Cách sử dụng tân ngữ tiếng Anh bạn đã biết chưa?
Saturday, 4 May 2024
Ngữ pháp tiếng Anh

Cách sử dụng tân ngữ tiếng Anh

Advertisement
1.8/5 - (68 bình chọn)

Tân ngữ tiếng Anh là một khái niệm bạn cần nắm vững để sử dụng tiếng Anh chủ động hơn. Loại từ này gồm những loại gì và dùng như thế nào cho đúng cách? Cùng Elight theo dõi bài đọc dưới đây để hiểu rõ tân ngữ tiếng Anh nhé!

 

1 – Phân loại tân ngữ tiếng Anh

Tân ngữ tiếng Anh được chia làm 2 loại: tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp.

a – Tân ngữ trực tiếp (direct object)

Tân ngữ trực tiếp có thể là danh từ hoặc đại từ. Tân ngữ trực tiếp chịu tác động trực tiếp từ động từ.

E.g. We like her. (Chúng tôi thích cô ấy.)
She closed the door. (Cô ấy đã đóng cửa.)

b – Tân ngữ gián tiếp (indirect object)

– Tân ngữ gián tiếp là loại tân ngữ thụ hưởng kết quả của hành động.

E.g. My father bought me a dress. (Bố tôi đã mua cho tôi một chiếc váy.)

– Trong câu, 1 trong những vị trí thường gặp của tân ngữ gián tiếp là đứng trước tân ngữ trực tiếp.

E.g. Lyn gave him a book. (Lyn đã đưa anh ấy một quyển sách.)

2 – Hình thức của tân ngữ tiếng Anh

Tân ngữ tiếng Anh có nhiều hình thức. Một số loại từ thường được dùng làm tân ngữ tiếng Anh bao gồm:

a – Danh từ

E.g. He loves football. (Nó yêu bóng đá.)

b – Đại từ

E.g. He trusts me completely. (Ông ấy tin tưởng tôi một cách hoàn toàn.)

c – Cụm từ

E.g. Ask Mike. He will know how to deal with it. (Hỏi Mike ấy. Anh ta sẽ biết cách để giải quyết việc đó.)

d – Mệnh đề

E.g. She will let you know when she arrives. (Cô ấy sẽ cho bạn biết khi nào cô ấy đến.)

Advertisement