyết thiếu là gì mà có nhiều quyền năng đến vậy? Hãy cùng Elight khám phá nhé.

I – Khái niệm động từ khuyết thiếu

Động từ khuyết thiếu được sử dụng để diễn tả khả năng, dự định, sự cấm đoán hay sự cần thiết…  Động từ khuyết thiếu đứng trước động từ chính ở dạng nguyên thể và bổ sung nghĩa cho động từ chính. Một số động từ khuyết thiếu phổ biến: can, could, should, may, might, must, will, wouldshall.

Ví dụ:

I cannot eat shrimp. (Tôi không thể ăn tôm.)

You must stop when the traffic lights turn red. (Bạn phải dừng lại khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ.)

II – Cấu trúc

1 – Thể khẳng định

I/ We/ You/ They/ He/ She/ It + modal verb + V.

Ví dụ: He should help her. (Anh ấy nên giúp cô ấy.)

2 – Thể phủ định

I/ We/ You/ They/ He/ She/ It + modal verb + not + V.

Ví dụ: He should not help her. (Anh ấy không nên giúp cô ấy.)

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

 

3 – Thể nghi vấn

Câu hỏi: Modal verb + I/ We/ You/ They/ He/ She/ It + V?

Trả lời:

  • Yes, I/ We/ You/ They/ He/ She/ It + modal verb
  • No, I/ We/ You/ They/ He/ She/ It + modal verb

Ví dụ:

(+) I can help you. (Tôi có thể giúp bạn.)

(-) I cannot/can’t help you. (Tôi không thể giúp bạn.)

(?) Can you help me? (Bạn có thể giúp tôi không?)

 

III – CÁCH SỬ DỤNG CÁC ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU THÔNG DỤNG

1 – Động từ khuyết thiếu: Can & Could (có thể)

Can could đều có nghĩa là có thể, trong đó dạng phủ định của can cannot (can’t), dạng phủ định của could could not (could’t). Dưới đây là 3 cách sử dụng thường gặp của hai động từ khuyết thiếu này.

Can Could Ví dụ
Khả năng có thể làm gì

trong hiện tại hoặc khả năng chung chung

trong quá khứ

She can run quite fast.

(Cô ấy có thể chạy khá nhanh.)

He couldn’t sing.

(Anh ấy đã không thể hát.)

Lời xin phép

(sử dụng trong bối cảnh lịch sự và trang trọng hơn)

Can I borrow your notebook?

(Tôi có thể mượn vở của bạn được không?)

Could I speak to Ms. Lewis?

(Tôi có thể nói chuyện với cô Lewis được không?)

Sự cho phép You can/ could borrow my helmet. (Bạn có thể mượn mũ bảo hiểm của tôi.)

2 – Động từ khuyết thiếu: Should (nên)

Should được sử dụng để đưa lời khuyên hoặc lời đề xuất.

Ví dụ: I think you should tell her the truth. (Tôi nghĩ bạn nên nói với cô ấy sự thật.)

Should còn được sử dụng để nói về một việc có thể xảy ra trong hiện tại hoặc tương lai.

Ví dụ: The meeting should start soon. (Buổi họp sẽ được bắt đầu sớm thôi.)

 

∠ ĐỌC THÊM Cấu trúc regret, cấu trúc remember, cấu trúc forget

 

3 – Động từ khuyết thiếu: Must & Have to

Chúng ta dùng musthave to để diễn tả sự cần thiết phải làm một việc gì đó.

Tuy nhiên cách sử dụng của chúng lại khá khác biệt:

Must Have to
Sự cần thiết phải làm gì Nói về sự cần thiết đến từ bản thân người nói.  

I must study harder if I want to get the scholarship. (Tôi phải học chăm hơn nếu tôi muốn dành được học bổng.)

=> Tự bản thân tôi thấy là cần thiết

Nói về sự cần thiết đến từ ngoại cảnh. Thường được dịch với nghĩa buộc phải làm gì.

I have to wear a uniform at my school. (Tôi phải mặc đồng phục ở trường.)

=> Tôi buộc phải mặc đồng phục vì đó là quy định của nhà trường.

4 – Động từ khuyết thiếu need

Đây là nội dung nâng cao, trong đời sống ít dùng tuy nhiên bạn có thể sẽ gặp hải trong bài thi hoặc trong văn viết trang trọng.

Need được sử dụng như một trợ động từ trong câu nghi vấn, câu phủ định hay có từ được dùng để chỉ nghĩa phủ định.

  • Câu nghi vấn: Need + S + to do + (O)…? (Khi chỉ ai đó cần làm việc gì không)

Ví dụ: Need she to meet me again? (Cô ấy có cần gặp lại tôi lần nữa không ?)

  • Câu phủ định ở hiện tại: S + needn’t + to do + (O)

Ví dụ: I needn’t to come to your house this week. Khi chỉ ai đó không cần làm gì. (Tôi không cần đến nhà bạn tuần này.)

Cấu trúc này có thể được dùng với hardly (hầu như không) để mang nghĩa phủ định 

Ví dụ: She need hardly to say that she really loves her mother. (Cô ấy cần phải nói rằng cô ấy thực sự yêu mẹ của cô.)

  • Need + have done…: Cấu trúc need này được dùng khi diễn tả một việc nên được thực hiện trong quá khứ nhưng thực tế đã không được làm. 

Ví dụ: She need have finished her homework. (Cô ấy nên làm hết bài tập về nhà của cô ấy)

  • Needn’t + have done: Cấu trúc need này được dùng khi diễn tả sự việc không cần làm nhưng thực tế sự việc đó đã xảy ra rồi.

Ví dụ: He needn’t have explained the director because she knew all truth. It’s so waste of time. (Anh ấy không cần phải giải thích với giám đốc vì giám đốc biết rõ sự thật. Điều đó thật tốn thời gian.)

Chú ý: Khi bạn sử dụng need thì có nghĩa sự việc, vấn đề, hành động được đề cập đến vô cùng quan trọng, thiết yếu.

Ví dụ: Food aid is urgently needed. (Viện trợ lương thực là cần thiết).

∠ ĐỌC THÊM: Tìm hiểu về cấu trúc need, cấu trúc demand, cấu trúc want trong tiếng Anh


Lộ trình học tiếng Anh từ A đến Z dành cho người mới học tại:

 

Advertisement