Cách phân biệt must và have to dễ hiểu nhất dành cho bạn
Thursday, 20 Jan 2022
Ngữ pháp tiếng Anh

Cách phân biệt must và have to dễ hiểu nhất dành cho bạn

Advertisement
Rate this post
Cách phân biệt must và have to
Cách phân biệt must và have to

Bạn đã từng “sai ngu”, mắc lỗi phân biệt về must và have to trong tiếng Anh chưa? Bài viết này là dành cho bạn đó! Trong bài viết này Elight sẽ giúp bạn phân biệt dễ dàng must và have to nhé! Bắt đầu thôi!

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

https://w.ladicdn.com/s550x350/5bd1678dbdf91d3ecbc6cb18/anh-ctw-pre-school-sach-06-20191008091927.png

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

1 – Phân biệt Must và Have to

Cả must và have to đều thể hiện nghĩa vụ hoặc sự cần thiết, nhưng có một số khác biệt nhỏ:

 

  • Must mang tính chất cá nhân. Ta dùng must diễn tả cảm giác của cá nhân mình.

 

Ví dụ:

“You must do something” 

* Tôi (người nói) nhận thấy việc đó là cần thiết

 

John’s a really nice person. You must meet him.(I say this is necessary)

 

John là một người thật từ tế Anh phải gặp anh ấy. (Tôi nói điều đó là cứu thiết).

 

I haven’t phoned Phong for ages. I must phone him tonight.

 

Đã lâu rồi tôi không gọi điện thoại cho Phong. Tôi phải gọi cho anh ấy tối nay thôi.

 

  • Have to không mang tính chất cả nhân, ta dùng have to diễn tả hiện thực, không nói về cảm giác của cả nhân mình.

ĐỌC THÊM: Cấu trúc Had Better trong tiếng Anh: Cách dùng và ví dụ

“You have to do something” bởi vì đó là luật lệ hay tình huống thực tế bắt buộc bạn phải làm.

 

You can’t turn right here. You have to turn left. 

 

Anh không thể rẽ phải ở đây. Anh phải rẽ trái. (do luật giao thông)

 

There will have to be a complete ceasefire before the Government will agree to talks.

 

Sẽ phải có một lệnh ngừng bắn hoàn toàn trước khi Chính phủ đồng ý đàm phán.

 

2 – Bài tập rèn luyện phân biệt Must và Have to

 

Results

Advertisement
Rate this post
Advertisement
Advertisement
Rate this post
Advertisement

#1. I ................... go to the hospital. I want to meet my old friend for the last time.

#2. I hate_______ get up early in the morning.

#3. It’ll ________ be on a Sunday. I’ll be working every other day.

#4. It’s getting late. I really _______go.

#5. We ________ all be patient.

#6. You ________ be good to succeed in this game.

#7. Sam ________ be nearly 90 years old now.

#8. This_______ be a mistake.

HOÀN THÀNH

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

Qua bài viết này chắc hẳn must và have to đã không làm khó bạn nữa rồi đúng không nào. Elight chúc bạn học tậo thật tốt nhé!

Advertisement