Bật mí quy tắc nối âm trong tiếng Anh để nói trôi chảy hơn
Friday, 3 May 2024
Phát âm tiếng Anh

Quy tắc nối âm trong tiếng Anh

Advertisement
4.1/5 - (8 bình chọn)

Nối âm là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp chúng ta có thể nghe, nói tiếng Anh trôi chảy. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những điều cơ bản nhất về quy tắc nối âm trong tiếng Anh.

Hiểu cơ bản về quy tắc nối âm. Ảnh: thresholdb1.blogspot.com

Xem bài giảng về nối âm trong tiếng Anh tại đây

Khi nói tiếng Anh, các từ đơn thường được “nối” với nhau để đảm bảo tốc độ nói và hiệu quả giao tiếp. Trường hợp điển hình là âm kết thúc của từ đứng trước được nối uyển chuyển với âm mở đầu của từ đứng liền sau. Hiện tượng này chính là nối âm.
Các quy tắc nối âm phổ biến bao gồm: quy tắc nối âm

1 – Nối phụ âm với nguyên âm

Thông thường, phụ âm cuối của một từ sẽ được nối với nguyên âm đầu tiên của từ sau đó.

E.g.

Look at the cat! It is eating! (Nhìn con mèo kìa! Nó đang ăn!)
     ⤻            ⤻ ⤻

Keep it! (Giữ lấy nó!) quy tắc nối âm
      ⤻

Lưu ý!

Chữ “h” ở đầu một số từ như he, his, him, her thường không được phát âm nên âm đầu của các từ này thường được coi là một nguyên âm khi nối âm.
E.g.

My father forgot (h)is phone. (Bố tôi quên điện thoại của ông.)

Quy tắc nối âm trong tiếng Anh. Ảnh: Google

2 – Nối phụ âm với phụ âm
– Luôn phát âm các phụ âm cuối của một từ dù nó là hữu thành hay vô thanh. quy tắc nối âm

– Nếu phụ âm kết thúc từ đầu giống phụ âm bắt đầu từ thứ hai, ta nối chúng lại và phát âm phụ âm đó 1 lần.
E.g.

stop playing (dừng chơi)
    ⤻

good day (ngày đẹp)

     ⤻

Quy tắc nối âm trong tiếng Anh. Ảnh: Google

3 – Nối nguyên âm với nguyên âm

Nếu 1 từ kết thúc bằng 1 nguyên âm và từ tiếp theo cũng bắt đầu bằng 1 nguyên âm, không nên ngắt quãng giữa 2 từ. Để tạo sự kết nối liền mạch, tự nhiên giữa chúng và đảm bảo việc phát âm đầy đủ 2 nguyên âm, áp dụng quy tắc sau:

– Nếu từ đầu tiên kết thúc bằng các nguyên âm đơn /ɪ/ hoặc /iː/, hoặc các nguyên âm đôi như /aɪ/, /eɪ//ɔɪ/ trong khi từ tiếp theo bắt đầu bằng nguyên âm bất kỳ, ta dùng âm /j/ để nối 2 từ đó.

E.g.

I /j/ eat rice everyday. (Tôi ăn cơm mỗi ngày.)

Boy /j/ or girl? (Nam hay nữ?) quy tắc nối âm
     ⤻

– Nếu từ đầu tiên kết thúc bằng các nguyên âm đơn /ʊ/ hoặc /u:/ hoặc nguyên âm đôi như /əʊ/ hoặc /aʊ/ và từ tiếp theo bắt đầu bằng 1 nguyên âm bất kỳ, ta dùng âm /w/ để nối 2 từ đó.

E.g.

two /w/ or three (hai hoặc ba)
      ⤻

Now /w/ or never! (Bây giờ hoặc không bao giờ!)
       ⤻

Đến đây thì bạn đã có thể tự tin nói tiếng Anh “như gió” khi đã nắm trong tay những quy tắc nối âm phổ biến. Hãy luyện tập nối âm mỗi ngày nhé.

Advertisement