Cấu trúc Suggest - Cách dùng và Công thức chi tiết chính xác nhất!
Thursday, 30 May 2024
Ngữ pháp tiếng Anh

Cấu trúc Suggest – Cách dùng và Công thức chi tiết chính xác nhất!

Advertisement
4.6/5 - (47 bình chọn)

Cấu trúc suggest là một cấu trúc câu phổ biến trong tiếng Anh. Nó được sử dụng khi chúng ta muốn đề xuất làm gì đó hay đề xuất cái gì đó. Trong bài này hôm nay, hãy cùng Elight tìm hiểu cách sử dụng cấu trúc suggest một cách chi tiết, chính xác và đầy đủ nhé.

Cấu trúc suggest

1 – Cách dùng cấu trúc suggest

1.1 – Suggest được sử dụng khi ta muốn gợi ý một ý tưởng/ hành động/ kế hoạch

Đúng như nghĩa của từ suggest – đề xuất, thì các mẫu câu có sử dụng cấu trúc suggest được dùng khi ta muốn đề xuất một ý tưởng, một kế hoạch, hành động để người khác xem xét.

Ví dụ: I suggest going to the park. = Mình đề xuất là ra công viên nhé. 

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

1.2 – Suggest được sử dụng khi ta muốn nếu quan điểm

Khi chúng ta muốn nêu quan điểm, đưa ra ý kiến của mình thì cúng ta có thể sử dụng cấu trúc suggest. Lưu ý là chúng ta sử dụng cấu trúc này khi ý kiến của chúng ta đưa ra mang tính cá nhân, không có luận điểm hay bằng chứng logic, cụ thể.

Ví dụ: Her attitude suggests a lost of interest in her relationship with Ben. = Thái độ của cô ấy cho thấy cô ấy đang mất dần đi hứng thu trong mối quan hệ với Ben. 

2 – Công thức thành lập câu với cấu trúc suggest

2.1 – Cấu trúc suggest + [danh từ/ cụm danh từ] + (to somebody)

Ý nghĩa: Đề xuất cái gì đó (cho ai đó)

Ví dụ:

Jimmy: Can you suggest a good restaurant here? = Bạn gợi ý cho tớ một nhà hàng ngon ở đây được không?

Ann: There is a Vietnamese restaurant in Tran Phu street. I suggest it to you. = Có một nhà hàng Việt Nam ở đường Trần Phú. Mình đề xuất là bạn nên tới đó.  

2.2 – Cấu trúc suggest + [V-ing/ danh động từ]

Ý nghĩa: Đề xuất làm gì đó.

⚠️ Lưu ý: Cấu trúc suggest không đi với to + verb (động từ). Nếu ngay sau suggest là động từ thì chúng ta sẽ phải chuyển chúng thành dạng V-ing hoặc dạng danh động từ.

Ví dụ:

I suggest having lunch first. = Tớ đề xuất là đi ăn trước nhất đi. 

My PT (personal trainer) suggests eating less sugar and exercising more. = Huấn luyện viên của tớ đề xuất là ăn ít đường đi và tập thể dục nhiều hơn.  

My BF suggests celebrating our 2-year anniversary in Bangkok. = Bạn trai tôi đề xuất tổ chức kỷ niệm 2 năm ở Bangkok. 

2.3 – Cấu trúc suggest + (that) + [mệnh đề]

Ý nghĩa: Đề xuất rằng ai đó nên làm gì đó.

⚠️ Lưu ý: Trong cấu trúc suggest, mệnh đề sau that luôn có động từ chia ở dạng nguyên thể. Đây là quy tắc được quy định trong tiếng Anh. Các chuyên gia ra đề thi TOEIC hay thầy cô giáo ra đề thi học sinh giỏi thường rất thích đưa cấu trúc suggest that + [mệnh đề] này vào để “thử thách” học sinh. Hãy lưu ý điều này đừng để bị đánh lừa trong các bài kiểm tra nhé. Ngoài ra, nếu suggest chia ở thì quá khứ (suggested) thì ở mệnh đề sau that chúng ta có thể dùng trợ động từ should trước động từ chính.

Ví dụ: 

I suggest (that) we take a break and go for a walk. = Tớ đề xuất là tụi mình nên nghỉ một chút và đi dạo quanh chút đi. 

I know a very famous restaurant in town. I suggest we have dinner there. = Tớ biết một nhà hàng rất nổi tiếng ở khu vực này đó. Tớ đề xuất là tụi mình nên tới đó ăn tối. 

He suggested (that) she should study in New York. = Anh ấy đã đề xuất là cô ta nên học ở New York. 

We all suggested (that) Adam should choose to work for Apple in stead of Facebook. = Chúng tôi đẫ đều khuyên Adam là nên chọn làm việc cho Apple thay vì Facebook. 

