Khám phá tên các tổ chức quốc tế được viết tắt trong tiếng Anh
Saturday, 4 May 2024
Phiêu cùng tiếng Anh

Khám phá tên các tổ chức quốc tế được viết tắt trong tiếng Anh

Advertisement
5/5 - (2 bình chọn)

Tên các tổ chức quốc tế trong tiếng Anh thường được viết tắt bằng cách ghép các chữ cái đầu của mỗi từ vào. Ví dụ như từ WHO được ghép bởi 3 chữ cái W, H O là 3 chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong cụm từ World Health Organization. Hôm nay hãy cùng Elight tìm hiểu tên các tổ chức quốc tế có tên thường được viết tắt trong tiếng Anh nhé.

Tên 20 tổ chức quốc tế được viết tắt trong tiếng Anh


⇒ Xem thêm: Các từ tiếng Anh thông dụng được viết tắt trên mạng xã hội  

Advertisement
Tin tức
Khám phá tên các tổ chức quốc tế được viết tắt trong tiếng Anh
Tên
Khám phá tên các tổ chức quốc tế được viết tắt trong tiếng Anh
Mô tả
Tên các tổ chức quốc tế trong thường được viết tắt bằng cách ghép các chữ cái đầu của mỗi từ vào. Hãy cùng Elight khám phá tên của 20 tổ chức nhé.
Tác giả
Nhà phát hành
Elight Learning English
Logo phát hành