Cách phát âm s, es trong tiếng Anh chuẩn nhất - Elight Online
Tuesday, 30 Apr 2024
Phát âm tiếng Anh

Cách phát âm “s”, “es” trong tiếng Anh

Advertisement
4.5/5 - (331 bình chọn)

Chắc các bạn đều biết, việc học “phát âm” chính là bước “nhập môn” cho việc nói tiếng Anh chuẩn như người bản ngữ phải không nào? Do đó, trong chuỗi bài giảng này, Elight sẽ hướng dẫn cho các bạn cách phát âm chuẩn nhất của những âm cơ bản. Bài học đầu tiên chúng ta cùng làm quen với cách phát âm “s”, “es” nhé!

Nhiều bạn có hỏi rằng những từ mà kết thúc bằng đuôi “s”, “es” thì có mấy cách đọc? Hôm nay, trung tâm Elight xin trả lời lại một lần nữa là có 3 cách phát âm “s”, “es” các bạn nha:

– Đọc là /s/.

– Đọc là /iz/.

– Đọc là /z/.

Vậy khi nào thì đọc như thế nào? Cùng Elight học cách phát âm “s”, “es” chính xác bạn nha.

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

1. Phát âm là /s/

Khi từ có tận cùng bằng các phụ âm vô thanh: /θ/, /p/, /k/, /f/, /t/.

Chúng ta cứ tạm dịch là “Thời phong kiến phương Tây” cho dễ nhớ nhé!

Ví dụ:

Từ Phát âm Dịch nghĩa Đặt câu
Units /ˈjuːnɪts/ Đơn vị, thành phần The book has 15 units.
(Cuốn sách này có 15 bài.)
Stops /stɑːps/ Dừng lại He stops reading books.
(Anh ấy đã dừng đọc sách.)
Topics /ˈtɑːpɪks/ Chủ đề There are three topics in the workshop.
(Hội thảo lần này có 3 chủ đề được nói đến.)
Laughs /læfs/ Cười phá lên He laughs whenever talking to her.
(Anh ta cứ cười phá lên mỗi khi nói chuyện với cô ấy.)
Months /mʌnθs/ Tháng There are 12 months in a year.
(Một năm có 12 tháng).

 

2. Phát âm là /iz/

– Khi từ có tận cùng là các âm: /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/.

– Thường có tận cùng là các chữ cái sh, ce, s, ss, z, ge, ch, x…

Ví dụ:

Từ Phát âm Dịch nghĩa Đặt câu
Watches /wɑːtʃiz/ Xem He watches the film everyday.
(Anh ấy xem phim hàng ngày.)
Washes /wɑːʃiz/ Rửa My mom washes the dishes in the afternoon.)
(Mẹ tôi rửa bát vào buổi tối.)
Changes /ˈtʃeɪndʒɪz/ Thay đổi She changes the topic in the presentation.
(Cô ấy thay đổi chủ đề trong buổi thuyết trình.)
Classes /klæsiz/ Lớp học How many classes do you have a week?(Bạn có bao nhiêu tiết học một tuần?)

 

3. Phát âm là /z/

Khi các từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại.

Ví dụ:

Từ Phát âm Dịch nghĩa Đặt câu
Plays /pleɪz/ Chơi He plays football in the afternoon.
(Anh ấy chơi bóng đá vào buổi tối.)
Hugs /hʌgz/ Ôm ấp My mother hugs me when I’m sad.
(Mẹ thường ôm tôi khi tôi buồn.)
Bags /bægz/ Túi, cặp I have four bags.
(Tôi có 4 cái túi.)

 

Như vậy, cách phát âm “s”, “es” phụ thuộc vào cách phát âm “âm cuối” của từ đó phải không nào? Chúng ta cùng luyện tập thêm một số ví dụ về phát âm “s”, “es” nữa nha! (không được lười biếng nhé).