2.4 – Cấu trúc suggest + [câu hỏi wh-]

Ý nghĩa: Ở đây, câu hỏi wh- chính là các từ như who, what, where, when, how…. Khi các từ để hỏi này đi cùng với suggest, chúng có nghĩa là gợi ý làm như thế nào, ở đâu, như thế nào đó…

Ví dụ:

Can you suggest how I can increase the customer engagement for my Facebook page? = Anh có thể đề xuất cho tôi làm thế nào để tôi có thể tăng tương tác với khách hàng trên trang Facebook của tôi không? 

Can you suggest where I might buy a good English book? = Bạn có thể gợi ý cho tớ mua sách tiếng Anh ở đâu tốt không? 

Could suggest you what I should to wear the wedding? = Chị có thể gợi ý em nên mặc gì tới đám cưới được không? 

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

3 – Bài tập dạng quiz

Bài 1:

Results

Advertisement
4.6/5 - (47 bình chọn)
Advertisement

Tin tức
Cấu trúc Suggest - Cách dùng và Công thức chi tiết, chính xác nhất!
Tên
Cấu trúc Suggest - Cách dùng và Công thức chi tiết, chính xác nhất!
Mô tả
Cấu trúc suggest là một cấu trúc câu phổ biến trong tiếng Anh. Nó được sử dụng khi chúng ta muốn đề xuất làm gì đó hay đề xuất cái gì đó. Cấu trúc suggest có thể đi cùng được cả danh động từ và mệnh đề. Hãy xem bài viết để tìm hiểu các cách dùng của cấu trúc này.
Tác giả
Nhà phát hành
Elight Learning English
Logo phát hành
Advertisement
4.6/5 - (47 bình chọn)
Advertisement

Tin tức
Cấu trúc Suggest - Cách dùng và Công thức chi tiết, chính xác nhất!
Tên
Cấu trúc Suggest - Cách dùng và Công thức chi tiết, chính xác nhất!
Mô tả
Cấu trúc suggest là một cấu trúc câu phổ biến trong tiếng Anh. Nó được sử dụng khi chúng ta muốn đề xuất làm gì đó hay đề xuất cái gì đó. Cấu trúc suggest có thể đi cùng được cả danh động từ và mệnh đề. Hãy xem bài viết để tìm hiểu các cách dùng của cấu trúc này.
Tác giả
Nhà phát hành
Elight Learning English
Logo phát hành

#1. My teacher suggested I _____ harder to pass the exam.

#2. The government suggests _____ by bus to reduce the environmental pollution.

#3. Her leader suggested _____ on time.

#4. My mom suggests that I _____ for some part-time jobs to earn more money.

#5. The coacher suggested that they _____ a Facebook group.

#6. It’s so cold outside. We suggest _____ the window.

#7. I suggested that we _____ Peter to the party.

HOÀN THÀNH

Bài 2:

Results

Advertisement
4.6/5 - (47 bình chọn)
Advertisement

Tin tức
Cấu trúc Suggest - Cách dùng và Công thức chi tiết, chính xác nhất!
Tên
Cấu trúc Suggest - Cách dùng và Công thức chi tiết, chính xác nhất!
Mô tả
Cấu trúc suggest là một cấu trúc câu phổ biến trong tiếng Anh. Nó được sử dụng khi chúng ta muốn đề xuất làm gì đó hay đề xuất cái gì đó. Cấu trúc suggest có thể đi cùng được cả danh động từ và mệnh đề. Hãy xem bài viết để tìm hiểu các cách dùng của cấu trúc này.
Tác giả
Nhà phát hành
Elight Learning English
Logo phát hành
Advertisement
4.6/5 - (47 bình chọn)
Advertisement

Tin tức
Cấu trúc Suggest - Cách dùng và Công thức chi tiết, chính xác nhất!
Tên
Cấu trúc Suggest - Cách dùng và Công thức chi tiết, chính xác nhất!
Mô tả
Cấu trúc suggest là một cấu trúc câu phổ biến trong tiếng Anh. Nó được sử dụng khi chúng ta muốn đề xuất làm gì đó hay đề xuất cái gì đó. Cấu trúc suggest có thể đi cùng được cả danh động từ và mệnh đề. Hãy xem bài viết để tìm hiểu các cách dùng của cấu trúc này.
Tác giả
Nhà phát hành
Elight Learning English
Logo phát hành

#1. We suggest _____ a postcard to our grandmother.

#2. My older brother suggests that I _____ tennis to have good health.

#3. We have suggested _____ to London for this winter vacation.

#4. Her parents suggest she _____ married as soon as possible.

