Những cách nói “I love you” thú vị và đầy tình cảm dành cho bạn
Wednesday, 3 Jul 2024
Phiêu cùng tiếng Anh

Những cách nói “I love you” thú vị và đầy tình cảm dành cho bạn

Advertisement
Rate this post

“I Love You” là một trong những từ được nhiều người biết nhất trên thế giới này, kể cả những người không biết tiếng Anh. 3 từ đơn giản với biết bao cảm xúc là cách tỏ tình trực tiếp nhất bạn nhỉ. Thế nhưng bạn muốn thể hiện rõ ràng những suy nghĩ của bản thân, bạn muốn dành cho đối phương những lời tỏ tình tốt đẹp nhất thì phải làm sao đây? Elight sẽ gửi đến bạn những câu tỏ tình thay cho “I love you” thú vị nhất. Cùng khám phá nào

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

1 – I’m crazy about you.

2 – I’m in love with you.

3 – I’ve got feelings for you.

4 – I care about you.

5 – I’ve fallen for you.

6 – I adore you.

7 – You turn me on.

8 – I’m head over heels for you.

9 – You are the one for me.

10 – You’re the love of my life.

11 – I’m yours.

12 – I’m addicted to you.

13 – I’m drawn to you.

14 – I’ve got a crush on you

15 – I’m mad about you

16 – I’m fond of you

17 – I value you

ĐỌC THÊM:  Những cách khác nhau để nói “I don’t know”

18 – I’m infatuated with you

19 – I’m devoted to you

20 – I’m nút about you

21 – I’m head over heels for you

22 – I want a lifetime with you

23 – I love being around you

24 – I’m enamored with you

25 –  I will support you through the good times and the bad

26 – I love you more than any word can say/ I love you more than i can say

27 – I will always be here for you

28 – I’m out of breath for you

29 – I love you to the moon and back

30 – I feel something for you

32 – I yearn for you

33 – I’d like for us to get together

34 – I’m physically attracted to you

35 – I feel affectionate toward you

36 – I think of you as more than a friend

37 – I love you from the bottom of my heart

38 – I’m blessed to have you in my life

39 – You’re my everything

40 – You’re my other half

41 –  You make my heart warm and happy

42 –  You’re the light of my life

43 – You are the only one on my mind

44 – You make everything feel possible

45 – You are the person I want to spend my life with

46 – You’re the peanut butter to my jelly

47 – You’re heavenly

48 – You are incredible

49 – You mean so much to me

50 – You are the object of my affection

51 – You are the light of my life

52 – You are my sunshine

53 – You are like a candle burning bright

55 –  You make my heart skip a bit

56 –  You rock my world

57 – You bring my happiness to my rainy days

58 – You’re the one I’ve always wished for

59 – You make my world a better place

60 – You lift me up to touch the sky

61 – You are the reason I’m alive

62 – You turn the darkness into life

63 – You turn my word upside down

64 – You are a twinkle in my eyes

65 – You sweeten my sour days

66 – You are an angel from God

67 – You are a blessing in disguise

68 – You’re a dream come true

69 – You’ve got what i need

70 – You turn me inside out

71 – You had me from hello

72 – You give me wings to fly

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

73 – You fill my heart

74 – You drive me wild

75 – You are my strength

76 – You set my heart on fire

77 – You’re all i want

78 – You’re my missing piece

79 – As long as I have you in my life, I’ll be okay

80 – My heart calls out for you

81 – There is no other

82 – We were meant to be together

83 – We’re perfect for each other

Các bạn còn biết thêm những câu tỏ tình nào khác nữa không? Hãy chia sẻ bên dưới phần bình luận cho elight và các bạn khác với nhé. Hy vọng giáng sinh này các bạn sẽ được nghe những lời ngọt ngào nhất từ người thương.

Advertisement