Những câu quotes hay và đáng suy ngẫm về sự thất bại
Tuesday, 21 Mar 2023
Giao tiếp tiếng Anh Phiêu cùng tiếng Anh

Những câu quotes hay và đáng suy ngẫm về sự thất bại

Advertisement
5/5 - (1 bình chọn)

 

Trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta ai cũng có những lúc vấp ngã và thất bại, nhưng chúng ta biết cách lạc quan và luôn hướng đến sự tích cực, đứng lên từ những vấp ngã ấy thì chúng ta mới thành công được!  Trong bài viết này hãy cùng Elight điểm qua những câu quotes hay và đáng suy ngẫm về sự thất bại nhé!

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

 

1 – Thomas Edison

 • I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.

Tôi chưa thất bại. Tôi chỉ là đã tìm ra 10,000 cách không hiệu quả.

2 – Elisabeth Kübler-Ross

 • The most beautiful people are those who have known defeat, known suffering, known struggle, known loss, and have found their way out of the depths. These persons have an appreciation, a sensitivity, and an understanding of life that fills them with compassion, gentleness, and a deep loving concern. Beautiful people do not just happen.

Những con người đẹp nhất là những người từng bị đánh bại, từng đau khổ, từng tranh đấu, từng mất mát, và đã tìm được đường ra khỏi vực sâu. Những người này có lòng cảm kích, sự nhạy cảm và thấu hiểu đối với cuộc đời, cuộc đời đã làm họ tràn đầy sự cảm thông, sự dịu dàng và quan tâm yêu thương sâu sắc. Người đẹp không tự nhiên mà có.

3 – William Arthur Ward

 • Today’s patience can transform yesterday’s discouragements into tomorrow’s discoveries. Today’s purposes can turn yesterday’s defeats into tomorrow’s determination.

Sự kiên nhẫn của ngày hôm nay có thể biến những nản lòng của ngày hôm qua thành khám phá của ngày mai. Những mục đích của ngày hôm nay có thể biến những thất bại của ngày hôm qua thành quyết tâm của ngày mai.

4 – Winston Churchill

 • Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.

Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người: lòng can đảm đi tiếp mới quan trọng.

5 – Les Brown

 • Anytime you suffer a setback or disappointment, put your head down and plow ahead.

Mỗi khi bạn phải chịu lùi bước hay thất vọng, hãy cúi đầu và đi tiếp về phía trước.

6 – Dale Carnegie

 • Develop success from failures. Discouragement and failure are two of the surest stepping stones to success.

Xây dựng thành công từ thất bại. Sự chán nản và thất bại là hai bước đệm chắc chắn nhất dẫn tới thành công.

7  – Les Brown

 • When life knocks you down, try to land on your back. Because if you can look up, you can get up. Let your reason get you back up.

Khi cuộc đời đẩy ngã bạn, hãy cố hạ cánh bằng lưng. Bởi vì nếu bạn có thể nhìn lên, bạn có thể đứng dậy. Hãy để lý trí kéo bạn dậy.

ĐỌC THÊM: Những câu trích dẫn hay nhất về lời cảm ơn – thank you quotes (3)

8 – Elbert Hubbard

 • A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Thêm một chút bền bỉ, một chút nỗ lực, và điều tưởng chừng như là thất bại vô vọng có thể biến thành thành công rực rỡ.

 • The line between failure and success is so fine that we scarcely know when we pass it: so fine that we are often on the line and do not know it.

 Thành công và thất bại nhỏ tới mức chúng ta hiếm khi biết được mình đã vượt qua nó khi nào: nhỏ tới mức chúng ta thường đứng trên nó mà không ý thức được

9 – Ralph Waldo Emerson

 • Our greatest glory is not in never failing, but in rising up every time we fail.

Sự vinh quang lớn nhất của chúng ta không nằm ở việc không bao giờ thất bại, mà nằm ở việc vươn dậy sau mỗi lần thất bại

10 – William Arthur Ward

 • To bear defeat with dignity, to accept criticism with poise, to receive honors with humility – these are marks of maturity and graciousness.

Chấp nhận thất bại với lòng kiêu hãnh, chấp nhận lời phê bình bằng tư thế đĩnh đạc, nhận vinh dự với sự nhún nhường – đó là dấu hiệu của sự trưởng thành và độ lượng.

 • Failure is not fatal. Failure should be our teacher, not our undertaker. It should challenge us to new heights of accomplishments, not pull us to new depths of despair. From honest failure can come valuable experience.

Thất bại không chết người. Thất bại nên là thầy của ta, không phải người làm tang lễ. Nó nên là thách thức để ta vươn tới những tầm cao thành tựu mới, không phải để lôi ta xuống vực thẳm tuyệt vọng. Từ thất bại, ta có thể có được những trải nghiệm đáng giá

11 – Maxwell Maltz

 • Failure feelings – fear, anxiety, lack of self-confidence – do not spring from some heavenly oracle. They are not written in the stars. They are not holy gospel. Nor are they intimations of a set and decided fate which means that failure is decreed and decided. They originate from your own mind.

Những cảm giác thất bại – sợ hãi, lo lắng, thiếu tự tin – không đến từ lời sấm siêu trần nào đó. Chúng không được viết giữa những vì sao. Chúng không phải lời phúc âm thiêng liêng. Chúng cũng không báo trước một số phận chắc chắn rằng thất bại được định sẵn và hiển nhiên. Chúng đến từ tâm trí của chính bạn.

12 – Jack Ma

 • I find that when a person makes a mistake or fails, if he or she always complains or blames others, that person will never come back from the failure. But if the person checks inside, this person has hope.

Tôi phát hiện rằng khi người ta phạm sai lầm hay thất bại, nếu anh ta luôn luôn phàn nàn hoặc đổ lỗi cho người khác, anh ta sẽ không bao giờ đứng dậy được từ thất bại. Nhưng nếu người này tự vấn bản thân, anh ta còn hy vọng.

13 – Robert H. Goddard

 • The reason many people fail is not for lack of vision but for lack of resolve and resolve is born out of counting the cost.

Lý do nhiều người thất bại không phải là vì thiếu tầm nhìn mà là vì thiếu quyết tâm, và quyết tâm được sinh ra từ việc xác định những gì phải trả giá.

Như vậy phía trên là những câu quotes về sự thất bại mà Elight muốn chia sẻ đến bạn. Những quotes về sự thất bại này có thể sẽ là nguồn cảm hứng, nguồn động lực cho bạn để bạn hướng lên phía trước sau những thất bại trong cuộc sống. 

 

Advertisement