#5. Linh suggests they _____ a meeting every week.

#6. Henry has suggested _____ to the park for a walk.

#7. The professor suggested he _____ the research before March.

#8. My roommate suggested that we _____ more vegetables and fruit.

HOÀN THÀNH

Bài 3:

Results

Advertisement
4.6/5 - (47 bình chọn)
Advertisement

Tin tức
Cấu trúc Suggest - Cách dùng và Công thức chi tiết, chính xác nhất!
Tên
Cấu trúc Suggest - Cách dùng và Công thức chi tiết, chính xác nhất!
Mô tả
Cấu trúc suggest là một cấu trúc câu phổ biến trong tiếng Anh. Nó được sử dụng khi chúng ta muốn đề xuất làm gì đó hay đề xuất cái gì đó. Cấu trúc suggest có thể đi cùng được cả danh động từ và mệnh đề. Hãy xem bài viết để tìm hiểu các cách dùng của cấu trúc này.
Tác giả
Nhà phát hành
Elight Learning English
Logo phát hành
Advertisement
4.6/5 - (47 bình chọn)
Advertisement

Tin tức
Cấu trúc Suggest - Cách dùng và Công thức chi tiết, chính xác nhất!
Tên
Cấu trúc Suggest - Cách dùng và Công thức chi tiết, chính xác nhất!
Mô tả
Cấu trúc suggest là một cấu trúc câu phổ biến trong tiếng Anh. Nó được sử dụng khi chúng ta muốn đề xuất làm gì đó hay đề xuất cái gì đó. Cấu trúc suggest có thể đi cùng được cả danh động từ và mệnh đề. Hãy xem bài viết để tìm hiểu các cách dùng của cấu trúc này.
Tác giả
Nhà phát hành
Elight Learning English
Logo phát hành

#1. My new sofa is _____ than the old one.

#2. My sister dances _____ than me.

#3. My bedroom is _____ room in my house.

#4. This road is _____ than that road.

#5. He drives _____ his brother.

#6. It was _____ day of the year.

HOÀN THÀNH

Bài 4: 

Results

Advertisement
4.6/5 - (47 bình chọn)
Advertisement

Tin tức
Cấu trúc Suggest - Cách dùng và Công thức chi tiết, chính xác nhất!
Tên
Cấu trúc Suggest - Cách dùng và Công thức chi tiết, chính xác nhất!
Mô tả
Cấu trúc suggest là một cấu trúc câu phổ biến trong tiếng Anh. Nó được sử dụng khi chúng ta muốn đề xuất làm gì đó hay đề xuất cái gì đó. Cấu trúc suggest có thể đi cùng được cả danh động từ và mệnh đề. Hãy xem bài viết để tìm hiểu các cách dùng của cấu trúc này.
Tác giả
Nhà phát hành
Elight Learning English
Logo phát hành
Advertisement
4.6/5 - (47 bình chọn)
Advertisement

Tin tức
Cấu trúc Suggest - Cách dùng và Công thức chi tiết, chính xác nhất!
Tên
Cấu trúc Suggest - Cách dùng và Công thức chi tiết, chính xác nhất!
Mô tả
Cấu trúc suggest là một cấu trúc câu phổ biến trong tiếng Anh. Nó được sử dụng khi chúng ta muốn đề xuất làm gì đó hay đề xuất cái gì đó. Cấu trúc suggest có thể đi cùng được cả danh động từ và mệnh đề. Hãy xem bài viết để tìm hiểu các cách dùng của cấu trúc này.
Tác giả
Nhà phát hành
Elight Learning English
Logo phát hành

#1. I _____ that you go to the doctor as soon as possible.

#2. Laura _____ going out to eat.

#3. Could I give you a piece of _____ ?

#4. People drive during snowstorms but meteorologists _____ against it.

#5. May I _____ a red wine with this dish?

#6. My parents like to _____ me about my life.

HOÀN THÀNH

 


⇒ Xem thêm: Cấu trúc would rather, would prefer, prefer  

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

 

Advertisement

Tin tức
Cấu trúc Suggest - Cách dùng và Công thức chi tiết, chính xác nhất!
Tên
Cấu trúc Suggest - Cách dùng và Công thức chi tiết, chính xác nhất!
Mô tả
Cấu trúc suggest là một cấu trúc câu phổ biến trong tiếng Anh. Nó được sử dụng khi chúng ta muốn đề xuất làm gì đó hay đề xuất cái gì đó. Cấu trúc suggest có thể đi cùng được cả danh động từ và mệnh đề. Hãy xem bài viết để tìm hiểu các cách dùng của cấu trúc này.
Tác giả
Nhà phát hành
Elight Learning English
Logo phát hành

One Comment

Comments are closed.