Những cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh thông dụng nhất
Thursday, 11 Jul 2024
Ngữ pháp tiếng Anh

Những cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh thông dụng nhất

Advertisement
Rate this post

Các cấu trúc viết lại câu có lẽ đã rất quen thuộc đối với Những ai đang học tiếng Anh và cấu trúc này cũng thường xuyên được sử dụng trong các đề thi, cũng như là trong đời sống hàng ngày. Trong bài viết ngày hôm nay Elight sẽ tổng hợp cho các bạn các cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh thông dụng, giúp các bạn tự tin giao tiếp hoặc dành trọn điểm 10 trong các đề thi nhé! Cùng bắt đầu học về chủ điểm này thôi.

 

1 – Cấu trúc viết lại câu được sử dụng khi nào?

Cấu trúc viết lại câu có thể được sử dụng khi:

 

  • Khi bạn muốn dùng một dạng khác của từ ngữ 
  • Dùng một cấu trúc hay hơn trong tiếng Anh
  • Chuyển câu từ dạng câu chủ động sang câu bị động 
  • Chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp 
  • Sử dụng trong trường hợp đảo ngữ trong tiếng Anh

2 – Các loại cấu trúc viết lại câu thông dụng 

Sau đây Elight sẽ tổng hợp giúp các bạn các cấu trúc viết lại câu mà thường được sử dụng trong các đề thi trong tiếng Anh. Hơn nữa đây cũng là một dạng bài khá khó trong các đề thi học sinh giỏi các bạn nhé!

 

2.1 – Viết lại câu tiếng Anh sử dụng các từ, cụm từ chỉ nguyên nhân 

Since, As, Because + S + V + … 

=> Because of, Due to, As a result of + Noun/ V-ing

 

Ví dụ: Because the weather is bad, we can’t go to the market. 

=> Because of the bad weather, we can’t go to the market.

 

∠ ĐỌC THÊM: Ngữ pháp tiếng Anh về câu giả định đầy đủ nhất giúp bạn tự tin giao tiếp

2.2 –  Cấu trúc too (không thể …) 

S + V + too + Adj. + to V 

=> S + V + tobe + not + Adj. + enough + to V 

 

Ví dụ: Mary is too short to wear that skirt. 

=> Mary is not tall enough to wear that skirt.

 

2.3 – Chuyển đổi câu trong tiếng Anh có các từ, cụm từ mang nghĩa “mặc dù”

Although/Though/Even though + S + V + … 

=> Despite/ In spite of + Noun/ V-ing 

 

Ví dụ: Although the weather was bad, we went to work on time. 

=> In spite of the bad weather, we went to work on time.

 

2.4 – Cấu trúc so that và such that (quá .. đến mức)

So + Adj. + that hoặc such + noun + that 

=> too + Adj. (for somebody) + to V 

 

Ví dụ: These skirts are so big that I can’t wear it. 

=> These skirts are too big for me to wear.

 

2.5 – Chuyển đổi câu If not sang unless

If … not trở thành Unless … 

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

Lưu ý: Không được thay đổi dạng câu điều kiện chính

 

Ví dụ: You will be sick if you don’t stop eating.

You’ll be sick unless you stop eating.

 

2.6 – Viết lại câu tiếng anh với cấu trúc it takes time (dành/tốn thời gian làm gì) 

S + V + … + thời gian tốn

 It takes/took + someone + thời gian tốn + to V 

 

Ví dụ: Po eats that banh mi in 15 minutes. 

It takes Po 15 minutes to eat that banh mi.

 

2.7 – Cách viết lại câu tiếng anh với cấu trúc This is the first time 

This is the first time + S + have/has + V3/-ed 

=> S + have/has + never (not) + V3/-ed + before 

 

Ví dụ: This is the first time I have watched this film. 

=> I have never watched this film before.

 

2.8 – Cấu trúc It’s (high/about)  time

S + should/ought to/had better + V … 

=> It’s (high/about) time + S + V2/-ed … 

 

Ví dụ: You‘d better clean your room. 

 => It‘s (high/about) time you cleaned your room.

 

2.9 – Cấu trúc viết lại câu hardly when và no sooner than 

Hardly + had + S + V3/-ed when + S + V3/-ed 

No sooner + had + S + V3/-ed than + S + V3/-ed 

 

Ví dụ: As soon as I go home, my mom cooked the meals. 

=> Hardly had I gone home when my mom cooked the meals. 

=> No sooner had I gone home than my mom cooked the meals.

 

2.10 – Sử dụng cấu trúc prefer và would rather  

S +  prefer + doing sth to doing sth 

S + would rather + do st than do st 

 

Ví dụ: I prefer eating bananas to eating strawberries. 

I would rather eat bananas than eat strawberries.

 

2.11 – Sử dụng cấu trúc would prefer và would rather 

S + would prefer + sb + to V

S + would rather + sb + V2/-ed 

 

Ví dụ: I would prefer you not to stay at home alone. 

I would rather you not stayed at home alone.

 

2.12 – Cấu trúc viết lại câu với not worth (không đáng)

To be + not worth + V-ing 

There + be + no point in + V-ing 

 

Ví dụ: It’s not worth discussing with her. 

There’s no point in discussing with her.

2.13 – Sử dụng cấu trúc viết lại câu cảm thán How và What 

S + be/V + adj/adv 

Chuyển thành: How + adj/adv + S + be/V (chia theo S)

 

Ví dụ: Lan eats slowly. 

How slowly Lan eats!

 

S + be + adj 

Chuyển thành: What + a/an + adj + N 

 

Ví dụ: He is so smart. 

What a smart boy!

 

2.14 – Began/ started (bắt đầu)

S + began/ started + to V/ V-ing + [thời gian] ago 

=> S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

 

Ví dụ: I started to study English 10 years ago. 

=> I have studied English for 10 years.

Lưu ý: 

  • Since bạn cần đi với 1 mốc thời gian ví dụ in 2017
  • For bạn cần đi với khoảng thời gian ví dụ 10 years

 

2.15 – Sử dụng cấu trúc would prefer và would rather 

S + would prefer + sb + to V 

=> S + would rather + sb + V2/-ed 

 

Ví dụ: I would prefer you not to go out. 

I would rather you not went out.

Sách Tiếng Anh Cơ Bản là bộ học liệu độc quyền do Elight xây dựng, cung cấp đầy đủ kiến thức nền tảng tiếng Anh bao gồm Phát Âm, Từ Vựng, Ngữ Pháp và lộ trình ôn luyện bài bản 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc Viết.

Bộ sách này dành cho:

☀ Học viên cần học vững chắc nền tảng tiếng Anh, phù hợp với mọi lứa tuổi.

☀ Học sinh, sinh viên cần tài liệu, lộ trình tỉ mỉ để ôn thi cuối kỳ, các kì thi quốc gia, TOEIC, B1…

☀ Học viên cần khắc phục điểm yếu về nghe nói, từ vựng, phản xạ giao tiếp Tiếng Anh.

 

Qua bài viết này Elight đã cung cấp cho các bạn 15 cấu trúc thông dụng nhất để dùng cho cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh. Các bạn hãy nhớ luyện tập thật nhiều để có thể nhớ và áp dụng thật đúng các cấu trúc viết lại câu này nhé. Elight chúc các bạn học thật tốt và sớm chinh phục được tiếng Anh.

 

Advertisement