Những câu chúc tết 2021 hay nhất thay cho Happy New Year
Thursday, 15 Apr 2021
Từ vựng tiếng Anh

Những câu chúc tết 2021 hay nhất thay cho Happy New Year

Advertisement

Chúc tết, chúc mừng năm mới là một phong tục đã có từ xưa của dân tộc Việt Nam ta. Trong mỗi dịp tết, con cháu hay người nhỏ tuổi sẽ chúc tết ông bà cha mẹ, người lớn để nhận được bao lì xì đỏ thắm tượng trưng cho sự trao nhau cái lộc đầu xuân năm mới. 

Ngày nay, tiếng Anh đang rất phổ biến ở Việt Nam, bí kíp để các bạn có được bao lì xì thật to đó là chúc những câu chúc đầu xuân năm mới bằng tiếng Anh nhé! Bài viết này Elight sẽ giúp bạn học những câu chúc mừng năm mới tiếng Anh hay nhất cho năm mới 2021 này nhé. Bắt đầu học thôi nào.

 

https://w.ladicdn.com/s550x350/5bd1678dbdf91d3ecbc6cb18/anh-ctw-pre-school-sach-06-20191008091927.png
 • Let your spirit soar and have a joy-filled new year.

Hãy để tinh thần của bạn bay bổng và có một năm mới tràn đầy niềm vui.

 • Wishing you a Happy New Year with the hope that you will have many blessings in the year to come.

Chúc bạn một năm mới hạnh phúc và hy vọng rằng bạn sẽ có nhiều phước lành trong năm tới.

 • I hope this year turns out to be the best year of your life and your family too. Happy new year!

Tôi hy vọng năm nay sẽ là năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời bạn và gia đình bạn.  Chúc mừng năm mới!

 • I hope that the new year will be the best year of your life. May all your dreams come true and all your hopes be fulfilled!

Tôi hy vọng rằng năm mới sẽ là năm tốt nhất trong cuộc đời của bạn. Chúc cho tất cả những ước mơ của bạn trở thành hiện thực và tất cả những hy vọng của bạn sẽ được thực hiện

 • I wish you and your beautiful family a very happy and prosperous new year. Stay safe and beat the Pandemic with new energy.

Chúc bạn và gia đình yêu quí của bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Giữ an toàn và đánh bại Đại dịch bằng năng lượng mới.

 • Happy New Year! May God grace your life with His generosity and blessings!

Chúc mừng năm mới! Cầu xin Đức Chúa Trời ban ân điển cho cuộc sống của bạn với sự rộng lượng và phước lành của Ngài!

 • I wish you all the blessings and success you truly deserve. Happy New Year, my friend; all my prayers are with you.

Tôi mong bạn lãnh nhận tất cả các phước lành và thành công mà bạn thực sự xứng đáng. Chúc mừng năm mới bạn của tôi; tất cả những lời cầu nguyện của tôi là dành cho bạn.

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

 • May all your goals be achieved, and all your plans be fulfilled. Have a blessed year ahead!

Chúc cho mọi mục tiêu của bạn đều đạt được và mọi kế hoạch của bạn đều được hoàn thành. Có một năm may mắn phía trước!

 • Let the old year end and the New Year begin with the warmest of aspirations. Happy New Year!

Hãy để năm cũ kết thúc và năm mới bắt đầu với những khát vọng ấm áp nhất. Chúc mừng năm mới!

 • I hope your life will be full of surprise and joy in the new year that’s about to begin. May you be blessed with everything you want in life.

Tôi hy vọng cuộc sống của bạn sẽ tràn ngập bất ngờ và niềm vui trong năm mới sắp bắt đầu. Cầu mong bạn được may mắn với mọi thứ bạn muốn trong cuộc sống

 • May the New Year bring you happiness, peace, and prosperity. Wishing you a joyous 2021!

Cầu mong năm mới sẽ mang đến cho bạn hạnh phúc, bình an và thịnh vượng. Chúc bạn một năm 2021 nhiều niềm vui!

 • Remember all the good memories you have made and know that your life will be so full of wonders in the coming year. Happy New Year 2021!

Hãy nhớ lại tất cả những kỷ niệm đẹp mà bạn đã có và biết rằng cuộc sống của bạn sẽ đầy những điều kỳ diệu trong năm tới. Chúc mừng năm mới 2021!

 • May this year bring new happiness, new goals, new achievements, and a lot of new inspirations on your life. Wishing you a year fully loaded with happiness.

Mong rằng năm nay sẽ mang lại hạnh phúc mới, mục tiêu mới, thành tựu mới và nhiều cảm hứng mới trong cuộc sống của bạn. Chúc bạn một năm ngập tràn hạnh phúc.

 • May joy, peace, and success follow you everywhere you go and whatever you do. Have a wonderful new year with your family and friends.

Cầu mong niềm vui, sự bình an và thành công sẽ theo bạn đến mọi nơi bạn đi và dù bạn làm gì. Chúc một năm mới tuyệt vời bên gia đình và bạn bè.

