70+ cụm từ tiếng Anh "xoắn lưỡi" giúp bạn luyện tập phát âm tiếng Anh
Wednesday, 31 Jan 2024
Giao tiếp tiếng Anh Phát âm tiếng Anh Phiêu cùng tiếng Anh Từ vựng tiếng Anh

70+ cụm từ tiếng Anh “xoắn lưỡi” giúp bạn luyện tập phát âm tiếng Anh

Advertisement
Rate this post

 

Tongue twisters (những câu nói líu lưỡi), là những chuỗi từ dài và khó nói nhanh. Những từ trong tongue twisters thường được phát âm gần giống nhau (điệp âm), ví dụ như: “Peter Piper picked a peck of pickled peppers” (lặp phụ âm “p”). Trong tiếng Việt chúng ta cũng có tongue twister đây các bạn – “ Lúa nếp là lúa nếp làng. Lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng.” chẳng hạn

 

Dù là trong ngôn ngữ gì, tongue twisters luôn là một thử thách đối với cả người bản xứ lẫn người học ngôn ngữ đấy. Bài viết này, Elight sẽ cung cấp cho bạn hơn 70 cụm từ tiếng anh xoắn lưỡi thực hành luyện tập phát âm tiếng Anh nhé !

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

1 – Những câu tongue twister ngắn

Trước khi thử tongue twister bằng tiếng Anh dành cho những nhà vô địch nói nhanh, hãy làm nóng cơ nói của bạn bằng một số tongue twister ngắn và khá dễ dàng dành cho người mới bắt đầu.

 

 • Eleven benevolent elephants.
 • She sees cheese.
 • Six sticky skeletons.
 • Truly rural.
 • Pad kid poured curd pulled cod.
 • Which witch is which?
 • Willy’s real rear wheel.
 • Six sleek swans swam swiftly southwards.
 • Scissors sizzle, thistles sizzle.
 • A happy hippo hopped and hiccupped.
 • Cooks cook cupcakes quickly.
 • Really leery, rarely Larry.
 • Twelve twins twirled twelve twigs.
 • A snake sneaks to seek a snack.
 • Six Czech cricket critics.

 

2 – Tongue twisters cho trẻ em 

 • Blue bluebird.
 • Red lorry, yellow lorry.
 • Daddy Draws Doors.
 • Three free throws.
 • The big bug bit the little beetle.
 • Friendly fleas and fireflies.
 • Fresh fried fish.
 • Specific Pacific.
 • Fred fed Ted bread and Ted fed Fred bread.
 • Betty’s big bunny bobbled by the blueberry bush.
 • Six sticky skeletons.
 • Green glass globes glow greenly.
 • Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn’t very fuzzy, was he?
 • If a dog chews shoes, whose shoes does he choose?
 • Rubber baby buggy bumpers.

 

3 – Những câu tongue twister vui nhộn 

Hãy thử trò chơi này với bạn bè của bạn Chúng sẽ giúp cho không khí trò chuyện trở nên vui vẻ hơn nhiều!

 

Peter Piper picked a peck of pickled peppers;

A peck of pickled peppers Peter Piper picked;

If Peter Piper picked a peck of pickled peppers,

Where’s the peck of pickled peppers Peter Piper picked

 

How much wood would a woodchuck chuck

if a woodchuck could chuck wood?

He would chuck, he would, as much as he could,

and chuck as much wood as a woodchuck would

if a woodchuck could chuck wood.

 

I scream, you scream,

We all scream for ice cream.

 

Betty Botter bought some butter but, said she, the butter’s bitter.

If I put it in my batter, it will make my batter bitter.

But a bit of better butter will make my bitter batter better.

So she bought some better butter, better than the bitter butter,

put it in her bitter batter, made her bitter batter better.

So ‘t was better Betty Botter bought some better butter.

 

She sells seashells on the seashore.

The shells she sells are seashells, I’m sure.

And if she sells seashells on the seashore,

Then I’m sure she sells seashore shells.

 

Birdie birdie in the sky laid a turdie in my eye.

If cows could fly I’d have a cow pie in my eye.

 

How much ground would a groundhog hog, if a groundhog could hog ground? A groundhog would hog all the ground he could hog, if a groundhog could hog ground.

 

Yellow butter, purple jelly, red jam, black bread.

Spread it thick, say it quick!

Yellow butter, purple jelly, red jam, black bread.

Spread it thicker, say it quicker!

Yellow butter, purple jelly, red jam, black bread.

Don’t eat with your mouth full!

 

I slit the sheet, the sheet I slit, and on the slitted sheet I sit.

 

4 – Tongue twister với “s”, “r”, “l” và “th”

4.1 – Tongue twisters với “s”

 • She sells seashells by the seashore of Seychelles.
 • “Surely Sylvia swims!” shrieked Sammy surprised. “Someone should show Sylvia some strokes so she shall not sink.”
 • Selfish shellfish. (repeat it several times)

4.2 – Tongue twisters với “r” và “l”

 • Red lorry, yellow lorry.
 • A really leery Larry rolls readily to the road.
 • Rory’s lawn rake rarely rakes really right.
 • Lucky rabbits like to cause a ruckus.
 • I looked right at Larry’s rally and left in a hurry.
 • Round and round the rugged rocks the ragged rascal ran.

4.3 – Tongue twisters với “th”

The thirty-three thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday.

ĐỌC THÊM: Từ vựng tiếng Anh chủ đề thời trang cần thiết nhất

I thought a thought.

But the thought I thought

Wasn’t the thought I thought I thought.

If the thought I thought I thought,

Had been the thought I thought,

I wouldn’t have thought I thought.

 

Something in a thirty-acre thermal thicket of thorns and thistles thumped and thundered threatening the three-D thoughts of Matthew the thug – although, theatrically, it was only the thirteen-thousand thistles and thorns through the underneath of his thigh that the thirty-year-old thug thought of that morning.

 

Thirty-three thousand feathers on a thrushes throat.

 

5 – Những câu tongue twister “siêu cấp vô địch” khó

 

To sit in solemn silence in a dull, dark dock,

In a pestilential prison, with a life-long lock,

Awaiting the sensation of a short, sharp shock,

From a cheap and chippy chopper on a big black block!

To sit in solemn silence in a dull, dark dock,

In a pestilential prison, with a life-long lock,

Awaiting the sensation of a short, sharp shock,

From a cheap and chippy chopper on a big black block!

A dull, dark dock, a life-long lock,

A short, sharp shock, a big black block!

To sit in solemn silence in a pestilential prison,

And awaiting the sensation

From a cheap and chippy chopper on a big black block!

 

 • If you must cross a course cross cow across a crowded cow crossing, cross the cross coarse cow across the crowded cow crossing carefully.

 

 • Brisk brave brigadiers brandished broad bright blades, blunderbusses, and bludgeons — balancing them badly.

 

 • Six sick hicks nick six slick bricks with picks and sticks.

 

 • Can you can a canned can into an un-canned can like a canner can can a canned can into an un-canned can?

 

 • Imagine an imaginary menagerie manager managing an imaginary menagerie.

 

 • Rory the warrior and Roger the worrier were reared wrongly in a rural brewery.

 

 • Send toast to ten tense stout saints’ ten tall tents.

 

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

 

Hãy cùng thử thách phát âm này với bạn bè của mình các bạn nhé. Chúng sẽ giúp bạn cải thiện phát âm nhiều lắm đó. Elight chúc bạn học tập và làm việc thật tốt các bạn nhé!

Advertisement