Hãy luyện tập lại cách phát âm “s”, “es” với các từ sau:

Gets /s/
Brushes /iz/
Eats /s/
Manages /iz/
Takes /s/
Reads /z/
Returns /z/
Calls /z/

 

ELIGHT ONLINE – Khoá học trực tuyến được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, giáo viên hỗ trợ 24/7/365, kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification, luyện tập và thực hành theo lộ trình bài bản, khoa học, thú vị.

Khoá học trực tuyến dành cho:

Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

 

4. Bài tập

Bài 1: (Bấm hoàn thành khi làm xong quiz và kéo xuống câu cuối cùng để xem kết quả)

Results

Advertisement
4.5/5 - (331 bình chọn)
Advertisement

Sự kiện
Sự kiện
Tiếng Anh Online 899K
Địa điểm
Elight Learning English, Số 22 khu TT nhà hát Chèo Việt Nam, Ngõ 169 Đường Doãn Kế Thiện,Cầu Giấy,Hà Nội-100000
Bắt đầu
31/07/2019
Kết thúc
31/08/2019
Mô tả
Giảm giá khóa học tiếng Anh Online tại Elight Online từ 1.299.000đ xuống còn 899.000đ từ ngày 31/07/2019 đến ngày 31/08/2019
Giá
VND 899000
Advertisement
4.5/5 - (331 bình chọn)
Advertisement

Sự kiện
Sự kiện
Tiếng Anh Online 899K
Địa điểm
Elight Learning English, Số 22 khu TT nhà hát Chèo Việt Nam, Ngõ 169 Đường Doãn Kế Thiện,Cầu Giấy,Hà Nội-100000
Bắt đầu
31/07/2019
Kết thúc
31/08/2019
Mô tả
Giảm giá khóa học tiếng Anh Online tại Elight Online từ 1.299.000đ xuống còn 899.000đ từ ngày 31/07/2019 đến ngày 31/08/2019
Giá
VND 899000

#1. pages

#2. boxes

#3. hats

#4. caps

#5. bookshelves

HOÀN THÀNH

Bài 2: (Bấm hoàn thành khi làm xong quiz và kéo xuống câu cuối cùng để xem kết quả)

Results

Advertisement
4.5/5 - (331 bình chọn)
Advertisement

Sự kiện
Sự kiện
Tiếng Anh Online 899K
Địa điểm
Elight Learning English, Số 22 khu TT nhà hát Chèo Việt Nam, Ngõ 169 Đường Doãn Kế Thiện,Cầu Giấy,Hà Nội-100000
Bắt đầu
31/07/2019
Kết thúc
31/08/2019
Mô tả
Giảm giá khóa học tiếng Anh Online tại Elight Online từ 1.299.000đ xuống còn 899.000đ từ ngày 31/07/2019 đến ngày 31/08/2019
Giá
VND 899000
Advertisement
4.5/5 - (331 bình chọn)
Advertisement

Sự kiện
Sự kiện
Tiếng Anh Online 899K
Địa điểm
Elight Learning English, Số 22 khu TT nhà hát Chèo Việt Nam, Ngõ 169 Đường Doãn Kế Thiện,Cầu Giấy,Hà Nội-100000
Bắt đầu
31/07/2019
Kết thúc
31/08/2019
Mô tả
Giảm giá khóa học tiếng Anh Online tại Elight Online từ 1.299.000đ xuống còn 899.000đ từ ngày 31/07/2019 đến ngày 31/08/2019
Giá
VND 899000

#1. baskets

#2. houses

#3. maps

#4. desks

#5. clocks

HOÀN THÀNH

Bài 3: (Bấm hoàn thành khi làm xong quiz và kéo xuống câu cuối cùng để xem kết quả)