 • My only wish for this New Year is that I want to love you more than ever, take care of you more than ever and make you happier more than ever. Happy new year!

Điều ước duy nhất của anh trong năm mới này là anh muốn yêu em hơn bao giờ hết, chăm sóc cho em nhiều hơn bao giờ hết và khiến em hạnh phúc hơn bao giờ hết. Chúc mừng năm mới!

 • Wishing every day of the new year to be filled with success, happiness, and prosperity for you. Happy New Year.

Chúc cho mỗi ngày của năm mới đều tràn ngập thành công, hạnh phúc và thịnh vượng đến với quý khách. Chúc mừng năm mới.

 • May the new year bring all the good things in life you truly deserve. You had an amazing year already and you’re going have another more amazing one!

Cầu mong năm mới mang đến tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống mà bạn thực sự xứng đáng. Bạn đã có một năm tuyệt vời và bạn sẽ có một năm khác tuyệt vời hơn!

 • Your presence in my life is like an open door that welcomes happiness and joy in abundance. I have never felt so alive before. Happy new year 2021!

Sự hiện diện của bạn trong cuộc đời tôi giống như một cánh cửa rộng mở chào đón niềm hạnh phúc và niềm vui dạt dào. Tôi chưa bao giờ cảm thấy sống động như vậy trước đây. Chúc mừng năm mới 2021!

 • Life is full of ups and downs but thanks to you guys, I can never feel down. Thanks for being my support. I love you so much. Happy New Year. May God bless you.

Cuộc sống đầy thăng trầm nhưng nhờ có các bạn mà tôi không bao giờ cảm thấy hụt hẫng. Cảm ơn vì đã hỗ trợ tôi. Tôi yêu bạn rất nhiều. Chúc mừng năm mới. Xin Chúa phù hộ cho bạn.

 • Wave goodbye to the old and embrace the new full of hope, dream, and ambition. Wishing you a happy new year full of happiness!

Vẫy tay tạm biệt cái cũ và đón nhận cái mới đầy hy vọng, ước mơ và hoài bão. Chúc quý khách một năm mới an lành tràn đầy hạnh phúc!

 • Happy new year to my superhero! I can never repay you for the things you’ve done for me. But I’ll make you proud someday, dad.

Chúc mừng năm mới siêu anh hùng của tôi! Con không bao giờ có thể trả ơn bố vì những điều bố đã làm cho con. Nhưng con sẽ khiến bố tự hào vào một ngày nào đó, bố ạ.

 • A new year is like a blank book. The pen is in your hands. It is your chance to write a beautiful story for yourself. Happy New Year.

Một năm mới giống như một cuốn sách trắng. Cây bút nằm trong tay bạn. Đó là cơ hội để bạn viết nên một câu chuyện đẹp cho chính mình. Chúc mừng năm mới.

 • A new year means 365 new opportunities. Make sure to make the best use of it! Happy new year.

Một năm mới có nghĩa là 365 cơ hội mới. Hãy chắc chắn để sử dụng nó một cách tốt nhất! Chúc mừng năm mới.

 • Forget the shortcomings of the previous year and embrace this fresh start with utmost zeal. Happy new year, everyone.

Hãy quên đi những thiếu sót của năm trước và đón nhận sự khởi đầu mới mẻ này với lòng nhiệt thành cao độ. Chúc mừng năm mới mọi người.

 • Welcome this year with renewed hope and high spirit! Wish you and your dear ones a happy new year.

Chào mừng năm nay với hy vọng mới và tinh thần cao! Chúc bạn và những người thân yêu của bạn một năm mới hạnh phúc.

 • You’ve been the most amazing friend in my life throughout the past years. I hope you’ll never stop doing that. Happy new year!

Bạn là người bạn tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi trong suốt những năm qua. Tôi hy vọng bạn sẽ không bao giờ ngừng làm điều đó. Chúc mừng năm mới!

 • May all your dreams come true and may you find the love of your life this new year. I have only a good wish for you. Thank you for being such a good friend to me!

Chúc cho tất cả những ước mơ của bạn trở thành hiện thực và bạn có thể tìm thấy tình yêu của đời mình trong năm mới này. Tôi chỉ có một mong muốn tốt cho bạn. Cảm ơn bạn đã là một người bạn tốt với tôi!

 • Be it the end or the beginning, a friend like you is always a blessing. I hope this year will bring a lot of happy moments for you and your family! Happy new year!

Dù là kết thúc hay khởi đầu, một người bạn như bạn luôn là một điều may mắn. Tôi hy vọng năm nay sẽ mang lại nhiều khoảnh khắc hạnh phúc cho bạn và gia đình bạn! Chúc mừng năm mới!

 • The joy of welcoming a new year would seem less if a friend like you was not there. Thanks for all the good moments of friendship. Happy new year!

