Sự khác nhau của  SEE SOMEBODY DO & SEE SOMEBODY DOING
Wednesday, 1 Nov 2023
Giao tiếp tiếng Anh Ngữ pháp tiếng Anh

Sự khác nhau của  SEE SOMEBODY DO & SEE SOMEBODY DOING

Advertisement
Rate this post

 SEE SOMEBODY DO & SEE SOMEBODY DOING, các bạn đã biết sự khác biệt giữa hai cấu trúc này chưa?? Trong bài viết này Elight sẽ giúp các bạn phân biệt SEE SOMEBODY DO & SEE SOMEBODY DOING nhé! Chúng ta cùng bắt đầu thôi!

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

1 – Cấu trúc see somebody do something

Ở cấu trúc “see somebody do something” Ta thường dùng cấu trúc này khi một người chứng kiến toàn bộ sự việc nào đó đã xảy ra (a complete action).

 

Các bạn hãy theo dõi một số ví dụ sau để hiểu rõ về cách sử dụng nhé

 

I saw him leave a few minutes ago.

 Tôi đã thấy anh ấy rồi đi ít phút trước.

She saw him go there.

Cô ấy đã thấy anh ấy khi đi tới đó.

ĐỌC THÊM: Cách phân biệt must và have to dễ hiểu nhất dành cho bạn

2 – Cấu trúc “see somebody doing something” 

 

Cấu trúc này thường được sử dụng khi một người chỉ chứng kiến một phần của sự việc hoặc chứng kiến lúc việc đó đang xảy ra giữa chừng, chưa kết thúc sự việc ấy (in the middle).

 

Các bạn cùng theo dõi một số ví dụ sau nhé 

 

As you can see, the house needs some work doing on it.

Như bạn có thể thấy, ngôi nhà cần một số công việc để thực hiện nó.

The suspect was seen entering the building.

Người ta nhìn thấy nghi phạm vào tòa nhà.

 

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

Qua bài viết này Elight để giúp các bạn phân biệt SEE SOMEBODY DO & SEE SOMEBODY DOING. Nhưng các bạn cần chú ý trên thực tế, việc phân biệt giữa hai cấu trúc này thường là không quan trọng. Trong một số trường hợp chúng ta vẫn có thể sử dụng cả hai các bạn nhé !

 

Advertisement