6 Cấu trúc ngữ pháp tiếng anh đặc biệt
Saturday, 8 Jun 2024
Giao tiếp tiếng Anh Ngữ pháp tiếng Anh

6 Cấu trúc ngữ pháp tiếng anh đặc biệt

Advertisement
Rate this post

Trong bài viết này Elight sẽ giới thiệu cho các bạn về 6 cấu trúc ngữ pháp đặc biệt trong tiếng Anh mà chắc chắn bạn sẽ sẽ nhầm lẫn, và mất điểm oan trong các bài thi. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé !

 

1 – Cấu trúc: V-ing + sth + be + adj – if not impossible

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

– Khi chúng ta miêu tả hành động mà cơ hội thành công rất thấp. Những tính từ được sử dụng ở cấu trúc này thường là difficult, hard, dangerous, adventurous…để nhằm mang sắc thái khó khăn và một việc cơ hội thành công rất thấp.

 

Ex: Climbing without protective gear is adventurous – if not impossible (Leo núi mà không có đồ bảo hộ là rất mạo hiểm – nếu không muốn nói là không thể)

 

 

 

2 – Cấu trúc: There + be + no + N + nor + N

 

Cấu trúc này mang nghĩa là “không có…và cũng chẳng có”

 

Ex: There is no water nor food (không có nước và cũng chẳng có thức ăn)

 

 

 

3 – Cấu trúc: There isn’t/wasn’t time to V/be + adj

 

Cấu trúc này mang nghĩa là “không kịp/không còn đủ thời gian”

 

Ex: There wasn’t time to do that task (không có đủ thời gian để làm nhiệm vụ đó)

 

 

 

4 – Cấu trúc: Subject + may + put on a + Adjective + front but inside + Subject + Adjective 

 

Cấu trúc này mang nghĩa là bề ngoài ai đó tỏ ra như thế này nhưng thực chất bên trong họ có những cảm xúc, trạng thái ngược lại.

 

Ex: You may put on a brave front but inside you are anxious (Bề ngoài bạn có vẻ dũng cảm nhưng thực chất bên trong bạn rất lo âu)

 

 

 

5 – Cấu trúc: S + see oneself + V-ing…

 

Mẫu câu trên dùng để diễn tả khi ai đó có cơ hội được tận hưởng hay được thực hiện cái gì.

 

Ex: She can see herself eating the most expensive dish. (Cô ấy có cơ hội ăn món ăn đắt nhất)

 

 

 

6 – Cấu trúc: There (not) appear to be + N…

 

– Dùng appear = seem to với ý nghĩa: dường như thế

 

Ex: There didn’t appear to be anything in the museum (Dường như không có gì trong bảo tàng cả)

 

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

Qua bài viết này Elight đã giúp các bạn tìm hiểu hiểu về 6 cấu trúc ngữ pháp đặc biệt trong tiếng Anh mà thường được sử dụng trong các đề thi, các bạn hãy ghi nhớ các cấu trúc hay lại nhé.

 

Advertisement