Các từ chỉ "sở hữu" trong tiếng Anh bạn biết chưa?
Tuesday, 30 May 2023
Ngữ pháp tiếng Anh

Tính Từ Sở Hữu (Possessive Adjectives) & Đại Từ Sở Hữu (Possessive Pronouns)

Advertisement
4.9/5 - (1001 bình chọn)


Để chỉ sự sở hữu của ai đó với cái gì, hay thứ gì đó thuộc về ai, chúng ta có thể sử dụng tính từ sở hữu hoặc đại từ sở hữu.

Đại từ nhân xưng

(Personal pronoun)

Tính từ sở hữu

(Possessive Adjective)

Đại từ sở hữu

(Possessive Pronoun)

I My Mine
You Your Yours
He His His
She Her Hers
It Its
We Our Ours
They Their Theirs

 

1 – Tính từ sở hữu (Possessive Adjectives)

Tính từ sở hữu được sử dụng trước 1 danh từ để chỉ sự sở hữu.

E.g.

This is my house. (Đây là nhà của tôi.)

Her mother is an amazing woman. (Mẹ của cô ấy là 1 người phụ nữ tuyệt vời.)

 

2 – Đại từ sở hữu (Possessive Pronouns)

✓  Đại từ sở hữu được sử dụng để thay thế cho 1 danh từ khi chúng ta không muốn lặp lại danh từ này lần thứ hai.

Đại từ sở hữu = 1 tính từ sở hữu + 1 danh từ

 

E.g.

This is her new backpack. It’s quite similar to yours. (= … your backpack)

(Đây là chiếc cặp sách mới của cô ấy. Nó khá là giống với cái của bạn.)

Although her room is not spacious, it’s more cozy than mine. (=… my room)

(Mặc dù phòng của cô ấy không rộng lắm nhưng nó trông ấm cúng hơn phòng của tôi.)

 

LƯU Ý!

✓  Đại từ sở hữu không đứng trước 1 danh từ như tính từ sở hữu.

It’s my fault. (Đó là lỗi của tôi.)

It’s mine fault.

✓  Đừng nhầm lẫn giữa 2 từ “its” (1 tính từ sở hữu), và từ “it’s” (từ viết tắt của “it is” hoặc “it has”).

Its tail is wagging. (Chiếc đuôi của nó đang vẫy.)

It’s tail is wagging.

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

Advertisement