Giải nghĩa idiom: Giải nghĩa và ví dụ của thành ngữ Around The Corner
Thursday, 4 Jul 2024
Giao tiếp tiếng Anh Tiếng Anh THPT Từ vựng tiếng Anh

Giải nghĩa idiom: Giải nghĩa và ví dụ của thành ngữ Around The Corner

Advertisement
Rate this post

 

Đã bao giờ gặp cụm từ Around The Corner trong tiếng Anh chưa? Bạn đã biết nghĩa của cụm từ này chưa? trong bài viết này hãy cùng Elight đi tìm hiểu về ý nghĩa, ví dụ và nguồn gốc của cụm từ này nhé!

1 – Nghĩa của cụm từ này

Cụm từ này được sử dụng để mô tả vị trí của một cái gì đó hoặc một người nào đó ở gần hoặc không xa lắm (nghĩa đen). Nó cũng có thể được sử dụng để có nghĩa là một cái gì đó sẽ xảy ra rất sớm. (nghĩa bóng)

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

2 – Nguồn gốc của cụm từ

Thuật ngữ này đã được sử dụng để mô tả vị trí của một cái gì đó từ đầu những năm 1800. Mãi cho đến đầu những năm 1900, cụm từ này lần đầu tiên được sử dụng để mô tả rằng điều gì đó sẽ xảy ra trong thời gian ngắn. 

ĐỌC THÊM: Giải nghĩa và ví dụ của thành ngữ A Picture Is Worth A Thousand Words

3 – Ví dụ minh họa

 

  • I know that I have to be patient because there is something better for me just around the corner.

 

Tôi biết rằng tôi phải kiên nhẫn bởi vì có một cái gì đó tốt hơn cho tôi sẽ đến.

 

  • I was told the nearest grocery store to my apartment was around the corner.

 

Tôi được cho biết cửa hàng tạp hóa gần nhất với căn hộ của tôi ở gần đó.

 

  • Right around the corner.

 

Ngay ở góc phố.

 

  • Mike’s Suburban chugged around the corner.

 

Chiếc Suburban của Mike nổ máy bình bịch ngay góc đường.

 

  • The stairs are just around the  corner.

 

Cầu thang ở ngay góc kia.

4 – Cách nói khác

  • Nearby
  • Not that far away
  • Close
  • Coming soon

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

Như vậy với những giải thích và ví dụ bên trên bạn đã biết nghĩa và cách sử dụng của thành ngữ Around The Corner chưa? Hãy ôn tập thường xuyên bạn nhé! Elight chúc bạn học tốt!

 

Advertisement