Results

Advertisement
4.5/5 - (331 bình chọn)
Advertisement

Sự kiện
Sự kiện
Tiếng Anh Online 899K
Địa điểm
Elight Learning English, Số 22 khu TT nhà hát Chèo Việt Nam, Ngõ 169 Đường Doãn Kế Thiện,Cầu Giấy,Hà Nội-100000
Bắt đầu
31/07/2019
Kết thúc
31/08/2019
Mô tả
Giảm giá khóa học tiếng Anh Online tại Elight Online từ 1.299.000đ xuống còn 899.000đ từ ngày 31/07/2019 đến ngày 31/08/2019
Giá
VND 899000
Advertisement
4.5/5 - (331 bình chọn)
Advertisement

Sự kiện
Sự kiện
Tiếng Anh Online 899K
Địa điểm
Elight Learning English, Số 22 khu TT nhà hát Chèo Việt Nam, Ngõ 169 Đường Doãn Kế Thiện,Cầu Giấy,Hà Nội-100000
Bắt đầu
31/07/2019
Kết thúc
31/08/2019
Mô tả
Giảm giá khóa học tiếng Anh Online tại Elight Online từ 1.299.000đ xuống còn 899.000đ từ ngày 31/07/2019 đến ngày 31/08/2019
Giá
VND 899000

#1. punches

#2. hands

#3. dogs

#4. cats

#5. quizzes

HOÀN THÀNH

Bài 4: (Bấm hoàn thành khi làm xong quiz và kéo xuống câu cuối cùng để xem kết quả)

Results

Advertisement
4.5/5 - (331 bình chọn)
Advertisement

Sự kiện
Sự kiện
Tiếng Anh Online 899K
Địa điểm
Elight Learning English, Số 22 khu TT nhà hát Chèo Việt Nam, Ngõ 169 Đường Doãn Kế Thiện,Cầu Giấy,Hà Nội-100000
Bắt đầu
31/07/2019
Kết thúc
31/08/2019
Mô tả
Giảm giá khóa học tiếng Anh Online tại Elight Online từ 1.299.000đ xuống còn 899.000đ từ ngày 31/07/2019 đến ngày 31/08/2019
Giá
VND 899000
Advertisement
4.5/5 - (331 bình chọn)
Advertisement

Sự kiện
Sự kiện
Tiếng Anh Online 899K
Địa điểm
Elight Learning English, Số 22 khu TT nhà hát Chèo Việt Nam, Ngõ 169 Đường Doãn Kế Thiện,Cầu Giấy,Hà Nội-100000
Bắt đầu
31/07/2019
Kết thúc
31/08/2019
Mô tả
Giảm giá khóa học tiếng Anh Online tại Elight Online từ 1.299.000đ xuống còn 899.000đ từ ngày 31/07/2019 đến ngày 31/08/2019
Giá
VND 899000

#1. cars

#2. snakes

#3. ducks

#4. kisses

#5. boxes

HOÀN THÀNH

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

 

Các bạn cố gắng luyện thành thạo cách phát âm “s”, “es” nha. Trong bài học tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu về cách phát âm đuôi “ed”. Để tìm hiểu thêm các bài học bổ ích khác của Elight, các bạn hãy nhanh tay đăng kí vào hệ thống học online để sử dụng tính năng SỬA LỖI PHÁT ÂM và kiểm tra chuẩn từng từ tiếng Anh các bạn nhé! Xem ngay tại đây.

Hãy tham khảo thêm cách “Một tháng xóa mù tiếng Anh” cùng chúng mình tại đây nhé!

Advertisement

Sự kiện
Sự kiện
Tiếng Anh Online 899K
Địa điểm
Elight Learning English, Số 22 khu TT nhà hát Chèo Việt Nam, Ngõ 169 Đường Doãn Kế Thiện,Cầu Giấy,Hà Nội-100000
Bắt đầu
31/07/2019
Kết thúc
31/08/2019
Mô tả
Giảm giá khóa học tiếng Anh Online tại Elight Online từ 1.299.000đ xuống còn 899.000đ từ ngày 31/07/2019 đến ngày 31/08/2019
Giá
VND 899000