Học câu điều kiện trong tiếng Anh online đầy đủ loại 1 - 2 - 3 | Elight
Monday, 10 Jun 2024
Ngữ pháp tiếng Anh

Tổng quan Câu điều kiện trong tiếng Anh

Advertisement
4.7/5 - (8 bình chọn)

Bài dưới đây sẽ cung cấp cho bạn mọi điều cần biết về Câu điều kiện trong tiếng Anh. Hãy cùng ôn tập lại với Elight nhé!

I – Câu điều kiện loại 1

1 – Cấu trúc

Mệnh đề điều kiện

Mệnh đề chính

If + S + V/ Vs/ es S + modal verb + V

2 – Cách sử dụng:

Sử dụng câu điều kiện loại 1 để nói về những sự việc được cho rằng có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, và kết quả của nó.

E.g. If it rains tomorrow, I will stay at home. (Nếu ngày mai trời mưa, tôi sẽ ở nhà.)

=> Việc ở nhà có khả năng sẽ xảy ra trong tương lai nếu trời mưa.

Lưu ý!

Modal verb – Động từ khuyết thiếu
Ngoài động từ khuyết thiếu “will” thường sử dụng, chúng ta cũng có thể sử dụng các động từ khuyết thiếu khác như: can, should, may, must, etc.

E.g. If you ask John, he may help you. (Nếu bạn hỏi John, anh ấy có lẽ sẽ giúp bạn.)

II – Câu điều kiện loại 2, 3

1 – Cấu trúc

Mệnh đề điều kiện

Mệnh đề chính

Câu điều kiện loại 2

If + S + V-pI S + would/could/might + V

Câu điều kiện loại 3

If + S + had + V-pII S + would/could/might + have + V-pII

2 – Cách sử dụng

– Sử dụng câu điều kiện loại 2 để diễn tả các giả định hoặc sự việc không có thật, không thể xảy ra ở hiện tại và kết quả của nó.

E.g. If I were you, I would drive more carefully. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ lái xe cẩn thận hơn.)

=> Tuy nhiên tôi không phải là bạn, điều này không có thật ở hiện tại.

– Sử dụng câu điều kiện loại 3 để nói về những sự việc đã không xảy ra trong quá khứ và kết quả có tính giả định của nó. Dạng câu điều kiện này thường được dùng để diễn tả sự tiếc nuối hoặc lời phê bình.

E.g. If I had wings, I would be able to fly. (Nếu tôi có cánh, tôi sẽ có thể bay.)

=> Thực tế là tôi không có cánh. Đó là điều không thể xảy ra.

If we had played a little better, we could have won the game.

(Nếu chúng ta chơi tốt hơn 1 chút, chúng ta đã có thể chiến thắng trò chơi.)

=> Thực tế là chúng ta đã chơi không tốt và đã thua cuộc.

=> Lời tiếc nuối.

Advertisement