An introduction to english morphology - đọc sách cùng Elight Education
Sunday, 4 Feb 2024
Sách tiếng Anh

An introduction to english morphology

Advertisement
3/5 - (2 bình chọn)

Từ không chỉ đơn giản là những gì được liệt kê trong từ điển, hay là thành tố cơ bản nhất của câu. Trong tài liệu này, tác giả đưa ra các cách tiếp cận khác nhau để tìm hiểu ý nghĩa, mối quan hệ và ảnh hưởng của lịch sử lên các từ tiếng Anh.

Tìm hiểu thêm nhiều điều thú vị tại eight online.

Ảnh hưởng của lịch sử lên các từ tiếng Anh
Ảnh hưởng của lịch sử lên các từ tiếng Anh

Các nội dung được trình bày trong tài liệu bao gồm: từ, câu, từ điển; từ và các bộ phận của nó (phần gốc và phụ tố); từ và các hình thức của nó (chia theo ngôi hoặc theo các thì); từ và họ từ; từ ghép; cấu trúc từ; hiệu quả sử dụng; lịch sử hình thành từ, etc.

Download tại đây

Advertisement