5 lỗi ngữ pháp phổ biến “giết chết” sự chuyên nghiệp trong bài viết của bạn
Monday, 20 Sep 2021
Ngữ pháp tiếng Anh

5 lỗi ngữ pháp phổ biến “giết chết” sự chuyên nghiệp trong bài viết của bạn

Advertisement

Dưới đây là một số lỗi tiếng Anh phổ biến nhất mà học sinh, và có thể bạn cũng đã mắc phải, trong bài nói và viết. Xem qua các ví dụ và đảm bảo rằng bạn hiểu và biết cách dùng đúng. Cùng Elight tìm hiểu nhé!

 

1 – Lỗi sự hòa hợp giữa Chủ thể-Động từ

Chủ ngữ và động từ của câu phải thống nhất với nhau về số lượng, cho dù chúng là số ít hay số nhiều. Nếu chủ ngữ của câu là số ít thì động từ của nó cũng phải được chia ở số ít; và nếu chủ ngữ ở dạng số nhiều thì động từ cũng phải được chia ở dạng số nhiều.

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

https://w.ladicdn.com/s550x350/5bd1678dbdf91d3ecbc6cb18/anh-ctw-pre-school-sach-06-20191008091927.png
Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

Example 1:

 

SAI: An important part of my life have been the people who stood by me.

ĐÚNG: An important part of my life has been the people who stood by me.

Example 2:

 

SAI: The two best things about the party was the food and the music.

 

ĐÚNG: The two best things about the party were the food and the music.

 

2 – Sự bất đồng về đại từ

 

Một số lỗi ngữ pháp phổ biến nhất là sự bất đồng về đại từ và danh từ mà đại từ đề cập. Chúng xảy ra khi các đại từ không đồng nhất về số lượng với các danh từ mà chúng đề cập đến. Nếu danh từ là số ít,đại từ phải là số ít. Nếu danh từ ở dạng số nhiều thì đại từ cũng phải ở dạng số nhiều.

 

Ví dụ:

 

Incorrect: “Every girl must bring their own lunch.”

Correct: “Every girl must bring her own lunch.”

 

Bạn có thể thấy ở ví dụ trên chúng ta có Đại Từ THEIR  không đồng nhất với chủ ngữ EVERY GIRL  việc sử dụng đại từ như thế này sẽ được coi là sai về mặt ngữ pháp.  Bạn cần sửa lại cho đúng như trên.

 

3 – Sử dụng sai về dấu “ ‘ “ (dấu nháy đơn) của từ ITS

Bạn chỉ sử dụng dấu nháy đơn cho IT khi từ đó mang nghĩa là IT IS  hoặc IT HAS (hay còn gọi cách khác đó là IT’S là viết tắt của It is hoặc it has). Không có dấu nháy đơn, thì nó mang nghĩa là cái gì đó thuộc về nó. (ITS)

 

Example 1:

 

Incorrect: I don’t believe its finally Sunday.

 

Correct: I don’t believe it’s (it is) finally Sunday.

 

Example 2:

 

Incorrect: The dog was licking it’s tail.

 

Correct: The dog was licking its tail.

 

4 – Không có dấu phẩy trong một câu ghép

Dấu phẩy ngăn cách hai hay nhiều mệnh đề độc lập trong câu ghép được ngăn cách bởi liên từ. Dấu phẩy đứng sau mệnh đề đầu tiên và trước các liên từ liên kết ngăn cách các mệnh đề.

 

Example 1:

 

Incorrect: The woman jumped into a black sedan and she drove away before being noticed.

 

Correct: The woman jumped into a black sedan, and she drove away before being noticed.

 

Example 2:

 

Incorrect: She was beautiful and she was happy and she was full of life.

 

Correct: She was beautiful, and she was happy, and she was full of life.

 

 Việc thiếu dấu phẩy trong câu trong nhiều trường hợp sẽ làm cho câu văn của bạn trở nên sai ngữ pháp. Vì vậy bạn cần chú ý sử dụng dấu phẩy  khi sử dụng tiếng Anh nhé!

 

5 – Dấu phẩy thừa

Đây là một lỗi viết điển hình khi bạn thêm dấu phẩy không đúng chỗ và khi không cần thiết. Có hàng tá ví dụ về lỗi này, nhưng đây là một vài lỗi phổ biến.

 

Example 1:

 

Incorrect: The man never went into the city, because he didn’t feel comfortable driving in traffic.

 

Correct: The man never went into the city because he didn’t feel comfortable driving in traffic.

 

Example 2:

 

Incorrect: She wants to get a degree in engineering, or medicine.

 

Correct: She wants to get a degree in engineering or medicine.

 

Example 3: 

 

Incorrect: John knew immediately, what was going to happen next.

 

Correct: John knew immediately what was going to happen next.

 

Example 4: 

 

Incorrect: Old cars, that have been left in a junkyard, are an eyesore.

 

Correct: Old cars that have been left in a junkyard are an eyesore.

 

Example 5: 

 

Incorrect: The bouquet of flowers on the table, belongs to Mary.

 

Correct: The bouquet of flowers on the table belongs to Mary.

 

Như vậy trong bài viết trên Elight đã liệt kê cho bạn về 5 lỗi Ngữ pháp phổ biến sẽ giết chết sự chuyên nghiệp trong bài viết của bạn. Các bạn hãy chú ý và tránh sai những lỗi cơ bản này nhé. Chúc các bạn học tập và làm việc thật tốt !

Advertisement