English Vocabulary In Use- Upper Intermediate & Advance
Saturday, 20 Jul 2024
Sách tiếng Anh

English Vocabulary In Use – Upper Intermediate & Advance

Advertisement
Rate this post

Tác giả: Michael McCarthyFelicity O’Dell

Nhà xuất bản: Cambridge University Press

English Vocabulary in Use – Upper Intermediate & Advance là một cuốn sách từ vựng cho người học trình độ trên trung cấp và cao cấp. Cuốn sách chủ yếu được thiết kế như một tài liệu tham khảo tự học và cuốn sách thực hành, nhưng cũng có thể được sử dụng cho công việc của lớp học.

Tìm kiếm thêm nhiều tài liệu hữu ích tại tiếng anh elight.

Cuốn sách từ vựng cho người học trình độ trên trung cấp và cao cấp
Cuốn sách từ vựng cho người học trình độ trên trung cấp và cao cấp

Cuốn sách bao gồm 100 đơn vị, bao gồm khoảng 3.000 mục từ mới, dựa trên lý thuyết học tập hiện tại, trọng tâm của cuốn sách là nhu cầu thực tế của người học. Cuốn sách không chỉ trình bày và giải thích từ vựng, mà còn chỉ ra các quy tắc sử dụng chúng. Từ vựng được giải thích và trình bày trên các trang bên trái với khối lượng bài tập phong phú, đa dạng trên các trang bên phải.

  • Giúp bạn củng cố và mở rộng vốn từ vựng hiện có
  • Cung cấp phương pháp học tập hiệu quả
  • Bao gồm đáp án đầy đủ, giải thích dễ hiểu

Link download

Advertisement