Tổng hợp các từ vựng tiếng Anh liên quan đến đôi mắt
Tuesday, 10 May 2022
Giao tiếp tiếng Anh Tiếng Anh THPT Từ vựng tiếng Anh

Tổng hợp các từ vựng tiếng Anh liên quan đến đôi mắt

Advertisement
Rate this post

Đôi mắt là bộ phận đặc biệt hơn cả trên cơ thể con người. Thứ nhất nó là bộ phận làm việc với cường độ cao nhất. Thứ hai, nó là bộ phận duy nhất diễn tả được cảm xúc, tâm trạng, thậm chí là thần thái tinh anh của một con người. Bài học của chúng ta hôm nay sẽ liên quan đến đôi mắt đó là từ vựng về đôi mắt! Cùng Elight học các từ vựng về đôi mắt nhé!

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

1 – Tính từ miêu tả đôi mắt

 

 • cross-eyed /ˈkrɒsaɪd/ mắt lác, lé mắt

 

 • deep-set /diːp-sɛt/ sâu hoắm

 

 • doe-eyed /dəʊ-aɪd/ to, tròn, và ngây thơ

 

 • hazel /heɪzl/ màu nâu lục nhạt

 

 • bug-eyed /bʌg-aɪd/ mắt ốc nhồi

 

 • clear /klɪə/ sáng, khỏe mạnh

 

 • close-set /kləʊs-sɛt/ hai mắt gần nhau

 

 • piggy /ˈpɪgi/ mắt ti hí

 

 • liquid /ˈlɪkwɪd/ long lanh 

 

 • sunken /ˈsʌŋkən/ mắt trũng 

 

 • pop-eyed /ˈpɒpaɪd/ mắt tròn xoe

 

 • heavy /hɛvi/ nặng nề, mệt mỏi

 

 • hollow /hɒləʊ/ lõm sâu vào

 

 • beady /ˈbiːdi/ tròn, nhỏ, và sáng

 

 • bloodshot /ˈblʌdʃɒt/ đỏ như máu

ĐỌC THÊM: Từ vựng tiếng Anh về các loại đồ uống mà bạn nên biết

2 – Các động từ miêu tả mắt

 • wink /wɪŋk/ nháy mắt

 

 • peek /piːk/ hé mắt

 

 • look /lʊk/ nhìn 

 

 • see /siː/ thấy

 

 • watch /wɒʧ/ xem 

 

 • observe /əbˈzɜːv/ quan sát

 

 • open /ˈəʊpən/ mở

 

 • shut /ʃʌt/ nhắm

 

 • blink /blɪŋk/ nháy mắt

 

 • stare /steə/ nhìn chằm chằm

 

 • roll /rəʊl/ đảo mắt

 

 • cry /kraɪ/ khóc

 

 • squint /skwɪnt/ liếc

 

 • water /ˈwɔːtə/ ứa nước mắt

 

 • behold /bɪˈhəʊld/ ngắm nhìn

 

 • glance /glɑːns/ liếc

 

 • glare (+at someone) /gleə/ nhìn trừng trừng; nhìn giận dữ

 

 • dilate /daɪˈleɪt/ trợn mắt

 

 • glimpse /glɪmps/ nhìn lướt qua, nhìn thoáng qua; thoáng thấy

 

3 – Bảng từ vựng bệnh về mắt

 

STT Từ vựng  Phiên âm Nghĩa tiếng Việt
1 short-sightedness /ʃɔːt-ˈsaɪtɪdnəs/ bệnh cận thị
2 long-sightedness /ˈlɒŋˈsaɪtɪdnəs/ bệnh viễn thị
3 astigmatism /æsˈtɪgmətɪzm/ bệnh loạn thị
4 cataract /ˈkætərækt/ bệnh đục thủy tinh thể
5 blind /blaɪnd/
6 one-eyed /wʌn-aɪd/ chột
7 eyestrain /ˈaɪ.streɪn/ mỏi mắt
8 red-eye /ˈred.aɪ/ bệnh mắt đỏ
9 night blindness /ˈnaɪt ˌblaɪnd.nəs/ bệnh quáng gà
10 lazy eye /ˈleɪ.zi aɪ/ bị lác mắt
11 colorblindness /ˈkʌl.ə.blaɪnd.nəs/ bệnh mù màu
12 floaters /ˈfləʊ.tərs/ đốm đen bay trước mắt
13 dry eyes /draɪ aɪ/ mắt khô
14 glaucoma /ɡlaʊˈkəʊ.mə/ bệnh cườm nước mắt
15 conjunctivitis /kənˌdʒʌŋk.tɪˈvaɪ.tɪs/ viêm kết mạc
16 strabismus /strəˈbɪz.məs/ mắt lé, mắt phân kì

Sách Tiếng Anh Cơ Bản là bộ học liệu độc quyền do Elight xây dựng, cung cấp đầy đủ kiến thức nền tảng tiếng Anh bao gồm Phát Âm, Từ Vựng, Ngữ Pháp và lộ trình ôn luyện bài bản 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc Viết.

Bộ sách này dành cho:

☀ Học viên cần học vững chắc nền tảng tiếng Anh, phù hợp với mọi lứa tuổi.

☀ Học sinh, sinh viên cần tài liệu, lộ trình tỉ mỉ để ôn thi cuối kỳ, các kì thi quốc gia, TOEIC, B1…

☀ Học viên cần khắc phục điểm yếu về nghe nói, từ vựng, phản xạ giao tiếp Tiếng Anh.

 

Phía trên là các từ vựng về đôi mắt mà Elight đã tổng hợp và chọn lọc, các bạn hãy học chúng để chúng ta biết cách miêu tả các trạng thái của đôi mắt trong tiếng Anh nhé! Elight chúc bạn học tốt!

Advertisement