Niềm vui đón một năm mới dường như sẽ ít đi nếu không có một người bạn như bạn ở đó. Cảm ơn vì tất cả những khoảnh khắc tốt đẹp của tình bạn. Chúc mừng năm mới!

 • Last year was a special year in my life because I met you. Next year will be special because I already have you as my best friend!

Năm ngoái là một năm đặc biệt trong cuộc đời tôi vì tôi đã gặp được bạn. Năm tới sẽ rất đặc biệt vì tôi đã có bạn là bạn thân nhất của tôi!

 • On this new start, appreciate the loves you’ve got and let go of the disappointments. Happy new year to you and your family.

Trong khởi đầu mới này, hãy đánh giá cao tình yêu mà bạn đã có và bỏ qua những thất vọng. Chúc mừng năm mới cho bạn và gia đình.

 • I just wish that each of my new year starts with your kiss and a warm hug. Happy new year, love.

Tôi chỉ ước rằng mỗi năm mới của tôi bắt đầu bằng nụ hôn của bạn và một cái ôm ấm áp. Chúc mừng năm mới tình yêu.

 • I wait the entire year just for this time in the year to get back to my sweet home to spend New Year’s Eve with my sweet family. Happy new year to everyone!

Tôi chờ đợi cả năm chỉ cho khoảng thời gian này trong năm để trở về ngôi nhà thân yêu của mình để trải qua đêm giao thừa với gia đình thân yêu của mình. Chúc mừng năm mới tất cả mọi người!

∠ ĐỌC THÊM: Tổng hợp từ vựng miêu tả cảm xúc trong tiếng Anh

∠ ĐỌC THÊM: Gọi tên 40 từ vựng chỉ vật dụng trong nhà bằng tiếng Anh

 • Happy New Year to you all! My wonderful family is truly my biggest motivation, and I wish nothing but happiness for you!

Chúc mừng năm mới tất cả các bạn! Gia đình tuyệt vời của tôi thực sự là động lực lớn nhất của tôi, và tôi không mong gì khác ngoài hạnh phúc cho bạn!

 • This new year, I have so many reasons to feel lucky, but you’re the biggest of them all. Happy new year, sweetheart!ư

Năm mới này, tôi có rất nhiều lý do để cảm thấy may mắn, nhưng bạn là người lớn nhất trong số đó. Chúc mừng năm mới, người yêu!

 • Let’s be done with the old. Let’s start fresh with love in our hearts and dreams in our eyes. Happy new year my love!

Hãy bỏ qua cái cũ. Hãy bắt đầu mới mẻ với tình yêu trong trái tim và ước mơ trong mắt chúng ta. Chúc mừng năm mới tình yêu của tôi!

 • Being born to parents like you is a blessing for a lifetime. I am thankful to you for loving me and taking care of me since my birth. Happy new year!

Được cha mẹ sinh thành ra là điều may mắn cả đời con. Con cảm ơn bố mẹ vì đã yêu thương và chăm sóc con từ khi em mới lọt lòng. Chúc mừng năm mới!

 • Being able to spend every new year with you is the most wonderful experience in life. May the new year bring a long-lasting smile to both your faces.

Được cùng bố mẹ trải qua mỗi năm mới là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời con. Cầu mong năm mới sẽ mang lại nụ cười dài lâu trên khuôn mặt của cả hai.

 • One more year has gone, and you’re still the dumb person you were always. Let’s hope you can be a better person this year!

Một năm nữa đã trôi qua và bạn vẫn là một người ngu ngốc như mọi khi. Hãy hy vọng bạn có thể trở thành một người tốt hơn trong năm nay!

 • You know you’re old and tired when you just want to have a nap instead of being drunk and have fun on New Year’s Eve. Happy new year 2021!

Bạn biết mình đã già và mệt mỏi khi chỉ muốn chợp mắt thay vì say xỉn và vui chơi trong đêm giao thừa. Chúc mừng năm mới 2021!

Sách Tiếng Anh Cơ Bản là bộ học liệu độc quyền do Elight xây dựng, cung cấp đầy đủ kiến thức nền tảng tiếng Anh bao gồm Phát Âm, Từ Vựng, Ngữ Pháp và lộ trình ôn luyện bài bản 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc Viết.

Bộ sách này dành cho:

☀ Học viên cần học vững chắc nền tảng tiếng Anh, phù hợp với mọi lứa tuổi.

☀ Học sinh, sinh viên cần tài liệu, lộ trình tỉ mỉ để ôn thi cuối kỳ, các kì thi quốc gia, TOEIC, B1…

☀ Học viên cần khắc phục điểm yếu về nghe nói, từ vựng, phản xạ giao tiếp Tiếng Anh.

Qua bài viết này Elight đã giúp bạn tổng hợp 40 câu chúc tết hay nhất. Bạn hãy sử dụng những câu thích hợp và hay nhất để dành tặng cho người yêu thương của mình trong năm mới đầu xuân nhé. Chúc bạn một năm mới an khang thịnh vượng.

Advertisement