Từ vựng tiếng Anh chủ đề: "Số thứ tự" | Học từ vựng tiếng Anh
Thursday, 4 Jun 2020
Từ vựng tiếng Anh

Từ vựng tiếng Anh chủ đề: “Số thứ tự”

Advertisement

Số thứ tự (Ordinal numbers) là một khái quát của khái niệm số tự nhiên được sử dụng để mô tả một cách sắp xếp một tập hợp các đối tượng theo thứ tự, lần lượt theo thứ tự.

Tiếp tục series học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề của Eligh ngày thứ 3, chúng ta cùng nhau học về các từ vựng về số thứ tự trong tiêng Anh nhé.

Từ vựng số thứ tự tiếng Anh

Từ vựng Phiên âm Ý nghĩa Phát âm
first /fɜːrst/ thứ nhất
second /ˈsekənd/ thứ hai
third /θɜːrd/ thứ ba
fourth /fɔːrθ/ thứ tư
fifth /fɪfθ/ thứ năm
sixth /sɪksθ/ thứ sáu
seventh /ˈsevnθ/ thứ bảy
eighth /eɪtθ/ thứ tám
ninth /naɪnθ/ thứ chín
tenth /tenθ/ thứ mười

Từ vựng tiếng Anh chủ đề màu sắc

https://w.ladicdn.com/s550x350/5bd1678dbdf91d3ecbc6cb18/anh-ctw-pre-school-sach-06-20191008091927.png

Từ vựng tiếng Anh chủ đề hình dạng

Trên đây là 10 từ vựng về số thứ tự từ thứ nhất đến thứ 10, các bạn hãy nghe và luyện phát âm cũng như ghi nhớ từ vựng thật tốt nhé. Và đừng quên theo dõi series “Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề” của Elight nhé!

Advertisement