Phân biệt cách sử dụng của However so với But và Neverless
Friday, 12 Apr 2024
Ngữ pháp tiếng Anh Phiêu cùng tiếng Anh

Phân biệt cách sử dụng của However so với But và Neverless

Advertisement
Rate this post

 

Đã hơn một lần bạn nhầm lẫn cách sử dụng của However, But và Neverless? Đây là bài viết elight dành riêng cho bạn.

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

Lưu ý nhỏ trước khi đọc dành cho bạn

However có 2 cách sử dụng

 • Như trạng từ
 • Như liên từ

Trong khuôn khổ bài viết hôm nay, elight sẽ chỉ đề cập đến liên từ However để dễ dàng so sánh với 2 liên từ là But và Neverless.

1 – However

a, Định nghĩa: 

Liên từ HOWEVER có nghĩa là “tuy nhiên”, thể hiện sự nhượng bộ, trái ngược

b, Hoàn cảnh sử dụng: 

Không phải bất kì trường hợp nào bạn cũng sử dụng However, mà nó được sử dụng để chỉ sự tương phản, đối lập giữa hai mệnh đề.

c, Vị trí trong câu:

 • However được tách ra bởi một dấu phẩy nếu nó đứng ở đầu câu hay cuối câu
 • Nếu nó đứng giữa câu thì sẽ đặt giữa dấu chấm phẩy và dấu phẩy.

d, Ví dụ:

 • I studied very hard. However, I failed the exam. (Tôi đã học rất chăm chỉ. Tuy nhiên tôi vẫn trượt kỳ thi)
 • She ran so fast. She missed the bus, however. (Cô ấy đã chạy rất nhanh tuy nhiên cô ấy vẫn lỡ chuyến xe buýt)
 • They played well; however, they still lost the game. (Họ đã chơi tốt tuy nhiên họ vẫn thua trận đấu)
 • She could fly via Bangkok; however, it isn’t the only way. (Cô ấy đã có thể bay qua Bangkok tuy nhiên đó không phải cách duy nhất – Cô ấy có thể đã đi xe ô tô hoặc xe buýt)

Cấu trúc đảo ngữ của However: However + Adj/Adv + S + V…

 • However hungry he is, he doesn’t eat it.
 • However intelligent though he is, he has no common sense.
 • He continues to work, however tired he is.

2 – Phân biệt However và But

ĐỌC THÊM: Phân biệt cách dùng Would have, Could have và Should have

a, Sự khác nhau

 • However là trạng từ liên kết còn But là liên từ kết hợp

b, Dấu hiệu nhận biết

However:

 • Đứng đầu câu, sau nó có dấu “,”
 • Đứng giữa câu trước nó có dấu chấm phẩy và sau nó dấu phẩy
 • Đứng cuối câu và trước nó có dấu “,”
 • However có nét nghĩa trang trọng hơn nên thường dùng trong văn viết.

But:

 • Không đứng đầu câu và cuối câu (trong văn viết).
 • Thường đứng giữa câu, và trước nó có dấu “,”.
 • But thường thông dụng hơn trong văn nói.

c, Ví dụ

However

 • Studying English is not easy; however, it is beneficial.
 • Lan is a very good student, however Hung is much better than her
 • I agree with your scheme. I don’t think it’s very practical, however.
 • Jimmy is a very good student; however, Tom is much better than him.

But

 • I tried my best to pass the exam, but I still failed.
 • She did her homework, but I didn’t
 • It was midnight, but the restaurant was still open

3 – Phân biệt However và Neverless

a, Sự giống nhau

 • Đều được dùng để diễn đạt sự tương phản
 • Đều là trạng từ liên từ

b, Sự khác nhau

 • Nevertheless được sử dụng với nghĩa trang trọng và nhấn mạnh hơn. Cả hai liên từ này cũng thường được dùng trong văn phản biện.

c, Ví dụ

 • We can understand everything Lan say about wanting to share a flat with Hoa. However, we are totally against it.
 • Ann had been living in the village of England for over a decade. Nevertheless, the villagers still considered her to be an outsider.
 • I can understand everything you say about wanting to share a flat with Martha. However, I am totally against it.

Đến đây thì bạn đã phân biệt được sự khác nhau của However so với Neverless và But rồi chứ? Elight hy vọng bạn sẽ không còn nhầm lẫn giữa ba liên từ này nữa. Hãy làm bài tập bên dưới để củng cố kiến thức của bản thân nhé.

Results

Advertisement
Rate this post
Advertisement
Advertisement
Rate this post
Advertisement

#1. The ending of the film is interesting, _______, I didn’t enjoy it.

#2. Life is short, ________, we still waste a lot of time.

#3. _______ he was able to do the project, he wasn’t given the position.

#4. ________ hard he tried, he couldn’t get the money.

#5. ________ carefully I drove, I couldn’t avoid the accident.

HOÀN THÀNH
Advertisement