Tên các châu lục và đại dương trong tiếng Anh bạn đã biết chưa?
Tuesday, 28 Jun 2022
Từ vựng tiếng Anh

Tên các châu lục và đại dương trong tiếng Anh bạn đã biết chưa?

Advertisement
Rate this post

Trên thế giới có 6 châu lục và 5 đại dương, bạn đã biết tên gọi của chúng trong tiếng Anh là gì chưa? Trong bài viết này hãy cùng Elight tìm hiểu về tên các châu lục và đại dương trong tiếng Anh nhé!

 

1 – Tên gọi của 6 châu lục bằng tiếng Anh

 • Asia   /ˈeɪ.ʒə/: Châu Á
 • Africa  /ˈæf.rɪ.kə/: Châu Phi
 • Antarctica  /ænˈtɑːrk.tɪk/: Châu Nam Cực
 • Australia  /ɑːˈstreɪl.jə/: Châu Đại Dương
 • Europe  /ˈjʊr.əp/: Châu Âu
 • Americas /əˈmerɪkəz/ Châu Mỹ

2 – Tên gọi 5 đại đương bằng tiếng Anh

 • Arctic Ocean /ˈɑːrk.tɪk.ˈoʊ.ʃən/: Bắc Băng Dương
 • Atlantic Ocean /ətˈlæn.t̬ɪk.ˈoʊ.ʃən/: Đại Tây Dương
 • Indian Ocean /ˈɪn.di.ən.ˈoʊ.ʃən/: Ấn Độ Dương
 • Pacific Ocean /pəˈsɪf.ɪk.ˈoʊ.ʃən/: Thái Bình Dương
 • Southern Ocean /ˈsʌð.ən ˈsʌð.ən/: Nam Băng Dương

ĐỌC THÊM: Từ vựng tiếng Anh về chủ đề máy tính mà bạn nên biết

3 – Các câu ví dụ minh họa

 • Asia is the world’s largest continent

Châu á là châu lớn nhất thế giới

 • Africa is the world’s second largest continent

Châu Phi là châu lớn thứ nhì trên thế giới

 • Snow crabs are caught as far north as the Arctic Ocean.

Cua trắng được đánh bắt ở tận phía bắc biển Bắc Băng Dương.

 • In 1995 the tiny Pacific Ocean country of Kiribati moved the International Date Line.

Trong năm 1995 một nước nhỏ ở Thái Bình Dương là Kiribati đã di chuyển đường ranh giới múi giờ Quốc tế.

Sách Tiếng Anh Cơ Bản là bộ học liệu độc quyền do Elight xây dựng, cung cấp đầy đủ kiến thức nền tảng tiếng Anh bao gồm Phát Âm, Từ Vựng, Ngữ Pháp và lộ trình ôn luyện bài bản 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc Viết.

Bộ sách này dành cho

☀ Học viên cần học vững chắc nền tảng tiếng Anh, phù hợp với mọi lứa tuổi.

☀ Học sinh, sinh viên cần tài liệu, lộ trình tỉ mỉ để ôn thi cuối kỳ, các kì thi quốc gia, TOEIC, B1…

☀ Học viên cần khắc phục điểm yếu về nghe nói, từ vựng, phản xạ giao tiếp Tiếng Anh.

Bạn đã biết một trong số những từ vựng về châu lục và đại dương trong tiếng Anh chưa? Hãy luyện tập nó để nhớ từ vựng được lâu hơn bạn nhé! Elight chúc bạn học thật tốt!

 

Advertisement