Phân biệt các loại danh từ trong tiếng Anh bạn có biết | Elight
Friday, 24 Sep 2021
Ngữ pháp tiếng Anh

Phân biệt các loại danh từ trong tiếng Anh

Advertisement

Danh từ là một trong những loại từ đầu tiên mà người học tiếng Anh cần phải nắm được. Phổ biến là vậy nhưng có khá nhiều người học lại gặp khó khăn khi phân loại các loại danh từ trong tiếng Anh. Hãy cùng Elight làm rõ các loại danh từ trong tiếng Anh thường gặp để nắm chắc phần ngữ pháp này bạn nhé.

 • Phân biệt các loại động từ To be 
 • Sử dụng các giới từ tiếng Anh chuẩn nhất
 • Trạng từ tiếng Anh không thể bỏ lỡ
  Phân biệt các loại danh từ trong tiếng Anh
  Phân biệt các loại danh từ trong tiếng Anh

  1 – Danh từ đếm được (countable nouns) và danh từ không đếm được (uncountable nouns)

  Danh từ đếm được

  Danh từ không đếm được

  – Là những danh từ có thể đếm được số lượng cụ thể

  – Có dạng số ít và số nhiều

  E.g. pen (cái bút) – three pens (ba cái bút)
  building (tòa nhà) – buildings (những tòa nhà)

  – Là những danh từ chỉ chất lỏng, chất liệu, những khái niệm chung và phẩm chất trừu tượng.
  https://w.ladicdn.com/s550x350/5bd1678dbdf91d3ecbc6cb18/anh-ctw-pre-school-sach-06-20191008091927.png

  – Không có dạng số ít và số nhiều

  E.g. milk (sữa), water (nước), music (âm nhạc)

  2 – Danh từ riêng (proper nouns)/ Danh từ chung (common nouns)

  Danh từ riêng

  Danh từ chung

  a – Danh từ riêng là tên của người cụ thể

  E.g. Cristiano Ronaldo is my hero. (Cristiano Ronaldo là người hùng của tôi.)

  b – Danh từ riêng là tên của địa điểm cụ thể

  E.g. I will be visiting Myanmar next month. (Tôi sẽ đến thăm Myanmar vào tháng tới.)

  c – Danh từ riêng là tên của thứ cụ thể

  E.g. My English class is at 8 o’clock on Mondays. (Lớp tiếng Anh của tôi thường vào 8 giờ các ngày thứ 2.)

  Danh từ chung là những danh từ được dùng để chỉ người, địa điểm hoặc sự vật hoặc sự việc nói chung. Chỉ được viết hoa khi đứng ở đầu câu.

  E.g. Would you like some coffee? (Bạn có muốn một chút cà phê không?)

  We can have a little break before the meeting. (Chúng ta có thể nghỉ một chút trước cuộc họp.)

  Vậy là bạn đã nắm được cách nhận diện và phân biệt các loại danh từ trong tiếng Anh rồi đấy. Đây cũng là các loại danh từ trong tiếng Anh mà người học thường gặp và thương sử dụng nhất. Hy vọng thông qua bài chia sẻ về các loại danh từ trong tiếng Anh, các bạn sẽ thêm phần tự tin mỗi khi sử dụng các loại danh từ trong tiếng Anh.

 

Advertisement