Idioms về vũ khí: 10+ thành ngữ phổ biến liên quan vũ khí
Sunday, 19 Mar 2023
Từ vựng tiếng Anh

Idioms về vũ khí: 10+ thành ngữ phổ biến liên quan vũ khí

Advertisement
Rate this post

 

Bạn có thấy hứng thú về quân sự và muốn tìm hiểu về vũ khí? Trong bài này, các bạn hãy cùng Elight học các idioms về vũ khí, hy vọng sẽ giúp bạn thấy thú vị và nhớ lâu hơn. Chúng ta bắt đầu nhé!

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

1 – Bite the Bullet

 

 

 • Meaning: Là làm điều gì đó mặc dù nó liên quan đến đau đớn, khó chịu một cách cảm đảm hoặc là đối mặt với nghịch cảnh
 • Example: I guess I might as well bite the bullet and go and talk to the boss about my failure. I’ll have to do it sooner or later.

 

2 – Bringing a Knife to a Gunfight

 

 • Meaning: nghĩa là không được yêu cầu hoặc không được chuẩn bị
 • Example: Price cuts won’t be enough:we’re bringing a knife to a gunfight. We need to file a patent-infringement lawsuit.

 

3 – Double-Edged Sword

 

 • Meaning: Điều gì đó có thể hữu ích hoặc có hại; một cái gì đó có lợi mà cũng có một mặt trái

 

 • Example: Intelligence can be a double-edged sword. Of course it’s helpful, but it can also make people bored or impatient in large organizations.

4 – Smoking Gun

 

 • Meaning: là thứ dùng làm chứng cớ hoặc bằng chứng không thể chối cãi, đặc biệt khi dùng để buộc tội ai đó
 • Example: A photograph showing the legislator meeting with organized crime bosses was the smoking gun.

 

5 – Jump the Gun

 

 • Meaning: nghĩa là bắt đầu làm điều gì vội vã, quá sớm
 • Example: We’re ready to introduce the new model, but don’t jump the gun—the boss wants to keep it a secret until the official release date.

 

6 – Like Shooting Fish in a Barrel

 

 • Meaning: nghĩa là rất dễ dàng

 

 • Example: Passing this quiz will be like shooting fish in a barrel. I’ve studied a lot.

7 – Long Shot

 

 • Meaning: nghĩa là điều gì đó có rất ít cơ hội thành công

 

 • Example: I know it’s a long shot, but I’m going to ask Amanda to go out with me.

8 – Shoot from the Hip

 

 • Meaning: chỉ việc nói hay hành động một cách vội vã, thiếu thận trọng mà không cân nhắc trước tới các hậu quả

 

 • Example: Sheila will often shoot from the hip, but at least you know what she’s really thinking.

9 – Shoot Off One’s Mouth

 

 • Meaning: nghĩa là nói chuyện mà không cân nhắc lời nói của người khác

 

 • Example: Luis is very smart, but he has a tendency to shoot off his mouth. I wish he would think more about what he says.

10 – Sword of Damocles

 

 • Meaning: nghĩa là thứ gì đó gây ra cảm giác bị đe dọa thường xuyên

 

 • Example: Layoffs have been a sword of Damocles at this company for so long that most people are already looking for new jobs.

11 – Twist the Knife (in Deeper)

 

 • Meaning: nghĩa là làm cho sự đau khổ của ai đó trở nên tồi tệ hơn

 

 • Example: You knew Amber just broke up with Steven. Why did you have to twist the knife in deeper by telling her he was going out with Courtney?

12 – Dead Eye

 

 • Meaning: nghĩa là một tay súng giỏi, một tay thiện xạ
 • Example: Virgil is a dead eye. He learned his skills in the army.

 

13 – Straight Arrow

 

 • Meaning: nghĩa là một người trung thực, đáng tin cậy

 

 • Example: Jim is a straight arrow. If he says there’s nothing wrong with the car, you can depend on that.

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

Các bạn cảm thấy các ví dụ về idioms trên có hữu ích không? Nếu có thì hãy học và luyện tập thật nhiều nhé. Elight chúc các bạn học tốt.

 

 

 

Advertisement