Cambridge advanced learner's dictionary - Elight education
Sunday, 9 Jun 2024
Phiêu cùng tiếng Anh

Cambridge advanced learner’s dictionary

Advertisement
1/5 - (1 bình chọn)

Đây là tài liệu cung cấp các định nghĩa một cách rõ ràng và nổi bật giúp người dùng thực hiện thao tác tra cứu nhanh và dễ dàng nhất. Ngoài việc sử dụng ngôn ngữ giải nghĩa đơn giản, dễ hiểu, tài liệu này còn bao gồm hình minh họa, bản đồ và phần “Let’s Talk” tập trung đặc biệt vào cách sử dụng từ trong các tình huống giao tiếp.

Xem thêm nhiều cuốn sách bổ ích miễn phí dành cho bạn tại elight.

Cambridge advanced learner's dictionary là tài liệu gồm các định nghĩa rõ ràng và nổi bật giúp người dùng thực hiện thao tác tra cứu nhanh và dễ dàng nhất.
Cambridge advanced learner’s dictionary là tài liệu gồm các định nghĩa rõ ràng và nổi bật giúp người dùng thực hiện thao tác tra cứu nhanh và dễ dàng nhất.

Download tại đây

Advertisement