Phân biệt dislike và unlike khi là giới từ và khi là động từ
Friday, 3 May 2024
Giao tiếp tiếng Anh Phiêu cùng tiếng Anh Tiếng Anh cho người đi làm Tiếng Anh THPT Từ vựng tiếng Anh

Phân biệt dislike và unlike khi là giới từ và khi là động từ

Advertisement
Rate this post

Cả ‘dislike’ và ‘unlike’ đều có ý nghĩa trái ngược với ‘like’. Tuy nhiên, để hiểu được sự khác biệt giữa ‘dislike’ và ‘unlike’, chúng ta cần nắm rõ sự khác biệt giữa ‘động từ like’ và ‘giới từ like’. Cùng elight khám phá chủ đề thú vị này trong bài hôm nay nhé!

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

1 – Động từ dislike

Theo từ điển Oxford thì động từ ‘like’ nghĩa là “ to find somebody/something pleasant, attractive or of a good enough standard; to enjoy something” – “cảm thấy ai đó/cái gì đó dễ chịu, thu hút hoặc tiêu chuẩn đủ tốt; tận hưởng điều gì đó”.

Ex: I really like Jungkook – BTS

Which tie do you like the best?

Theo nghĩa trái ngược với động từ like thì ‘dislike’ được chúng ta dùng để diễn tả những thứ chúng ta ‘không thích hoặc thấy thứ gì đó không thoải mái, khó chịu”

Ex: She dislikes eating strawberries.

My parents disliked him from the moment they met.

Động từ ‘unlike’ vốn dĩ không hề phổ biến cho đến khi mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook sử dụng từ này khi người dùng muốn ‘bỏ thích’ một bài viết nào đó mà họ đã ấn ‘thích’.

Đây là điều bạn cần chú ý để phân biệt giữa ‘unlike’ và ‘dislike’. Nếu bạn ‘dislike’ ai đó hoặc thứ gì đó nghĩa là bạn có một cảm xúc tiêu cực về nó. Với ‘unlike’ thì ban đầu bạn thích nhưng vì lý do nào đó mà bạn lại ngừng thích nó tại thời điểm nói.

Một điều nữa bạn cần nhớ, động từ ‘unlike’ không phải một từ phổ biến trong cuộc sống hàng ngày, nó hầu như chỉ được sử dụng trên các nền tảng mạng xã hội mà thôi.

ĐỌC THÊM: Phân biệt MAY và MIGHT

2 – Giới từ unlike

 Cùng theo từ điển Oxford, giới từ ‘like’ có nghĩa là ‘similar to something/somebody’ – “giống/tương tự cái gì/ai đó”

Ex: She is exactly like her mother!

On Halloween, everybody makes up like a ghost.

Theo nghĩa trái ngược với giới từ ‘like’ thì giới từ ‘unlike’ có nghĩa là ‘không giống’

Ex: John is unlike Jim, even though they are twins.

Everybody was surprised by Lucy’s action. She is not one to sing in a crowd, it is unlike her.

3 – Quizz

Cùng làm bài tập nhỏ bên dưới để xem bạn hiểu đến đâu rồi nhé

Results

Advertisement
Rate this post
Advertisement
Advertisement
Rate this post
Advertisement

#1. 1 - The cookies from the bakery taste a lot _____ mine.

#2. Most people here _____ right-wing politicians like him.

#3. It's _____ my brother to go to political meetings.

#4. At first I liked the video, but after watching it again I _____ it.

#5. I like eating spaghetti, but I _____ the smell of it.

#6. Sarah can be annoying at times, but I don't _____ her.

#7. The principal asked us all to go online and _____ the school blog.

#8. I used to like Mary until she lied to me. Now I _____ her.

#9. Those gloves look _____ mine. They're the same size and colour.

#10. They don't like anyone who's _____ them.

HOÀN THÀNH

Bạn làm đúng bao nhiêu câu hỏi, có đán án nào làm bạn phân vân và cần sự giải đáp từ elight thì hãy bình luận bên dưới nhé! Hy vọng với bài phân biệt dislike và unlike bên trên, các bạn sẽ tự tin hơn trong trong tiếp tiếng Anh.

Advertisement