Idioms về công nghệ: 10 Thành ngữ hữu ích về công nghệ trong tiếng Anh
Tuesday, 9 Aug 2022
Phiêu cùng tiếng Anh Từ vựng tiếng Anh

Idioms về công nghệ: 10 Thành ngữ hữu ích về công nghệ trong tiếng Anh

Advertisement
Rate this post

Tiếp nối chuỗi series về Idioms trong tiếng Anh. Dưới đây, Elight sẽ giúp bạn tìm hiểu về 10 idiom về công nghệ hữu ích và thú vị dành cho bạn. Chúng ta cùng bắt đầu học thôi!

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

1 – List tổng hợp các idioms

 • (The) Die Is Cast
 • By Hook or by Crook
 • Chop Chop
 • Grease Monkey
 • Grease the Wheels
 • Have a Screw Loose
 • Hold the Phone
 • Nuts and Bolts
 • Pull the Plug On
 • Run into a Buzz Saw

ĐỌC THÊM: Idioms về quần áo: 20+ Thành ngữ hữu ích về quần áo

2 – Nghĩa của idioms kèm ví dụ

(The) Die Is Cast

 • Meaning: nghĩa là một sự kiện/sự việc đã xảy ra hoặc một quyết định đã được quyết mà không thay đổi được
 • Example: From the moment the negotiations failed, the die was cast and war was inevitable.

By Hook or by Crook

 • Meaning: Bằng một số phương tiện có thể không trung thực
 • Example: Carl said he’d get a car by hook or by crook, and then he could drive us to Toronto.

Chop Chop

 • Meaning: Nhanh chóng, không chậm trễ
 • Example: Come on, chop-chop, we’re late!

Grease Monkey

 • Meaning: Thợ cơ khí, đặc biệt là thợ sửa ô tô
 • Example: You need new brakes. Your neighborhood grease monkey should be able to do the job—it’s not difficult.

Grease the Wheels

 • Meaning: nghĩa là làm cho công việc được suôn sẻ bằng cách đối xử tế nhị hoặc khôn khéo; đút lót
 • Example: As it says in an old country song, love may make the world go round, but money greases the wheels.

ĐỌC THÊM: Idioms về sức khỏe: 30 Thành ngữ hữu ích về sức khỏe và y học

Have a Screw Loose

 • Meaning: Hơi mất cân bằng hoặc điên rồ
 • Example: Consuela says she’s going bungee jumping on her vacation. I think she has a screw loose.

Hold the Phone

 • Meaning: được sử dụng để nói với ai đó hãy đợi, chẳng hạn như vì bạn sắp nói điều gì đó đáng ngạc nhiên; đôi khi được sử dụng một cách hài hước khi điều gì đó không có gì đáng ngạc nhiên cả
 • Example: My daughter was talking about all the trips she wanted to take, and I was like, hold the phone. Where are we going to get the money for this?

Nuts and Bolts

 • Meaning: Chi tiết hàng ngày của một cái gì đó
 • Example: I have a general knowledge of the Indonesian market, but if you want to know the nuts and bolts of setting up a business there, you should ask Budi.

Pull the Plug On

 • Meaning: Chấm dứt (cái gì đó)
 • Example: We’re going to pull the plug on our operation in Taiwan. It’s just not succeeding.

Run into a Buzz Saw

 • Meaning: Gặp phải sự cố nghiêm trọng và bất ngờ
 • Example: The bill ran into a buzz saw of opposition from labor groups after it was introduced, and it finally died in committee.

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

Với 10 idioms về công nghệ bên trên bạn hãy chọn lọc và sử dụng để trở nên “chuyên nghiệp” hơn khi nói tiếng Anh các bạn nhé. Elight chúc bạn học tập thật tốt!

Advertisement