Cách dùng "if" và "whether" trong câu trần thuật dễ hiểu 
Friday, 15 Oct 2021
Ngữ pháp tiếng Anh Tiếng Anh THPT

Cách dùng “if” và “whether” trong câu trần thuật dễ hiểu 

Advertisement
Rate this post

Sẽ có nhiều bạn thắc mắc và cảm thấy khó khăn trong việc phân biệt IF và WHETHER trong câu trần thuật đúng không nào? Trong bài viết này Elight sẽ giúp phân biệt hai từ này trong câu trần thuật một cách dễ hiểu nhất nhé! Cùng nhau tìm hiểu thôi nào!

 

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

https://w.ladicdn.com/s550x350/5bd1678dbdf91d3ecbc6cb18/anh-ctw-pre-school-sach-06-20191008091927.png
Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

1 – Whether và if trong câu gián tiếp (tường thuật)

Trong ngữ pháp tiếng Anh, liên từ là một từ nối các câu, mệnh đề, cụm từ hoặc từ lại với nhau. Whether và if được gọi là các liên từ phụ , có nghĩa là chúng là các yếu tố tạo thành câu thành các nhóm từ được gọi là mệnh đề phụ . Do đó, chúng có chức năng tương tự nhau, điều này đôi khi gây ra sự lưỡng lự về việc sử dụng. Các nhà ngữ pháp học đã cho rằng whether và if có sử dụng riêng biệt; tuy nhiên, chúng có thể hoán đổi cho nhau theo nghĩa chung đề cập đến sự không chắc chắn của các diễn biến trong tương lai.

Cả hai từ whether và if đều được sử dụng trong câu hỏi “Yes/ No Question” trong câu tường thuật. Nhưng If được sử dụng phổ biến hơn. 

 

Ví dụ:

  • Call the bakeries around town and find out if any of them sell raspberry pies.

Gọi cho các tiệm bánh quanh thị trấn và tìm xem có tiệm nào bán bánh mâm xôi không.

  • I rang Peter from the station and asked if I could drop in to see him before going back or if he’d meet me.

Tôi gọi điện cho Peter từ nhà ga và hỏi liệu tôi có thể đến gặp anh ấy trước khi quay lại không hoặc anh ấy có gặp tôi không.

 

2 – Sử dụng whether trong trường hợp trang trọng

 

  • The teachers will be asked whether they would recommend the book to their classes.

 

Các giáo viên sẽ được hỏi liệu họ có giới thiệu cuốn sách cho các lớp của họ hay không.

 

[from a business meeting]

 

 

  • John read a letter that he’d written and the board discussed whether it should be mailed.

 

John đã đọc một bức thư mà anh ấy đã viết và hội đồng đã thảo luận xem liệu nó có nên được gửi qua đường bưu điện hay không.

ĐỌC THÊM Phân biệt live,life, living và alive

3 – Sau động từ discuss thường dùng whether hơn là if

Ví dụ:

  • We discussed whether he should be hired. (Chúng tôi đã thảo luận xem liệu có nên thuê anh ấy hay không?)
  • They discussed whether they should build this house (Họ thảo luận xem liệu họ có nên xây ngôi nhà này không)

 

4 –  Sau giới từ thì chúng ta chỉ dùng whether

Ví dụ:

  • We talked about whether we should go to school or not. (Chúng tôi đã bàn xem chúng tôi có nên đi học hay không.)

 

5 –  Với động từ nguyên thể (To infinitive) thì chúng ta chỉ dùng whether mà không dùng if

Ví dụ:

  • John can’t decide whether to go to the market or wait. (John không thể quyết định đi chợ hay đợi thêm nữa.
  • I was wondering whether to go for a swim. (Tôi đang phân vân không biết có nên đi bơi không.)

 

6 – Bài tập phân biệt If và Whether

 

Results

Advertisement
Rate this post
Advertisement
Advertisement
Rate this post
Advertisement

#1. The only issue arising would be____ the publication was defamatory.

#2. ___ it is worth talking risks by investing in the new project is still a question to the company.

#3. (Thân mật) Tell me___ you can come to church or not.

#4. Can you tell me _____ or not you’re interested in the job.

#5. I don’t know ______ to buy the blue one or the red one.

#6. The police seemed mainly interested in _______ there were any locks on the windows.

#7. The police checked____ the driver hadn't got the driver's licence yet.

#8. Ms.Nu asked the monitor____ more than a half of class did not finish their assignment.

HOÀN THÀNH

Khoá học trực tuyến ELIGHT ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho người mất gốc. Bạn có thể học mọi lúc mọi nơi hơn 200 bài học, cung cấp kiến thức toàn diện, dễ dàng tiếp thu với phương pháp Gamification.

Khoá học trực tuyến dành cho:

☀ Các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới bắt đầu học Tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ Các bạn có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn mong muốn giỏi Tiếng Anh.

☀ Các bạn muốn tiết kiệm chi phí học Tiếng Anh nhưng vẫn đạt hiệu quả cao

Phía trên Elight đã nêu lên những điểm quan trọng và dễ hiểu nhất cho bạn về cách phân biệt whether và if rồi đúng không nào. Các bạn hãy hoàn thành bài tập phía trên để củng cố lại kiến thức nhé!

Advertisement