Vocabulary Everyday Living Words update by Elight Viet Nam
Saturday, 30 May 2020
Sách tiếng Anh

Vocabulary Everyday Living Words

Advertisement

Đây là một trong 6 cuốn sách thuộc bộ “Vocabulary In Text”. Cuốn sách này được biên soạn nhằm nâng cao vốn và khả năng sử dụng từ vựng của người học. 28 bài học được biên soạn theo các tình huống thường gặp trong đời sống sẽ cung cấp hơn 3000 từ vựng có tính ứng dụng cao, kèm theo các hướng dẫn về hiệu quả sử dụng, cách thêm tiền tố, hậu tố, và giới thiệu từ đồng nghĩa, trái nghĩa. Các bài tập thực hành sau mỗi bài học sẽ giúp người học ghi nhớ và sử dụng hiệu quả các từ vựng được cung cấp.

Download tại đây

Xem thêm nhiều tài liệu bổ ích, thú vị tại trung tâm tiếng anh elight.

Advertisement
https://w.ladicdn.com/s550x350/5bd1678dbdf91d3ecbc6cb18/anh-ctw-pre-school-sach-06-20191008091927.png