Phân biệt Chance và Opportunity trong tiếng Anh chi tiết nhất
Friday, 21 Jan 2022
Phiêu cùng tiếng Anh Từ vựng tiếng Anh

Phân biệt Chance và Opportunity trong tiếng Anh chi tiết nhất

Advertisement
Rate this post

Bạn đã bao giờ nhầm lẫn giữa hai từ Chance và Opportunity chưa? Nếu có, bài viết này chính là dành cho bạn đó. Trong bài viết này Elight sẽ giúp các bạn tìm hiểu về cách phân biệt Chance và Opportunity trong tiếng Anh nhé! Chúng ta bắt đầu thôi!

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

https://w.ladicdn.com/s550x350/5bd1678dbdf91d3ecbc6cb18/anh-ctw-pre-school-sach-06-20191008091927.png

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

1 – Định nghĩa và cách dùng của Opportunity 

1.1 – Định nghĩa

Opportunity /ˌɒpəˈtjuːnəti/  là một noun – danh từ [đếm được hoặc không đếm được] trong tiếng Anh, nó mang nghĩa là “cơ hội, thời cơ”.

 

Ví dụ:

Everyone will have an opportunity to comment.

 

Mọi người sẽ có cơ hội để bình luận.

 

a rare opportunity to see inside this historic building

 

một cơ hội hiếm có để xem bên trong tòa nhà lịch sử này

 

An ankle injury meant she missed the opportunity to run in the qualifying heat.

 

Chấn thương mắt cá có nghĩa là cô ấy đã bỏ lỡ cơ hội để chạy trong sức nóng của vòng loại.

ĐỌC THÊM: Phân biệt từ đồng nghĩa: Join và Join in, Attend, Participate, Take Part

1.2 – Cách dùng Opportunity trong tiếng Anh

Opportunity được dùng để nói về một cơ hội để bạn làm điều gì đó. (opportunity to do something)

 

Ví dụ:

I’d like to take this opportunity to thank you all.

 

Tôi muốn nhân cơ hội này để cảm ơn tất cả các bạn.

 

It was too good an opportunity to pass up.

 

Đó là một cơ hội quá tốt để bỏ qua.

 

All he needs is an opportunity to show his ability.

 

Tất cả những gì anh ấy cần là cơ hội để thể hiện khả năng của mình.

 

1.3 – Cụm từ đi với Opportunity

have opportunity

I was lucky enough to have the opportunity to travel.

Tôi thật may mắn khi có cơ hội đi du lịch.

take/use opportunity (=làm điều gì đó bạn có cơ hội làm)

Several employees took the opportunity to retire early.

Một số nhân viên đã nhân cơ hội này để nghỉ hưu sớm.

seize/grasp an opportunity (=làm điều gì đó thật háo hức khi bạn có cơ hội)

She saw an opportunity to speak to him, and seized it.

Cô ấy đã nhìn thấy cơ hội để nói chuyện với anh ấy và nắm bắt lấy nó.

miss/lose an opportunity (=không làm điều gì đó bạn có cơ hội làm)

He never missed an opportunity to criticize her.

Anh ta không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để chỉ trích cô ấy.

give somebody opportunity (= cho ai đó cơ hội)

The children should be given the opportunity to make their own choices.

Những đứa trẻ nên được tạo cơ hội để đưa ra lựa chọn của riêng mình.

get an opportunity

I decided to go, as I might never get this opportunity again.

provide/present/open up an opportunity (= mở ra một cơ hội)

The course also provides an opportunity to study Japanese.

Khóa học cũng tạo cơ hội để học tiếng Nhật.

 

2 – Định nghĩa và cách dùng của Chance

2.1 – Định nghĩa và cách dùng

Chance  /tʃɑːns/ là một danh từ trong tiếng Anh, nó mang nhiều nghĩa khác nhau như:

 

  • sự may rủi, sự tình cờ
  • sự có thể, sự có khả năng, khả năng có thể

 

There’s always the chance that something will go wrong.

 

Luôn có khả năng xảy ra sự cố.

 

  • Cơ hội

 

What are the team’s chances of success?

 

Cơ hội thành công của nhóm là gì?

 

  • số phận, định mệnh

I bumped into her quite by chance in Oxford Street.

 

Tôi tình cờ gặp cô ấy ở phố Oxford.

 

Dave had thought of every possibility, he was leaving nothing to chance.

 

  •  by any chance (được sử dụng để đặt một câu hỏi hoặc yêu cầu một cách lịch sự)

 

Could you lend me a couple of pounds, by any chance?

 

Bạn làm ơn có thể cho tôi mượn một vài bảng Anh được không?

 

3 – Cách phân biệt Chance và Opportunity 

Với nét nghĩa là cơ hội thì  Chance và Opportunity hoàn toàn có thể thay thế cho nhau vì chúng là những từ đồng nghĩa.

 

Đặc biệt bạn cần chú ý khi chúng ta muốn nói về sự May rủi thì chúng ta chỉ sử dụng Chance còn Opportunity sẽ không mang nét nghĩa nói về sự may rủi đâu các bạn nhé!

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

Như vậy qua bài viết này Elight đã giúp các bạn tìm hiểu về cách phân biệt Chance và Opportunity trong tiếng Anh. Elight chúc các bạn học tập và làm việc thật tốt!

Advertisement