Cùng Elight học Từ vựng về chủ đề Thiên nhiên – Nature
Saturday, 11 Jul 2020
Từ vựng tiếng Anh

Cùng Elight học từ vựng về chủ đề thiên nhiên – Nature

Advertisement

Thường thì điều đầu tiên mà mỗi người  làm khi học từ mới là tra cứu nghĩa của từ. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ, bạn còn cần phải nắm vững kiến thức khác trước khi có thể sử dụng nó một cách thành thạo như người bản xứ: Cách phát âm, Bối cảnh sử dụng, Cách thành lập dạng từ khác nhau từ từ gốc, Các cụm cố định (Collocation) Thành ngữ  (Idioms).

Đó là lí do tại sao Elight xây dựng hệ thống từ vựng phân loại theo bốn thư mục dưới đây để các bạn có thể kiểm tra và tích lũy kiến thức một cách hiệu quả nhất!

Càng thuần thục về “idioms”, bạn càng có khả năng “biến hóa” một cách sinh động trong việc sử dụng Tiếng Anh của bản thân. Những idioms liên quan đến thiên nhiên và các hiện tượng tự nhiên rất thú vị mà lại gần gũi với những diễn đạt hàng ngày của chúng ta đó. Cùng Elight học thôi nào!

Những idioms liên quan đến thiên nhiên và các hiện tượng tự nhiên rất thú vị mà lại gần gũi
Những idioms liên quan đến thiên nhiên và các hiện tượng tự nhiên rất thú vị mà lại gần gũi

A drop in the ocean – Cũng như chúng ta vẫn thường nói là như “Hạt cát trên sa mạc”, cách diễn đạt này dịch nôm na là “như giọt nước giữa biển khơi”, ý muốn nói đến những sự vật, sự việc nhỏ nhặt, không có nhiều tác động đến mọi việc xung

https://w.ladicdn.com/s550x350/5bd1678dbdf91d3ecbc6cb18/anh-ctw-pre-school-sach-06-20191008091927.png

Example: “Cleaning only the dishes won’t make a difference; the whole house is so dirty! It would be a drop in the ocean”.

A ray of sunshine – muốn chỉ những người luôn lạc quan, đem đến niềm vui, hạnh phúc cho người khác, đặc biệt là trong những tình huống khó khăn.

Example: “Louis is a little ray of sunshine, he’s always happy, even if it’s a bad day”.

Beat around the bush – tránh nói đến những chuyện nghiêm trọng.

Example: “Stop beating around the bush, just tell me what happened to my car”.

(As) Clear as mud – rất khó để hiểu

Example: “Your explanation about why you were late again was as clear as mud. Please explain again”

Can’t see the wood for the trees – mù quáng, ý chỉ những người trong cuộc không hiểu rõ được tình thế mặc dù người ngoài có thể thấy rất rõ ràng.

Example: “Paul is so obsessed with his work, he can’t see the bigger picture. He needs to take a step back, he can’t see the wood for the trees”.

Down to earth – thực tế và thông minh.

Example: “Helen is the best person to have in an emergency; she’s so down to earth”

Go with the flow – diễn tả sự tiếp bước, tiếp nối hành động của người đi trước bởi vì nó khá dễ dàng.

Example: “Today I want to be relaxed, so I am just going to go with the flow”

Under the weather – cảm thấy ốm yếu.

Example: “I’m feeling under the weather, so I think I’ll stay at home”

Hãy khám phá thêm nhiều chủ đề khác tại trung tâm tiếng Anh Elight.

Advertisement