Học ngữ pháp tiếng Anh về Câu hỏi đuôi (tag question) | Elight
Monday, 3 Jun 2024
Ngữ pháp tiếng Anh

Học ngữ pháp tiếng Anh về Câu hỏi đuôi (tag question)

Advertisement
1.2/5 - (301 bình chọn)

I – Định nghĩa

Câu hỏi đuôi là một câu hỏi ngắn được đặt ở cuối 1 câu, thường là trong văn nói.

E.g.

You work at an IT company, don’t you? (Bạn làm việc ở 1 công ty IT, đúng không?)

She can’t speak English, can she? (Cô ấy không thể nói tiếng Anh, đúng không?)

câu hỏi đuôi
Câu hỏi đuôi

II – Cấu trúc

1 câu chứa câu hỏi đuôi có cấu trúc như sau:

Main clause                            question tag

He’s working,                          isn’t he?

You know Mr. Nguyen,          don’t you?

Phần đuôi bao gồm 1 trợ động từ (auxiliary: be, do, have) hoặc 1 động từ khuyết thiếu (modal verb: can, should, …) + 1 đại từ đóng vai trò làm chủ ngữ (subject pronoun).

III – Cách sử dụng

Câu hỏi đuôi được phân chia thành 2 loại, dựa vào mục đích sử dụng của câu.

1 – Loại 1

✓ Mục đích: Được sử dụng khi người nói muốn xác minh xem thông tin đưa ra là đúng hay sai.

E.g.

Lily bought these flowers, did she? (Lily đã mua những bông hoa này, có phải không?)

➝ Người nói muốn biết có phải Lily đã mua những bông hoa này hay không.

✓ Cấu trúc: loại câu hỏi đuôi thứ nhất chứa mệnh đề chính và phần câu hỏi đuôi đều ở dạng khẳng định.

Main clause                                        question tag

They got the letter,                              did they?

Mark will come to the party,                 will he?

2 – Loại 2

✓ Mục đích: Được sử dụng khi người nói muốn hỏi xem liệu người nghe có đồng ý với thông tin người nói đưa ra hay không.

E.g.

He dances gracefully, doesn’t he? (Anh ấy nhảy thật cuốn hút, đúng không?)

➝ Người nói muốn hỏi người nghe liệu rằng có đồng ý với thông tin người nói đưa ra “He dances beautifully” hay không.

✓ Cấu trúc: loại câu hỏi đuôi thứ hai này chứa mệnh đề chính ở dạng khẳng định, câu hỏi đuôi ở dạng phủ định; hoặc mệnh đề chính ở dạng phủ định, câu hỏi đuôi ở dạng khẳng định.

Main clause                                            question tag

She is a doctor,                                        isn’t she?

They didn’t do their homework,           did they?

IV – Nguyên tắc hình thành câu hỏi đuôi

1 – Mệnh đề chính chứa trợ động từ hoặc động từ khuyết thiếu

Nếu mệnh đề chính chứa hoặc 1 trợ động từ (auxiliary: be, do, have), hoặc 1 động từ khuyết thiếu (modal verb), ta sẽ sử dụng động từ này trong phần câu hỏi đuôi.

It is an expensive gift, isn’t it? (Nó là 1 món quà đắt tiền, đúng không?)

They haven’t done it yet, have they? (Họ vẫn chưa làm xong nó, đúng không?)

2 – Mệnh đề chính không chứa trợ động từ hoặc động từ khuyết thiếu

Nếu mệnh đề chính KHÔNG chứa bất cứ trợ động từ hay động từ khuyết thiếu nào, chúng ta sử dụng trợ động từ do, does, did trong phần câu hỏi đuôi.

E.g.

She drew this picture, didn’t she? (Cô ấy đã vẽ bức tranh này, đúng không?)

Ben goes to school by bus, doesn’t he? (Ben đi tới trường bằng xe buýt, đúng không?)

3 – Một vài trường hợp đặc biệt

✓ Nếu động từ trong mệnh đề chính có dạng là “I am”, dạng phủ định của nó sẽ là “aren’t I” trong phần câu hỏi đuôi.

Tuy nhiên, nếu động từ trong mệnh đề chính có dạng là “I’m not”, dạng phủ định của nó sẽ là “am I” trong phần câu hỏi đuôi như thường lệ.

E.g.

I’m the last one, aren’t I? (Tôi là người cuối cùng, đúng không?)

I’m not stupid, am I? (Tôi không ngốc, đúng không?)

✓ Dạng câu mệnh lệnh sử dụng “Let’s…”, chúng ta sẽ sử dụng cụm từ “shall we” trong phần câu hỏi đuôi.

E.g.

Let’s go for a walk, shall we? (Chúng ta đi dạo nhé, được không?)

Let’s go biking again, shall we? (Chúng ta lại cùng đi xe đạp, được không nào?)

✓ Dạng câu mệnh lệnh sử dụng “Do…”, chúng ta sẽ sử dụng cụm từ “will you” trong phần câu hỏi đuôi.

E.g.

Give me a hand, will you? (Giúp tôi một tay, được không?)

Don’t make any noise, will you? (Đừng làm ồn, được không?)

Xem thêm nhiều bài ngữ pháp bổ ích, miễn phí tại hoc tieng anh elight.

Advertisement