Làm sao để nói “People say that” - “Người ta nói rằng” trong thể bị động
Saturday, 2 Mar 2024
Ngữ pháp tiếng Anh

Làm sao để nói “People say that” – “Người ta nói rằng” trong thể bị động

Advertisement
Rate this post

 

Chúng ta hẳn đều biết cách chuyển câu chủ động sang bị động. Thế nhưng với câu trúc “people say that” thì cách chuyển có đôi chút khác biệt đó. Cùng elight tìm hiểu cách nói “people say that” trong thể bị động nhé.

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

1 – Thể chủ động của “People say that”

Ví dụ về cách nói People say that trong thể chủ động:

 • People say that he is a strong leader (Người ta nói rằng anh ta là một lãnh đạo mạnh mẽ)
 • They had assumed that the black horse would win the race (Họ đã cho rằng con ngựa đen sẽ chiến thắng cuộc đua)

Có thể thấy ở cả 2 ví dụ trên, câu được chia thành 2 vế gồm:

Vế 1:Bao gồm 1 chủ ngữ (People/They) gọi là S1 và một động từ chính (say/assumed) gọi là V1

Vế 2: Bao gồm 1 chủ ngữ (he/the black horse) là S2, một động từ chính (is/win) là V2 và các thành phần bổ ngữ (strong leader/the race) là các Object hoặc Complement
Từ 2 ví dụ trên chúng ta có thể đưa ra một công thức tổng quát cho dạng câu này như sau:

S1 + V1 + (that) S2 + V2 + (Object hoặc Complement)

Từ công thức trên, chúng ta sẽ chuyển đổi câu sang thể bị động theo 3 cách dưới đây.

2 – Cách chuyển đổi thứ nhất

It (be) + P.P (Past participle của V1) + that + Part 2

 • It is said that he is a strong leader
 • It was assumed that the black horse would win the race

Với cách này chúng ta chỉ cần để ý thì của động từ V1 trong câu chủ động (Active), sau đó ta chia động từ Be cùng thì với thì của động từ V1, Cuối cùng ta bê nguyên vế thứ 2 (Part 2) của câu chủ động xuống thế là ta đã chuyển sang thể bị động (Passive form) cho câu trên rồi đấy.

ĐỌC THÊM: Tổng hợp kiến thức và bài tập về câu bị động (Passive Voice)

3 – Cách chuyển đổi thứ hai

S2 + be + P.P. (Past participle của V1) + to V2 (inf) hoặc + to have V2 (P.P.)

 • He is said to be a strong leader
 • The black horse was assumed to win the race

Ta chuyển chủ ngữ S2 của vế thứ 2 xuống làm chủ ngữ của câu bị động, Chia động từ Be cùng thì với thì của động từ V1, Sau đó cộng cho Vế thứ 2. Tuy nhiên lúc này, ta phải chuyển động từ V2 thành dạng nguyên mẫu có To (To V2) nếu thì của V2 ở câu chủ động là hiện tại đơn hoặc tương lai đơn, hoặc ta phải chuyển V2 thành To have + quá khứ phân từ của V2 (past participle).

 Chú ý:

 • Một số động từ cũng được sử dụng trong cấu trúc “people say that” với ý nghĩa tương tự: think (thought), assume (assumed), expect (expected), report (report), believe….
 • Nếu ở vế 2 có động từ khuyết thiếu thì bỏ động từ đó và chuyển V2 thành to V-inf

 

4 – Cách chuyển đổi thứ ba

Cách này chỉ áp dụng khi Vế 2 có động từ mang theo tân ngữ (Object)

O + tobe + V1 (past participle) + to + V2 (past participle) + by + S2

 • The race was assumed to be won by the black horse

Một số ví dụ khác về cách chuyển thứ ba

 • They expect that he will meet you at the bus station

→ You are expected to be met at the bus station by him

 • Her family believes that her husband killed her

→ Her husband was believed to killed her by her family

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

Trên đây là 3 cách chuyển đổi “people say that” sang thể bị động. Kiến thức này hữu ích với bạn chứ? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn bên dưới phần bình luận nhé. Elight chúc bạn thành công.

Advertisement