An introduction to english morphology - đọc sách cùng Elight Education
Tuesday, 24 Dec 2019
Giao tiếp tiếng Anh Sách tiếng Anh

An introduction to english morphology

Advertisement

Từ không chỉ đơn giản là những gì được liệt kê trong từ điển, hay là thành tố cơ bản nhất của câu. Trong tài liệu này, tác giả đưa ra các cách tiếp cận khác nhau để tìm hiểu ý nghĩa, mối quan hệ và ảnh hưởng của lịch sử lên các từ tiếng Anh.

Tìm hiểu thêm nhiều điều thú vị tại eight online.

Ảnh hưởng của lịch sử lên các từ tiếng Anh
Ảnh hưởng của lịch sử lên các từ tiếng Anh

Các nội dung được trình bày trong tài liệu bao gồm: từ, câu, từ điển; từ và các bộ phận của nó (phần gốc và phụ tố); từ và các hình thức của nó (chia theo ngôi hoặc theo các thì); từ và họ từ; từ ghép; cấu trúc từ; hiệu quả sử dụng; lịch sử hình thành từ, etc.

Download tại đây

https://w.ladicdn.com/s550x350/5bd1678dbdf91d3ecbc6cb18/anh-ctw-pre-school-sach-06-20191008091927.png

Sách Tiếng Anh Cơ Bản

Giá ưu đãi đặc biệt 350.000đ

Ưu đãi duy nhất ngày hôm nay !
Click đặt mua ngay với giá ưu đãi và được tặng kèm 5 phần quà cực giá trị khi mua sách Tiếng Anh Cơ Bản

Ads

Elightbook.com

Đăng Ký Ngay
Advertisement