Ngữ pháp tiếng Anh

Cách sử dụng tân ngữ trong tiếng anh

Cách sử dụng tân ngữ trong tiếng anh
Bài viết có ích với bạn không? Hãy cho Elight biết nhé.

Tân ngữ trong tiếng Anh đã quá quen thuộc và bắt buộc nắm vững nếu chúng ta muốn sử dụng thành thạo ngôn ngữ quốc tế này. Tuy nhiên, tân ngữ lại bao gồm rất nhiều loại khác nhau với những cách sử dụng khác nhau. Vậy thì làm sao để sử dụng tân ngữ trong tiếng Anh chuẩn nhất?

Phân loại tân ngữ trong tiếng Anh :

Có 2 loại tân ngữ là tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp

+ Tân ngữ gián tiếp (indirect object):

Tân ngữ gián tiếp (indirect object) là tân ngữ chỉ đồ vật hoặc người mà hành động xảy ra đối với (hoặc dành cho) đồ vật hoặc người đó. Tân ngữ gián tiếp có thể đứng sau tân ngữ trực tiếp ngăn cách bởi một giới từ hoặc cũng có thể đứng trước tân ngữ trực tiếp mà không có giới từ. Giới từ thường dùng ở đây là for và to.

Ví dụ: I gave Jim the book. –> Jim là tân ngữ gián tiếp, the book là tân ngữ trực tiếp = I gave the book to Jim.

+ Tân ngữ trực tiếp (direct object)

Tân ngữ trực tiếp (direct object) là người hoặc vật đầu tiên nhận tác động của hành động.

ĐỌC THÊM  The present perfect progressive – hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Chú ý: Không phải bất cứ động từ nào trong tiếng Anh cũng đòi hỏi tân ngữ đúng sau nó là một danh từ. Một số động từ yêu cầu tân ngữ đằng sau nó là một động từ khác.

CÁCH SỬ DỤNG TÂN NGỮ TIẾNG ANH

Thứ tự của tân ngữ khi sử dụng:

Khi tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp cùng được nói đến thì thứ tự của chúng như sau:

  • Tân ngữ gián tiếp đứng sau làm tân ngữ trực tiếp thì phải có giới từ to hoặc for:

Direct object  –  Prep. –   Indirect object

He teaches French to me/ Ông ấy dạy tiếng Pháp cho tôi

The mother made a cake for her children / Bà mẹ làm bánh ngọt cho các con của bà ta

  • Tân ngữ gián tiếp đứng trước tân ngữ trực tiếp (ngay sau động từ) thì không dùng giới từ.

Hình thức tân ngữ trong tiếng Anh

  • Danh từ (Noun):

He likes books / Nó thích sách.

  • Tính từ dùng như danh từ (Adjective used as Noun):

We must help the poor / Chúng ta phải giúp đỡ những người nghèo.

  • Đại từ (Pronoun):

My friend will not deceive me / Bạn tôi sẽ không lừa dối tôi.

  • Danh động từ (Gerund):

Fat people do not like walking / Những người mập không thích đi bộ.

  • Động từ nguyên thể (Infinitive):

We do not want to go / Chúng tôi không muốn đi.

  • Cụm từ (Phrase):

I know how to do that / Tôi biết cách làm việc đó.

  • Mệnh đề (Clause):
ĐỌC THÊM  Bảng động từ bất quy tắc thông dụng nhất trong tiếng Anh

I will tell you what I want / Tôi sẽ cho anh biết tôi cần cái gì.

Toàn bộ những kiến thức về cách sử dụng tân ngữ Elight đã chia sẻ với bạn rồi, giờ hãy cùng chăm chỉ luyện tập thôi nào. Elight Online chúc các bạn học tập hiệu quả nhé !

Elight Online - Tiếng Anh cho người mất gốc