Cách dùng Danh từ đếm được, Danh từ không đếm được trong tiếng Anh!
Monday, 23 Dec 2019
Ngữ pháp tiếng Anh

Danh từ đếm được và danh từ không đếm được

Advertisement

Việc phân loại ra 2 loại danh từ: danh từ đếm được, danh từ không đếm được thường gây ra nhiều nhầm lẫn. Bài hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách dùng 2 loại danh từ này một cách hiệu quả và chính xác nhất! Giờ thì bắt đầu thôi nào! 

Mục tiêu bài học:

  1. – Hiểu rằng danh từ bất kì là danh từ đếm được hay danh từ không đếm được.
  2. – Nắm được cách sử dụng các danh từ đếm được, danh từ không đếm được một cách chính xác trong câu.
Danh từ đếm được, danh từ không đếm được
Cách dùng danh từ đếm được, danh từ không đếm được

1. Danh từ đếm được (Countable nouns) 

Danh từ đếm được là những danh từ chỉ đối tượng có thể đếm được. Danh từ đếm được có dạng số ít (Single) và danh từ số nhiều (Plural). Danh từ đếm được thường dùng để chỉ vật. Với hầu hết các danh từ đếm được, ta thêm –s hoặc -es  để chuyển từ dạng số ít sang số nhiều.

SINGULARPLURAL
chairchairs
bottlebottles
boxboxes

2. Danh từ không đếm được (Uncountable nouns)

Danh từ không đếm được (Uncountable nouns) là những danh từ chỉ đối tượng không đếm được. Vì thế danh từ không đếm được chỉ có dạng số ít mà không có dạng số nhiều. Danh từ không đếm được dùng chỉ đối tượng trừu tượng (như sự tin tưởng, lời khuyên…) hoặc những tập hợp ( như hành lý, vật dụng…)

https://w.ladicdn.com/s550x350/5bd1678dbdf91d3ecbc6cb18/anh-ctw-pre-school-sach-06-20191008091927.png

Sách Tiếng Anh Cơ Bản

Giá ưu đãi đặc biệt 350.000đ

Ưu đãi duy nhất ngày hôm nay !
Click đặt mua ngay với giá ưu đãi và được tặng kèm 5 phần quà cực giá trị khi mua sách Tiếng Anh Cơ Bản

Ads

Elightbook.com

Đăng Ký Ngay
SINGULAR
money
furniture
information

Xem thêm nhiều bài ngữ pháp miễn phí dành cho bạn tại tiếng Anh Elight.

3. Cách sử dụng danh từ đếm được và danh từ không đếm được.

Khi nói về cách sử dụng danh từ không đếm được và danh từ đếm được, chúng ta chú ý tới các mạo từ và tính từ đi kèm. Một số mạo từ và tính từ có thể đi cùng thể dùng với cả danh từ đếm được và không đếm được nhưng một số khác chỉ có thể đi kèm với danh từ đếm được hoặc danh từ không đếm được.

ĐỌC THÊM  Cách sử dụng tân ngữ trong tiếng anh

CHỈ DÙNG VỚI DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC
aa doctor, a pen, a meal, a class, a college
manymany cups, many books, many libraries, many flights
fewfew questions, few tables, few apples, few holidays, few countries
a fewa few questions, a few problems, a few issues, a few issues
CHỈ DÙNG VỚI DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC
muchmuch money, much time, much food, much water, much energy
littlelittle trouble, little equipment, little meat, little patience
a little bit ofa little bit of confidence, a little bit of sleep, a little bit of snow
DÙNG VỚI CẢ DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC VÀ DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC
thecountablethe monkeys, the schools, the teachers, the boats, the bananas
uncountablethe cheese, the machinery, the luggage, the grass, the knowledge
somecountablesome tables, some stores, some grapes, some cities, some nurses
uncountablesome time, some news, some bread, some salt, some water
anycountableany forks, any socks, any bathrooms, any waiters, any beliefs
uncountableany advice, any soap, any transportation, any gold, any homework
nocountableno magazines, no chocolates, no pilots, no rings, no markers
uncountableno trouble, no grass, no scenery, no money, no furniture
a lot ofcountablea lot of animals, a lot of coins, a lot of immigrants, a lot of babies
uncountablea lot of help, a lot of aggravation, a lot of happiness, a lot of fun
lots ofcountablelots of computers, lots of buses, lots of parties, lots of colleges
uncountablelots of cake, lots of ice cream, lots of energy, lots of laughter
enoughcountableenough plates, enough onions, enough restaurants, enough worries
uncountableenough courage, enough wisdom, enough spaghetti, enough time
plenty ofcountableplenty of houses, plenty of concerts, plenty of guitars, plenty of
uncountableplenty of oil, plenty of sugar, plenty of cheese, plenty of space

ĐỌC THÊM  Cách sử dụng used to, be used to và get used to

Danh từ là từ loại phong phú nhất trong tiếng Anh. Hiểu cách phân loại danh từ đếm được và danh từ không đếm được sẽ giúp bạn sử dụng từ loại này dễ dàng hơn. Sau đây là một số danh từ không đếm được điển hình mà bạn nên nhớ.

Đồ ănMôn học

Lĩnh vực

Trừu tượngHoạt độngThời tiết
food

flour

meat

rice

cake

bread

ice cream

cheese

toast

pasta

spaghetti

butter

oil

honey

soup

fish

fruit

salt

tea

coffee

mathematics

economics

physics

ethics

civics

art

architecture

music

photography

grammar

chemistry

history

commerce

engineering

politics

sociology

psychology

vocabulary

archaeology

poetry

advice

help

fun

recreation

enjoyment

information

knowledge

news

patience

happiness

progress

confidence

courage

education

intelligence

space

energy

laughter

peace

pride

swimming

walking

driving

jogging

reading

writing

listening

speaking

cooking

sleeping

studying

working

thunder

lightning

snow

rain

sleet

ice

heat

humidity

hail

wind

light

darkness

LUYỆN TẬP NGAY

Giờ thì bạn đã nắm được cách sử dụng danh từ đếm được, danh từ đếm được rồi đúng không nào? Đừng quên luyện tập nhiều để không bị quên kiến thức nhé! Chúc các bạn học tốt! 

Danh từ đếm được, danh từ không đếm được 

Advertisement