CHECK YOUR VOCABULARY FOR IELTS
Monday, 8 Apr 2024
Sách tiếng Anh

Check your vocabulary for IELTS

Advertisement
5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Rawdon Wyatt

Cuốn “Check your vocabulary for IELS” này được viết ra cho những ai đang có dự định thi IELTS, kể cả General training hay Academic modules. Cuốn sách bao gồm những điểm từ vựng chính mà bạn cần hoặc sẽ gặp trong các phần Listening, Reading, Speaking hay Writing của bài thi IELTS.

Nhiều cuốn sách giá trị khác được chia sẻ tại tieng anh elight.

Cuốn sách được chia làm hai phần:

  • Phần 1: Tập trung vào từ dụng thông dụng, được sử dụng trong Tiếng Anh hàng ngày. Một vài mục ở đây có kết nối khá chặt chẽ với kỳ thi IELTS (ví dụ như mô tả nguyên tắc hoạt động của một thiết bị, viết một bức thư hoặc mô tả một bảng biểu – IELTS Writing Task 1).
  • Phần 2: Tập trung vào từ vựng chủ đề cụ thể thường xuyên xuất hiện trong các bài thi IELTS như: education, business and industry, or global problems … Mỗi module bao gồm 3 phần chính, trong đó 2 phần đầu tiên sẽ đưa ra từ vựng theo ngữ cảnh và phần 3 là phần bài tập, giúp bạn củng cố lại từ vựng mới học bằng bài tập điền từ vào chỗ trống.

Download tại đây

Advertisement