Giải nghĩa idiom: Giải nghĩa và ví dụ của thành ngữ Ahead of the Curve
Tuesday, 30 May 2023
Tiếng Anh THPT Từ vựng tiếng Anh

Giải nghĩa idiom: Giải nghĩa và ví dụ của thành ngữ Ahead of the Curve

Advertisement
Rate this post

 

Bạn đã bao giờ nghe một đoạn hội thoại tiếng Anh và nghe thấy cụm từ Ahead of the Curve được sử dụng chưa? Bạn đã biết ý nghĩa và cách sử dụng của cụm từ Ahead of the Curve chưa? Hãy cùng Elight tìm hiểu về một số ví dụ cũng như giải nghĩa cụm từ này nhé!

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

1 – Nghĩa của cụm từ

Cụm từ này mang nghĩa là dẫn đầu xu thế, ý chỉ việc đi trước, dẫn đầu trong một lĩnh vực hay xu hướng, hành động theo một trào lưu, ý tưởng trước người khác. Ngoài ra đôi khi “ahead of the curve” cũng được hiểu với nghĩa là ở trên mức trung bình.

 

2 – Nguồn gốc của cụm từ 

Nguồn gốc của thuật ngữ phía trước đường cong có thể có từ những năm 1970 khi nó trở nên phổ biến sau khi xuất hiện ở Washington Beltway. 

ĐỌC THÊM: Giải nghĩa idiom: Giải nghĩa và ví dụ của thành ngữ Around The Corner

3 – Ví dụ minh họa

Sau đây hãy cùng Elight điểm qua những ví dụ có sử dụng cụm từ này nhé 

 

Sau đây là một lời nói của giáo viên về một học sinh:

 

  • Thomas is very bright, he is certainly ahead of the curve in science.

 

Thomas rất thông minh, anh ấy chắc chắn có ý tưởng trước người khác trong khoa học.

 

Sau đây là một một lời tuyên bố của một công ty công nghệ với báo chí 

  • The new model of smartphone is like nothing we have ever seen before, it is completely ahead of the curve in all aspects.

Mô hình điện thoại thông minh mới giống như không có gì chúng ta từng thấy trước đây, nó hoàn toàn dẫn đầu xu thế về mọi mặt.

3.1 – Các ví dụ khác

  • Here’s our list of best practices to stay ahead of the curve in 2016, and keep your graphic content appealing.

Dưới đây là danh sách các phần mềm của chúng tôi để đón đầu xu thế trong năm 2016, và góp phần làm cho nội dung đồ họa của bạn trở nên hấp dẫn.

  • Brafton’s Design Director, Ken Boostrom stays ahead of the curve by recognizing that “media defines new aesthetics and style for graphics. Graphics will need to be mobile, interactive, or different sizes and still tell their story.” Responsive design is leading designers to find a unified balance for all the graphics they make. It can be a major challenge to keep graphics as consistent and scalable as possible to fit these widely ranging formats.

Giám đốc thiết kế của Brafton, Ken Bootrom đã đón đầu xu thế bằng việc nhận ra rằng “phương tiện truyền thông định vị thẩm mỹ và phong cách mới cho đồ họa. Đồ họa cần phải dễ dàng biến đổi, tương tác hoặc đa dạng về kích cỡ nhưng vẫn truyền đạt được ý nghĩa bên trong nó. Thiết kế tương thích đã đưa các nhà thiết kế tìm ra một sự cân bằng thống nhất cho tất cả các đồ họa mà họ tạo ra. Để giữ cho đồ họa nhất quán và có khả năng mở rộng ngày càng tốt phù hợp với những định dạng khác nhau, rộng rãi là một thử thách lớn.

 

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

Với những giải nghĩa và ví dụ mà Elight đã đem đến với các bạn, các bạn đã biết cách sử dụng cụm từ này chưa? Nếu bạn thấy bài viết này bổ ích thì hãy chia sẻ nó đến với mọi người bạn nhé. Chúc bạn học tập và làm việc thật tốt!

 

Advertisement