Tổng hợp các cách thay thế “ I miss you” trong tiếng Anh
Tuesday, 30 May 2023
Phiêu cùng tiếng Anh

Tổng hợp các cách thay thế “ I miss you” trong tiếng Anh

Advertisement
Rate this post

 


I miss you
là một từ rất phổ biến trong tiếng Anh, dùng để biểu đạt cảm xúc nhớ thương dành cho người đặc biệt nào đó. Nhưng đôi khi nói I miss you vẫn chưa thể hiện hết cảm xúc chính xác của mình. Vậy các bạn đã biết những câu nói thay thế cho cụm từ đó chưa? Nếu chưa thì hãy cùng Elight tham khảo những cách sau nhé.

 

 • I need to see you: Tôi cần gặp bạn
 • I miss your smile: Tôi nhớ nụ cười của bạn
 • I miss you so much: Tôi nhớ bạn rất nhiều
 • All I do is think of you: Tất cả những gì tôi làm là nghĩ về bạn
 • I hope I see you again soon: Tôi hy vọng tôi sẽ gặp lại bạn sớm

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

 • My life is meaningless without you: Cuộc sống tôi dường như vô nghĩa khi thiếu bạn
 • I can’t wait to see your beautiful face:Tôi mong đợi được nhìn khuôn mặt xinh đẹp của bạn
 • I can’t work because all I do is think of you: Tôi không thể làm việc bởi vì tất cả những gì tôi làm là nghĩ đến bạn
 • Your presence makes me a happy person: Sự hiện diện của bạn khiến tôi trở thành một người hạnh phúc
 • I was thinking about you and it made me smile: Tôi đang nghĩ về bạn và điều đó khiến tôi mỉm cười
 • I can’t stop thinking about you: Tôi không thể ngừng nghĩ về bạn
 • Your picture makes me smile: Bức ảnh của bạn khiến tôi mỉm cười
 • I can’t sleep because I have been thinking of you so much: Tôi không thể ngủ được vì tôi đã nghĩ về bạn rất nhiều
 • I’m counting the days until I see you again: Tôi đang đếm từng ngày cho đến khi gặp lại bạn
 • My life has a void when you are not with me: Cuộc sống của tôi có một khoảng trống khi không có bạn bên cạnh tôi
 • I wish you were here: Tôi ước rằng bạn ở đây

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

Trên đây là tổng hợp các cách thay thế cho I miss you. Các bạn có cảm thấy thú vị không? Nếu có thì hãy luyện tập thật nhiều cùng Elight nhé!

Advertisement